INICI > Recerca > GR Pedagogia i Escola

Grup de Recerca Pedagogia i Escola

 Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Grups de Recerca > Grup de Recerca Pedagogia i Escola


Xavier Ureta Buxeda
Coordinador del Grup de Recerca Pedagogia i Escola
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
Contactar>>>


"De-construint l'Escola des de la Pedagogia"

Presentació

Abans l'escola era de la comunitat. Ara s'ha convertit en una entitat governamental, institucionalitzada en què, en general, es fa difícil que hi entri la pedagogia, entesa com l'art i la ciència d'educar. Aquesta pedagogia dimana dels sentiments de l'afecte, de l'interès per l'autèntic bé comú.

Aquests primers anys del segle XXI, hi ha hagut un creixent interès per la innovació a l'escola, probablement degut a que s'han detectat mancances en el sistema quan s'ha fet una anàlisi de l'eficàcia ─i, per què no, de l'eficiència─ del sistema educatiu. És per això que un dels conceptes que més s'utilitza és el de la “innovació”.

Objectius

A partir de l'observació de les experiències i de la realitat escolar,
 • tractar d'esbrinar quins són els elements que han fet de l'escola un ens massa institucionalitzat;
 • a partir de la mirada pedagògica, tractar de fer-ne una dissecció, destriar-ne els elements, apuntar els que no compleixen una funció pedagògica ─i que distreuen de l'autèntica funció escolar─;
 • aportar elements de reflexió a la comunitat educativa per tal de reconstruir una escola realment pedagògica.
 • abordar la innovació a partir de la reflexió basada en la desconstrucció que ens proposen des de la fenomenologia i l'hermenèutica filòsofs com Heidegger, Gadamer o Derrida.
 • Esbrinar si la innovació que es proposa realment ho és, o es tracta de una tendència sense base científica. En aquest cas, establir-la per convertir-la en autèntica innovació.
 • ...
Pla de treball
 • Pla de recerca:
  • Elaboració de tesis
  • Publicació dels resultats
  • Presentació a Conselleria, universitats, MRP, etc.
 • Distribució de tasques
 • Elaboració del cronograma d’accions
 • Calendari i format de les reunions

Destinataris

 • Col·legiats i col·legiades interessats/ades en els àmbits de l'educació formal.
 • Estudiants afiliats/des interessats/ades en els àmbits de l'educació formal.

Organització

 • Trobades al col·legi, amb la possibilitat de portar a terme reunions a cada delegació (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona).
 • Aprofitament dels diferents mitjans tecnològics de comunicació.
Altres consideracions

Es tracta d'empoderar la pedagogia, entesa com a eix vertebrador de la tasca a l'escola.

Desconstruir l’escola des de la Pedagogia es tracta d'una estratègia encaminada a fixar una mirada a la institució escolar, des de la ciència pedagògica, que interpel·li als significats dels conceptes que integren l'escola. Per això la tasca d’aquest GR serà la de “desintegrar-los” per analitzar-los i/o recol·locar-los.

I no només els conceptes sinó també els models.

Data de publicació: 15/5/2018