Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com MÉS LLUMS QUE OMBRES... | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia Social

MÉS LLUMS QUE OMBRES...

El dimarts 29 de maig, vam poder veure el 2n capítol del SF (Sense Ficció) a Tv3[1], “Desemparats. L’abús”[2], dedicat a les mesures de protecció de Centres (CREI, CRAE i Cases d’Infants). Va tractar situacions esdevingudes en centres de diferents autonomies i algunes succeïdes en períodes passats (als anys 1990),  recollint experiències de tracte maltractant que no s’haurien d’haver donat mai.

També va fer esment al contrapunt majoritari del sistema de protecció en els que el bon funcionament i la protecció han ajudat a construir una bona evolució integral a infants i adolescents que ho han requerit.

Del programa televisiu valorem també el debat[3] reflexiu posterior on van quedar representats alguns dels àmbits d’intervenció del sistema de protecció i al qual vam trobar necessari haver estat convidats.

L’avaluació i revisió continua dels professionals, tant dels serveis de base fins a la intervenció especialitzada, és quelcom que no només es realitza amb els criteris de reflexió tècnica, qualitat i formació contínua, sinó que també cal afegir el reforç de les polítiques socials i econòmiques per augmentar els recursos professionals, serveis i programes necessaris en tots aquests àmbits.

Com a propostes, des de la pedagogia social, es consideren bàsics els següents  aspectes:

- Situar com a cabdal i consolidar la intervenció en la Prevenció per evitar que les situacions de risc esdevinguin greus. (Malauradament, en situacions de crisi o inestabilitat socioeconòmica, aquest és l’apartat més afectat). Amb aquest objectiu, es valora necessari el reforçar els Serveis Socials Bàsics on l’equip interdisciplinari inclogui la disciplina de la pedagogia, així com en d’altres serveis d’intervenció socioeducativa en infants de risc no residencial.

- Ressaltar la funció d’escolta de l’infant/Adolescent en els diferents moments del procés d’intervenció familiar,  l’avaluació de les necessitats bàsiques, educatives i emocionals així com l’avaluació del dany.  Escoltar-lo, acompanyar-lo i informar-lo del procés, adaptant la interacció a l’edat i la situació personal. Així també, l’escolta continua en el seguiment de les diferents mesures protectores o situacions de risc greu, i el posterior acompanyament als anys següents a la majoria d’edat, tant als joves ex-tutelats com d’altres que han pogut restar al marge fins aleshores. Continuar amb el treball amb les famílies i el reforçament de les competències i les habilitats parentals dels fills a càrrec, i el treball per a la reunificació familiar en els cas dels infants/adolescents desemparats.

- Reforçar els mitjans per determinar les mesures més adients i no les idònies dins dels recursos existents. Això implicaria reforçar els programes de seguiment dels Acolliments en Família Extensa, a través del programa “la meva família m’acull”, on el seguiment d’aspectes pedagògics no inclou encara la figura del pedagog/a. Reforçar l’equip de valoració i seguiment de famílies alienes, ICIF, on també creiem que el pedagog tindria una funció molt important. El reforç en professionals interdisciplinaris dels centres de protecció (CRAE, CREI, Centres terapèutics, C.A. i Cases D’Infants) on  estem representats en uns i no en d’altres. (remetem als documents del GRPS que informen de la mancança i avalen la defensa de la figura del pedagog en tots els centres per igual, i així s’ha fet saber a la DGAIA en la revisió de la Cartera de Serveis).

Per tot el què hem exposat, creiem que la pedagogia té un paper bàsic amb els infants i les famílies des de la prevenció d’una banda, i per una altra banda, per construir relacions d’ajuda i bon tracte dins del context de control des del que es treballa el sistema de protecció.

Des del COPEC considerem que és fonamental donar veu a tots els professionals de la intervenció social en Infància/Adolescència per aportar, contrastar i millorar el sistema de protecció, i reclamem poder estar representats en els programes on tingui cabuda la protecció a la Infància, ja siguin equips, recursos, serveis, dispositius, comissions o figures de nova creació com el delegat de centres.

 

Pilar Morral García
Vocal de Social
Col·legi de Pedagogs de Catalunya


[1] 1r capítol 22/05/2018: “Desemparats. El  dolor” al que el COPEC va expressar el seu desacord mitjançant el COMUNICAT "BIAIXOS DE LES VISIONS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ EN INFÀNCIA"

[2] http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/desemparats-labus/video/5768167/ 

[3] http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/nit-tematica-serveis-socials/desemparats-el-debat/video/5768800/


Data de publicació: 6/6/2018