Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com PRESENTACIÓ GRUP RECERCA PEDAGOGIA I ESCOLA | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Recerca > GR Pedagogia i Escola

PRESENTACIÓ GRUP RECERCA PEDAGOGIA I ESCOLA

GRUP DE RECERCA PEDAGOGIA I ESCOLA

Presentació en el marc de la inauguració del curs col·legial 2018/2019

El Grup de Recerca que avui presentem pretén, entre altres objectius, fer una mirada crítica a l'escola des de la pedagogia.

Barcelona, 3 d’octubre de 2018

Abans l’escola era de la comunitat; ara l’hem convertit en una cosa governamental, institucionalitzada, on és difícil que hi entri la pedagogia, que dimana dels sentiments, de l’afecte, de l’interès per l’autèntic bé comú, que és l’educació.

El pedagog ha de fer sentir la seva veu en espais d’educació. L’escola és espai d’educació per excel·lència: no ens han deixat, o no hem sabut, fer-nos-hi no només presents sinó visibles. Hem de reivindicar el nostre paper als centres educatius.

Preguntarem sobre qui fa i com es fa la formació del professorat, com s’articula l’organització (amb quins criteris es designen els càrrecs), o com es duu a terme l’orientació (tutoria) de l’alumnat o amb pares: no sempre hi ha professionals preparats. Pensem que aquests són àmbits propis del pedagog.

D’altra banda, es durà a terme un estudi sobre què passa a les escoles, avui. Perquè es parla molt d’innovació, però no tot ho és. Tot i que hi ha plataformes serioses que estan treballant amb rigor, a vegades es detecta que, a l’escola, no deixa de ser només que una moda o tendència, sense una base sòlida. En farem una mirada des de l’ull crític de la pedagogia.

Una altra qüestió serà saber quines haurien de ser les competències del mestre per educar per competències, o si ja són les adequades. Cas contrari, pensem que pot ser tasca d’aquest GR fixar uns indicadors.

Els objectius generals d’aquest GR són els que hi ha exposats a la web del Col·legi, però són oberts i subjectes a ser canviats en funció de la dinàmica pròpia del grup i de les línies de recerca que es vagin proposant.

La metodologia, en la mesura del possible, serà treballar en base a l’experiència de mestres i pedagogs (històries de vida), elaboració i distribució de qüestionaris i enquestes. A partir d’aquests estudis, en la mesura del possible, s’elaboraran hipòtesis que es recolliran en publicacions, amb la intenció de donar-les a conèixer a les universitats, la Conselleria, i altres institucions educatives.

Properament farem la primera convocatòria de reunió on parlarem de tot això i començar a conformar aquest GRUP DE RECERCA DE PEDAGOGIA I ESCOLA.

Us hi espero!

Xavier Ureta i Buxeda
Coordinador del GRPiE


Data de publicació: 8/10/2018