Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COMUNICAT DE COL·LEGIS PROFESSIONALS DIA UNIVERSAL DELS DRETS DELS INFANTS<BR> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI

COMUNICAT DE COL·LEGIS PROFESSIONALS DIA UNIVERSAL DELS DRETS DELS INFANTS

Comunicat de Col·legis Professionals pel dia Dia Universal dels Drets dels Infants 

(Nota de Premsa)

La protecció dels infants és el nostre compromís

  • L’actual situació del sistema de protecció no aconsegueix garantir els drets fonamentals de tots els infants en el nostre país.
  • Demanem una reforma global del sistema de protecció, que consolidi i preservi al seu centre als infants i adolescents, les seves necessitats i els seus drets.

 

Avui dia 20 de novembre és el Dia Universal dels Drets de l’Infant, que commemora l’aprovació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, que n’estableix els drets fonamentals. Uns drets que, malauradament, no s’estan garantint, de forma universal, en el nostre país.

En un dia com avui, aquest any pren especial rellevància la situació que estem vivint al voltant de l’augment de l’arribada d’infants i joves migrants sense referents familiars adults, sense oblidar-nos de l’actual situació del sistema de protecció.

Considerem insuficients les mesures d’urgència que s’han pres per atendre els infants i joves migrants sense referents familiars adults. Cal reforçar les accions actualment proposades per resoldre les necessitats bàsiques del moment transformant-les en  propostes preventives, tant per la situació dels infants i joves que ja han arribat, com dels que preveiem que arribaran. L’anomenada emergència de país no és tal; ja fa temps que teníem dades que ens alertaven del moment que estem vivint.

La situació actual no garanteix la Convenció sobre els Drets de l’Infantper diferents raons:

  • Observem amb perplexitat la creació d’un doble circuit, un per als infants del sistema de protecció, i un altre per a l’atenció d’infants i joves migrants. Hi trobem diferències en la constitució de l’equip professional, nens i nenes atesos de diferents maneres, quan tots i totes han de tenir els mateixos drets.
  • Les propostes polítiques a curt termini i l’acceptació, per part d’algunes institucions gestores, de condicions inadequades per la gestió de recursos de qualitat perpetuen la situació d’exclusió d’aquesta infància i adolescència i malmeten les garanties universals del sistema de protecció.
  • El tractament públic que està tenint aquesta realitat, que ha esdevingut preocupació, genera situacions d’estigmatització d’aquests infants.

Demanem una reforma global del sistema de protecció, al centre de la qual s’hi posin els infants i adolescents, les seves necessitats i els seus drets, recollits a la Convenció. Una reforma que inclogui polítiques a llarg termini que no responguin només a les necessitats bàsiques del moment, i que compti amb professionals del sistema de protecció a les taules on es facin els debats i es consensuïn les actualitzacions.

Així mateix, seguim reclamant el total desplegament de la Llei de drets i oportunitats en la infància i l'adolescència, establint calendari, pressupostos i inversions necessàries per fer-la efectiva. Reclamem que el Pacte per a la infància sigui més que un acord estratègic. A Catalunya el 27,7% dels infants estan en risc de pobresa, una xifra alarmant que considerem resultat d’unes polítiques públiques insuficients. Augmentar els recursos destinats als infants és un punt bàsic per assegurar-ne el seu benestar i els seus drets.

L’atenció a la infància és una qüestió fonamental per garantir un país generador de llibertats individuals. Els infants d’avui han de poder créixer per ser adults plenament autònoms. Com a societat ens hem compromès a protegir TOTS ELS INFANTS , més enllà de les seves procedències, cultures, realitats i condicions, SÓN INFANTS, absolutament tots.


Els Col·legis Professionals que formen part de la Sectorial Social, Ensenyament i Humanitats de l’Associació Intercol·legial: Col·legi d'Educadores i EducadorsSocialsd e Catalunya, Col·legi de Pedagogs de Catalunya, Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 
Data de publicació: 20/11/2018