Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com REFLEXIONS AL VOLTANT DE LA PROFESSIÓ DE DOCENT DEL PEDAGOG/A<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Generació coneixement > Parlem de Pedagogia

REFLEXIONS AL VOLTANT DE LA PROFESSIÓ DE DOCENT DEL PEDAGOG/A

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Publicacions > REFLEXIONS AL VOLTANT DE LA PROFESSIÓ DE DOCENT DEL PEDAGOG/A<br>

REFLEXIONS AL VOLTANT DE LA PROFESSIÓ DE DOCENT DEL PEDAGOG/A


ÀNGEL CASAJÚS LACOSTA [1]
Col·legiat núm. 77
Barcelona, abril de 2019


A l'Orientació Educativa el pedagog/a i psicopedagog/a abasta docència, atenció individual i assessorament al professorat. Treballem amb alumnat amb diversitat perquè estem formats per fer-ho. Per això demanem més presència a Secundària perquè a la llarga facilita la docència a la resta d'equip.


Des de la LOGSE, en el marc de l’Educació Secundària (obligatòria i pots-obligatòria), els/les pedagogs/gues estem cridats a participar de forma activa als Instituts, ja que malgrat que és la una carrera encaminada a l'Educació, fins aleshores no podíem ser professors/es en aquesta etapa educativa.

Des de la inclusió de l'especialitat d’Orientació Educativa, la nostra presència abasta la docència i l'atenció individual (sobretot per a la Diversitat) i l'assessorament a l'equip docent. A poc a poc, el/la Pedagog/a s'ha anat fent el seu espai. Per les característiques pròpies de l'especialitat, treballem, sobretot amb l’alumnat amb diversitat, amb les peculiaritats que comporta, però el/la pedagog/a està format/da per atendre aquest alumnat. En aquest aspecte no ha d'haver problemes, perquè s'ha estudiat per fer "l'ofici" a l’institut que li pertoca.

Amb això volem dir, que la resta de graus i llicenciatures no aborden des de la carrera els aspectes psicopedagògics ni didàctics (perquè, evidentment, la carrera no està programada per ser professor/a - possiblement un/a arquitecte/a o enginyer/a o biòleg/loga, no espera ser professor/a de l'ESO en acabar els estudis- i després ho acaba sent...). En el cas de la nostra especialitat, s'estudia per això. Aquesta és la major diferència en aspectes de docència amb la resta de Col·legis Professionals.

Des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya demanem que hi hagi més pedagogs/gues i psicopedagogs/gues per atendre aquesta diversitat, que a la llarga fa més fàcil la docència a la resta de professors/es de la resta d'especialitats. És cert que moltes vegades l'alumnat que atenem, per les seves característiques personals i familiars, és complex i les seves conductes disruptives, però el/la pedagog/a i psicopedagog/a està preparat per atendre aquestes necessitats i acompanyar pedagògicament la resta de professors/es en la tasca docent.

Per tant des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya demanem COM A MAJOR REIVINDICACIÓ, que el Departament d’Educació, augmenti el número de professors/es d'Orientació Educativa per atendre les necessitats de l'alumnat en el Sistema Educatiu obligatori i el post-obligatori, especialment amb la implementació del Decret 150/2017 d'inclusió educativa. 

Així mateix, des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, estem treballant per a què el PEDAGOG/A recuperi l'espai professional al Sistema Educatiu en totes les etapes que ha tingut tradicionalment i que amb la LOGSE va veure minvat. Perquè REIVINDIQUEM la necessària presència del pedagog/a com a especialitzat pedagògicament per l'abordatge dins dels Centres Educatius acompanyant els equips docents, de la Innovació Educativa, Formació Permanent, Direcció i Avaluació, Coordinació Pedagògica d'Etapa, Cicle o Àrea.

 

 ______________________________

[1] Doctor en Pedagogia, mestre i pedagog, vocal de la Junta de Govern. https://www.pedagogs.cat/reg.asp?=s&id=2021&i=ca 
Representant del COPEC a la Comissió d'Ensenyament de la Intercol·legial
Document elaborat per a les "PRIORITATS A TREBALLAR A LA COMISSIÓ D’ENSENYAMENT DE LA INTERCOL·LEGIAL"

Data de publicació: 12/4/2019