Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com NdP - PEDAGOGIA A L´EMPRESA: EXPERIÈNCIES DE TRANSFERÈNCIA<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia Laboral i d´Empresa

NdP - PEDAGOGIA A L'EMPRESA: EXPERIÈNCIES DE TRANSFERÈNCIA

NOTA DE PREMSA

PEDAGOGIA A L'EMPRESA: EXPERIÈNCIES DE TRANSFERÈNCIA

En el marc dels espais de transferència de coneixement derivat de la pràctica pedagògica en l’àmbit professional, ha tingut lloc aquesta píndola pedagògica on s’ha posat en valor el rol i les competències de la pedagogia en entorns empresarials, ja siguin públics o privats. Concloent que els pedagogs i pedagogues són professionals que fan créixer les persones i en conseqüència milloren les organitzacions.

 • El Col·legi de Pedagogs aposta fort per la promoció del perfil del Pedagog/a en les organitzacions, públiques o privades, més enllà dels perfils tradicionals escolars i/o socials.
 • Buscar i desenvolupar professionalment. Ensenyar el què, el com i el perquè de l’organització, abordar la desvinculació i retenir l’experiència com un valor... són punts forts del Pedagog/a en l’empresa.
 • La idoneïtat del perfil del/de la Pedagog/a dins l’empresa, es manifesta en fer créixer la persona i evidenciar com això repercuteix en fer millor l’organització.
 • El Pedagog/a és creatiu i comunicador, i en entorns empresarials és més patent, cal que sàpiga plasmar i difondre les seves creacions, per generar cultura pedagògica en l’empresa.
Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Vocalies Professionals > NdP - PEDAGOGIA A L´EMPRESA: EXPERIÈNCIES DE TRANSFERÈNCIA<br>
Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Vocalies Professionals > NdP - PEDAGOGIA A L´EMPRESA: EXPERIÈNCIES DE TRANSFERÈNCIA<br>
Carles Cano, vocal de Comunicació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya 

Barcelona, 15 de maig de 2019

S’ha comptat amb professionals experts en contextos empresarials, com Magda Vila (pedagoga, responsable de Comunicació i Formació de la Gerència de Serveis Comuns de la Generalitat a Girona i professora associada a la UdG),  Rubén Gómez (pedagog, tècnic de RRHH a Volkswagen Group Services, especialista en selecció) i Albert Adam (pedagog, cap de la Unitat de Desenvolupament Professional de la Gerència de Tarragona de l'Institut Català de la Salut i professor col·laborador a la URL).

Conxi Reig, vocal de Pedagogia i Empresa del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, que ha conduït la sessió ha  plantejant als experts qüestions com: en l’àmbit de l’empresa, on pot estar el/la pedagog/a?; cóm és l’oferta laboral per als pedagogs en aquest àmbit?;  cóm es desenvolupa la tasca, com a pedagog, dins de l’empresa?; cóm es podria resumir quines són les funcions com a pedagog/a dins l’empresa?, entre d’altres que han orientat el diàleg, a partir de les seves experiències, del que a continuació el destaca el més rellevant.

Magda Vila ha comentat la vàlua de la seva qualificació com a pedagoga per a tasques de planificació, de comunicació dins del seu àmbit professional, considerant-la, a més, molt adient en perfils professionals que hagin de tenir certa transversalitat dins de l’organització. Tot i que, per exemple, a la Generalitat existeix un Cos de Pedagogs, l’àmbit funcional dels pedagogs pot estendre’s molt més enllà, atès que moltes places de l’Administració venen definides per la seva funció i no tant pel perfil acadèmic que hi dona accés.

Rubèn Gómez ha comentat  el valor afegit que el pedagog/a pot aportar a l’empresa complementari a d’altres perfils que habitualment ja hi són. Concretament, en l’àmbit dels recursos humans, aspectes com la selecció de talents, elaboració de plans de carrera, currículums professionals, formació, planificació i l’adaptació organitzativa al canvi. Ha fet èmfasi en la necessitat de més acostament de la formació inicial del/de la pedagog/a amb el món de l’empresa i en el valor del perfil pedagògic com a orientador de la presa de decisions dins de l’empresa, en els àmbits de la seva competència.

Albert Adam ha comentat  la seva visió del/de la pedagog/a com a facilitador, algú que fa que les coses passin,  en la gestió de talents i en els processos d’aprenentatge en l’empresa. Per a ell la tasca en l’àmbit dels recursos humans té molt més de pedagogia que d’altres branques, però és necessari que el/la pedagog/a cregui en ell mateix, en la vàlua d’allò que pot aportar, que documenti i valori la seva aportació dins de l’organització, doncs això li oferirà una informació útil que dona compte de la rellevància de la seva aportació, la qual, d’altra manera pot romandre desapercebuda i infravalorada.

Conxi Reig conclou agraint la generositat dels ponents per compartir les seves experiències amb els assistents en un context on, d’una banda el pedagog/a no coneix suficientment i li fa respecte i, d’altra, les empreses no coneixen la potencialitat del pedagog/a. 

Reig finalitza destacant les idees que han sortit a la sessió fruit de l’intercanvi i debat entre ponents i assistents:

 • La idoneïtat del perfil del/de la pedagog/a en els processos d’organització dins l’empresa
 • La Pedagogia ajuda a créixer la persona i evidenciar com això repercuteix en fer millor l’organització.
 • El paper del/de la pedagog/a com a orientador en el món laboral i professional.
 • La importància de quantificar el valor de la tasca i saber comunicar aquest valor perquè dona una idea de la rendibilitat de la tasca del/de la pedagog/a i de la necessitat d’incorporar aquest perfil dins de l’empresa.
 • Insuficiència de connexió entre la formació dels pedagogs/gues i el món empresarial. Els pedagogs/gues haurien de saber comunicar-se i integrar-se dins dels entorns empresarials.
 • Els Pedagogs/gues, estratègics en la relació persones-empresa.
 • És important escriure, difondre i valorar les solucions que el pedagog/a aporta en la seva tasca professional dins l’empresa.
 • En el món empresarial la pedagogia està en un altre pla, és poc visible. Cal fer evident el rol que la pedagogia hi pot jugar i que es comenci a guanyar presència.
Més informació: comunicacio@pedagogs.cat – 609403879
Col·legi de Pedagogs de Catalunya - www.pedagogs.cat

_________________________________________________________________

PÍNDOLA PEDAGÒGICA A COPEC BARCELONA

PEDAGOGIA A L'EMPRESA: EXPERIÈNCIES DE TRANSFERÈNCIA

La Vocalia de Pedagogia i Empresa us convida a la Píndola Pedagògica "Pedagogia a l'Empresa: Experiències de transferència" el proper 15 de maig de 18 a 20 hores a COPEC BARCELONA. 

PRESENTACIÓ 

La pedagogia en les empreses és una gran desconeguda, tant per part dels que contracten com per part dels professionals de la pedagogia. Tanmateix la pedagogia en les empreses aporta la mirada pedagògica des d'on abordar el capital humà des del talent, el clima, la comunicació, les relacions, la qualitat, la transferència de coneixement...

Està adreçada a titulats i estudiants en pedagogia i/o psicopedagogia que treballin en l'empresa o que estiguin interessats/des en debatre el rol del pedagog/a i del psicopedagog/a en les organitzacions.

OBJECTIU

Aquest píndola pedagògica té per objectiu identificar, visibilitzar i donar a conèixer la vàlua del pedagog/a i del psicopedagog/a en les empreses.

CONTINGUT

La sessió es farà mitjançant un diàleg entre 3 pedagogs/gues i psicopedagogs/gues que treballen en l'empresa, des d'on s'abordarà:

 • Funcions i Perfil del pedagog/a, psicopedagog/a en l'empresa
 • Diferència entre el pedagog/a o psicopedagog/a que treballa a l'empresa en relació al pedagog/a més clàssic. 

PONENTS

 • Magda Vila Figareda, pedagoga, responsable de Comunicació i Formació de la Gerència de Serveis Comuns de la Generalitat de Girona i professora associada de Pedagogia a la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG.
 • Rubén Gómez Cid-Fuentes, pedagog, màster en Recursos Humans, tècnic de RH a Volkswagen Group Services, especialista en selecció.
 • Albert Adam Morell, pedagog (especialitat Pedagogia Social), postgrau en Formació i Desenvolupament del Capital Humà, cap de la Unitat de Desenvolupament Professional de la Gerència Territorial del Camp de Tarragona de l'Institut Català de la Salut i professor col·laborador al màster de RH de la URL.
 • Conxi Reig Sansó, pedagoga i logopeda, vocal de Pedagogia i Empresa, professora de la Facultat d'Educació de la UB.

DATA, HORARI I LLOC

 • Dimecres 15 de maig de 2019, de 18:00h. a 20:00h., a la seu de COPEC BARCELONA - Avda. Mistral, 20Bis, ent. 2a 08015 Barcelona -.

Us volem recordar que tot i que aquesta activitat no tingui cost, no implica que no tingui valor. Des del Col·legi de Pedagogs hi invertim recursos humans i econòmics per dur-la a terme, així que us demanem que si us hi apunteu però finalment no podeu venir, ens podeu avisar. La vostra plaça pot anar a alguna altra persona interessada. 

ORGANITZA: VOCALIA DE PEDAGOGIA I EMPRESA

Més informació: formacio@pedagogs.cat

Data Publicació 23/4/2019
___________________________________________________________________

Data de publicació: 15/5/2019