Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com NdP - VALOR DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A A L’ESCOLA: COMPETÈNCIES, FUNCIONS, EXPERIÈNCIES | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia i Escola

NdP - VALOR DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A A L’ESCOLA: COMPETÈNCIES, FUNCIONS, EXPERIÈNCIES

NOTA DE PREMSA

VALOR DEL/DE LA  PEDAGOG/A I DEL/DE LA PSICOPEDAGOG/A A L’ESCOLA: COMPETÈNCIES, FUNCIONS, EXPERIÈNCIES

 

Avui pedagogs/gues i psicopedagogs/gues s’han donat cita per compartir i debatre coneixement i pràctica pedagògica en entorns escolars, on s’ha abordat el passat i el present del pedagog/a i psicopedagog/a en el sistema educatiu, constatant com mica a mica s’ha anat reduint el seu espai dins del Centre Educatiu. Avui s’ha posat en valor la necessitat de la visió pedagògica, com a ciència de l’educació, entenent al pedagog/a com agent de canvi educatiu que acompanya, assessora, coordina i dona suport a tots els actors del Centre Educatiu.

 • El/la pedagog/a històricament està consolidat en els Centres Educatius i suposa el seu àmbit natural i més rellevant pel que fa al fet educatiu i el seu desenvolupament. És per això que el Col·legi de Pedagogs valora com a fonamental que el/la pedagog/a tingui una presència activa i rellevant en Escoles i Instituts.
 • El/la pedagog/a és l’expert en pedagogia i és qui actua com a agent de canvi en els Centres Educatius, assessorant, coordinant, dissenyant, acompanyant... equip docent, famílies i alumnes. El pedagog/a i el psicopedagog/a són actors de primer ordre en l’atenció a la diversitat, conjuntament amb l’equip docent.
 • És necessari que el professional de la pedagogia torni a tenir el reconeixement com a actor educatiu imprescindible en les normatives que es desenvolupin en el sistema educatiu. Així com assegurar la seva presència en els equips directius dels Centres Educatius.
 • El COPEC defensa el necessari rol del pedagog/a en el Sistema Educatiu, front possibles solapaments de funcions, com podria ser el recent manifest on educadors/res socials reivindiquen funcions en Escoles i Instituts que poden correspondre al pedagog/a i/o al psicopedagog/a.
 • El COPEC insta a què s’obri un debat per a definir les funcions del PEDAGOG/A i del PSICOPEDAGOG/A, així com la de tots els professionals de l’educació en Centres Educatius (mestres, professorat, pedagogs/gues, psicopedagogs/gues, psicòlegs/lògues)
Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Vocalies Professionals > NdP - VALOR DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A A L’ESCOLA: COMPETÈNCIES, FUNCIONS, EXPERIÈNCIES Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Vocalies Professionals > NdP - VALOR DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A A L’ESCOLA: COMPETÈNCIES, FUNCIONS, EXPERIÈNCIES

Carles Cano, vocal de Comunicació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya 

Barcelona, 29 de maig de 2019

En aquesta píndola pedagògica, s’ha comptat amb professionals experts  i amb reconeguda experiència pel que fa a la intervenció del/de la pedagog/a en l’àmbit escolar, com Xavier Ureta Buxeda (doctor en Ciències de l’Educació, pedagog, coordinador del Grup de Recerca Pedagogia i Escola, professor emèrit de la UIC on segueix col·laborant),  Mònica Fernández Díaz, psicopedagoga, coordinadora del Grup de Recerca d’Altes Capacitats i orientadora educativa a l’Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet, i Joan Gamero Gómez, pedagog, vocal de Pedagogia i Escola, director pedagògic i cap del Departament de Mediació a l’Escola L’Oreig de Pallejà.

Xavier Ureta ha fet un recorregut per l’evolució històrica del pedagog/a que en el seu origen fou l’acompanyant de l’infant a l’escola, on havia el mestre que ensenyava, que amb el temps evolucionà com acompanyant també del mestre. Fa una breu referència a Baldiri Reixac que en el seu tractat (1749) de “Instruccions per la Ensenyansa de MINYONS” ja advertia que a més d’ensenyar calia formar el cor i l’esperit. En aquest sentit Ureta adverteix que no hi ha prou amb la titulació de PEDAGOG/A o PSICOPEDAGOG/A, sinó que:

“(...) per a ser pedagog/a s’ha de tenir aptituds i la clau és l’amor, l’ànima i el tacte pedagògic (Herbart), perquè sense estimació no hi ha pedagogia. L’evolució històrica configura al pedagog/a com a un expert en educació que ha de saber ajustar degudament teoria i l’aplicació pràctica doncs no cal oblidar que l’objectiu final és la comprensió de l’experiència per millorar-la. La funció primordial del/de la pedagog/a és, doncs,  el disseny de l’educació. El pedagog/a és algú que ha d’estar al capdavant de les institucions educatives equilibrant els diferents àmbits que hi intervenen: les persones, les institucions, el marc cívico-polític i l’entorn escolar.”

Joan Gamero, que ha actuat  també com a moderador, ha al·ludit a una passada entrevista amb el Conseller d’Educació com a exemple de la reivindicació col·legial a les administracions competents en matèria educativa, a fi de posar en valor al  pedagog/a en l’àmbit escolar. En aquest sentit Gamero, en la seva intervenció ha deixat constància que:

“Segons la meva experiència és molt necessària la figura del pedagog/a en l’escola. Perquè el pedagog/a  és un agent de canvi que aporta propostes, assessorament i acompanyament en els processos de canvi educatiu en l’organització, en la planificació, en les estratègies d’intervenció, en el projecte educatiu. També des de la experiència, constato que és important que en l’equip directiu hagi un pedagog/a, doncs el bon funcionament del Centre rau en gran mesura en el bon funcionament de l’equip i del treball interdisciplinari on el pedagog/a és imprescindible. En definitiva el pedagog/a fa una tasca d’acompanyament, assessorament i suport pedagògic als actors del Centre Educatiu (docents, família, alumnes) en la presa de decisions, en el treball d’equip, en l’abordatge de l’educació emocional, la resolució de conflictes, en la coordinació...”

Mònica Fernández, al seu torn, ha compartit la seva experiència com a psicopedagoga en un Institut de Secundària, afirmant que necessàriament hi ha d’haver el perfil pedagògic en els centres educatius especialment en l’atenció a la diversitat, en aquest sentit, ha posat de relleu que:

“L’avaluació psicopedagògica necessita l’assessorament, acompanyament i suport dels professionals de la psicopedagogia, si bé les avaluacions no s’han de confondre amb la diagnosi de trastorns que queda fora, ara per ara, de l’àmbit de competència professional de les institucions educatives. En aquest sentit les avaluacions, informes i altres actuacions valoratives són necessàries per a què el psicopedagog/a pugui establir i concretar la situació present i comprendre a l’alumne per a procurar les estratègies que s’adaptin i responguin a les necessitats educatives dels alumnes, per a que puguin avançar en el seu procés vital i d’aprenentatge. Com s’ha dit el/la pedagog/a és un agent de canvi educatiu.”

Finalitza la Píndola Pedagògica, amb la lectura del Comunicat publicat pel COPEC: VALORACIÓ MANIFEST INCORPORACIÓ EDUCADOR/A SOCIAL A L'ESCOLA on es fa palès que els reptes plantejats pels educadors/res social/s són objectius prioritaris dels professionals dels Centres Educatius que desenvolupen la seva tasca en escoles i instituts (mestres, professorat, pedagogs/gues, psicopedagogs/gues, psicòlegs/gues). I que el decàleg de funcions que defensen es poden signar perfectament com a funcions del pedagog/a i del psicopedagog/a, pel que podria ser interpretat com a invasió de competències. És per això que, des del COPEC, s’insta a obrir un debat per clarificar i definir les funcions de cada professional, especialment la del Pedagog/a i Psicopedagog/a.

Es conclou, destacant les idees que han sortit en la sessió fruit de l’intercanvi i debat entre ponents i assistents:

 • Un pedagog/a no és un docent i un docent no és un pedagog/a.
 • Un bon Pedagog/a i Psicopedagog/a ha de sortir de la seva zona de confort.
 • Els Pedagogs/gues i Psicopedagogs/gues, col·laboren en la millora de l’actuació docent.
 • La feina del Pedagog/a i Psicopedgog/a, és acompanyar, recomanar, assessorar. Mai dictaminar.
 • Els Pedagogs/gues i Psicopedagogs/gues col·laborem en la detecció de necessitats educatives per adaptar i acompanyar els processos i que tothom pugui anar al seu ritme.
 • El Pedagog/a és el coordinador/a dels equips interdisciplinaris en les actuacions psicopedagògiques.
 • El Pedagog/a i el Psicopedagog/a com a orientador, acompanya a l’adolescent des de 1r a 4t d’ESO per garantir que sàpiga què vol fer quan acabi. Un rol d’orientador/a que hauria de començar a P3.
 • En el model inclusiu s’atén dins l’aula de la ma del pedagog/a i psicopedagog/a, és molt ric perquè els alumnes conviuen amb la diversitat.
 • El Pedagog/a i Psicopedagog/a va més enllà del subjecte curricular, té moltes mirades en la que es prioritza a l’alumne com a persona.

 

_____________

Més informació: comunicacio@pedagogs.cat – 609403879

Col·legi de Pedagogs de Catalunya - www.pedagogs.cat

Data de publicació: 31/5/2019