Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COGCOPYP: PER UNA PROFESSIÓ REGULADA | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Consejo de Colegios de Pedagogía

COGCOPYP: PER UNA PROFESSIÓ REGULADA

PER UNA PROFESSIÓ REGULADA


La pedagogia i Psicopedagogia són professions extremadament importants per al sosteniment dels serveis educatius, sanitaris, socials i judicials de primer ordre.

És per això que, des del Consejo General de Colegios Professionals de Pedagogos y Psicopedagogos, del que formem part els Col·legis de Pedagogs i Psicopedagogs de Catalunya, Illes Balears i València, remetem el manifest adjunt per a major coneixement de la societat civil


MANIFEST  PER UNA PROFESSIÓ REGULADA

No hi ha dubte i ningú pot discutir, que la salut d'un sistema educatiu depen en gran part, el benestar de la seva societat. Al llarg d'aquest anys, les diferents administracions, han fet un esforç per millorar el nostre sistema educatiu. I no hi ha dubte que, en alguns aspectes, ha sigut així. No obstant, malgrat tot, dos pilars fonamentals per la qualitat del sistema educatiu, s'han vist seriament perjudicats: 

  • L'Orientació Educativa
  • L'Atenció a la Diversitat

L'Orientació educativa atén a la totalitat de la comunitat educativa, Així, l'alumnat, els pares i el cos docent, son atesos per aquest professionals en les seves diferents dimensions. Així, l'alumne, pot interpretar amb major granaria èxit., que decisions pel seu futur prendre com ateses les seves necessitats de manera preventiva o terapèutica. La seva família obtindrà tota la informació necessària sobre el seu futur acadèmic i professional i naturalment, es veurà atesa davant de qualsevol situació que els puges perjudicar. Els docents tindran en aquest professionals les major fonts d'informació en relació de que i com solventar les diferents situacions i obtenir una molt valuosa formació així com els equips directius. 

Des d'aquest punt de vista, l'orientació s'erigeix com una fortalesa de qualsevol sistema educatiu, que, en col·laboració amb el conjunt del professorat, vindran a limitar l'abandonament prematur, el fracàs escolar, l'assetjament i d'altres perills que ens aguaiten. 

Seria creïble que tan importats funcions fossin exercides per personal no qualificat? Veritablement no. Però la realitat és ben diferent. Al cos d'Orientació, se accedí por una oposició fos el que fos el grau universitari d'origen. Sense major formació ni experiència. 

Un segon pilar tan fundamental com l'orientació és l'atenció a la diversitat. Atén aquells alumnes que, per diferents causes, necessiten d'una atenció especialitzada per aconseguir els seu objectius personals i acadèmics. Parlem d'un exercici professional altament qualificat que ha d'atendre a un diagnòstic determinat o unes condicions personals i familiars determinades. És un professional que ha de conèixer tècniques de diagnòstic diferencial, estratègies conductuals i cognitives, disseny de plans terapèutics, una gran capacitat de treball amb la resta de la comunitat educativa i així un bon número de característiques tècniques. 

Actualment, la legislació d'accés circumscriu al grau de magisteri inclou en l'etapa de la ESO. Cal recordar que magisteri és un grau dissenyat exclusivament per les etapes d'infantil i primària. 

Davant d'aquesta situació de desemparament de la societat, traduïda en els indicis de l'abandonament prematur i fracàs escolar en les etapes obligatòries més altes d'Europa, una taxes d'abandonament en els graus universitaris pròximes al %, cal preguntar-se si realment, el conjunt de les administracions, estan atenent degudament a la societat. 

En l'actualitat i dins del marc de la formació universitària, l'únic grau que, comparativament, ostenta una major i profunda formació, de manera objectiva, és el grau de pedagogia. I és més, històricament ha sigut la pedagogia la ciència encarregada de forma professional per atendre aquestes necessitats amb resultats sorprenents

Es per això que, el Consell General dels Col·legis Oficials de Pedagogs i Psicopedagogs d'Espanya a sol·licitat al Ministeri d'Educació i al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, que l'Orientació i Atenció a la Diversitat, siguin professions regulades i que les titulacions de pedagogia i psicopedagogia siguin reconegudes com les professions adequades per aquests àmbits, no exclosos del sistema educatiu, sinó també en sanitat, justícia, menors i social on és imperativa aquesta regulació. Data de publicació: 3/7/2019