Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com ¿QUÉ HAN DE EXIGIR LAS FAMILIAS A LA ESCUELA?<BR> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICIO > Generación conocimiento > Hablemos de Pedagogía

¿QUÉ HAN DE EXIGIR LAS FAMILIAS A LA ESCUELA?

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Publicaciones > ¿QUÉ HAN DE EXIGIR LAS FAMILIAS A LA ESCUELA?<BR>

¿QUÉ HAN DE EXIGIR LAS FAMILIAS A LA ESCUELA?


M. Concepció Torres (1)
Col·legiada 200
Nova York, agost 2019


Los tres pilars fonamentales de la educación en la infancia y adolescencia són FAMILIA, ESCUELA Y COMUNIDAD.  La base de la relación entre los tres es el diálogo perqué no es una cuestión de exigencias, sinó de complicidades, de cooperación y colaboración, con el niño/niña y el adolescente en el centro de la acción pedagógica.


La relació entre família i escola no ha de ser un tema d'exigències, si no que ha de buscar fórmules de col·laboració i cooperació tenint sempre present que l'infant i l’adolescent ha de ser el centre dels objectius pedagògics en ambdós entorns.

No s’ha de fer un llistat d'exigències, si no un llistat de com treballar millor amb els nostres infants, l'escola ajudant a les famílies i aquestes col·laborant amb l'escola. L'escola ha d’estar oberta a la participació de la família en tots els seus processos pedagògics, ja que les famílies poden aportar moltes idees, maneres de fer i fins i tot continguts a través dels propis oficis o professions dels pares i mares. No debades la família és el primer entorn pedagògic de l’infant i on entra en contacte per primer cop amb els valors, amb la cultura i amb la comunitat.

S'estan desenvolupant alguns projectes de models pedagògics participatius on les famílies formen part de les decisions que es prenen dins de l'escola, i són models d'èxit per compartir amb les comunitats educatives.

L'escola ha d'estar atenta i sensible a les situacions familiars i les famílies han de vetllar perquè llurs fills i filles, gaudeixin dels aprenentatges i de la vida a l'escola i a la comunitat.

Hi ha una frase de Nelson Mandela que es troba escrita a la ONU "The best weapon is to sit down and talk" que ens ve a dir "La millor arma és seure a dialogar", per tant qualsevol relació entre família i escola ha de passar pel diàleg, ja que és el que ens permetrà arribar a acords i treballar de forma coordinada per l'educació integral dels alumnes.

Escola, Família i Comunitat, tres pilars imprescindibles en l’educació dels infants i adolescents. No és una qüestió d’exigències, sinó de complicitats, de cooperació i col·laboració, posant sempre l’infant i l’adolescent en el centre de l’acció pedagògica.

__________

(1) Maria Concepció Torres, presidenta de la Comissió de Deontologia del COPEC, doctora en Pedagogia i mestre. Professora titular i Responsable dels Estudis de Pedagogia de la URV.  Post redactat per participar en el retoportatge de ARA CRIATURES de Trinitat Gilbert


Fecha de publicación: 27/8/2019