Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com DOCUMENT DE BASES DEL PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS 2020-2024<BR> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia Social

DOCUMENT DE BASES DEL PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS 2020-2024

Avui s'ha presentat el DOCUMENT DE BASES del PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS 2020-2024 i s'obre un procés participatiu entre els agents implicats en el Sistema de Serveis Socials: Administració responsable, ens locals, entitats gestores de serveis, tercer sector social, col·legis professionals i ciutadania en general. Hi ha participat el Conseller de Treball, Afers Socials i Família Chakir el Homrani, el Secretari d'Afers Socials Francesc Iglesias i la Directora de Serveis Socials Meritxell Benedí.

La PRESENTACIÓ ha començat amb un diagnòstic del Sistema Català de Serveis Socials, del que s'ha destacat la CRISI del 2008 amb l'austeritat i augment de les desigualtats, la seva cronificació i el fenòmen del treballador pobre, d'entre altres. Trobant-se, 10 anys després, amb nous models de famílies i de consums i amb una gran mobilitat de dins cap enfora i a linrevés. Una diversificació que ha tensionat el Sistema i l'ha posat en una cruïlla: seguir amb accions pal·liatives o enfortir el Sistema.

La valoració estratègica dels Serveis socials ha comptat amb els informes que han fet els col·legis professionals i els ens locals, on s'ha pogut constatar una gran atomització dels serveis amb poca interelació entre ells, acompanyat d'una alta burocratització, l'increment de la demanda derivada i una resposta reactiva.

Interessant ha estat la definició de quin és el BE PREUAT a protegir en el Sistema Català de Serveis Socials, igual que es fa a SALUT o a EDUCACIÓ, definint la MISSIÓ i la VISIÓ del SCSS, que cal difondre i fer conèixer atès ningú el coneix, ningú el vol fer servir, però tothom en fa ús tot i que no n'és conscient.

El Pla Estratègic recolzat en PALANQUES TRANSFORMADORES, despleguen eixos i accions, i abasten tot el SCSS:

  1. Les persones i les professionals: motors del sistema
  2. La vertebració i la reorganització: millor qualitat i integració
  3. L’acció comunitària i la prevenció: un sistema més proactiu
  4. La governança i el coneixement: decisions basades en l’evidència
  5. La intersectorialitat: intervenció holística

Segons va anunciar, el juliol passat, la Directora de Serveis Socials en la sessió de prepresentació als Col·legis Professionals, hi ha una sessió dins del procés participatiu per als Col·legis Professionals.

El procés participatiu del Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024 és de vital importància, perquè com ha dit el Conseller el Homrani la Cartera de Serveis Socials és uns instrument del Pla Estratègic i com ha comentat la Secretaria d'Infància i Joventut Georgina Oliva, el Sistema de Protecció està inclòs en el Pla Estratègic 2020-2024.

Pel que en el debat i reflexió del PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, mitjançant la Vocalia  i el Grup de Recerca de Pedagogia Social, participarà activament per a què pedagogs/gues i psicopedagogs/gues tinguin un paper rellevant en els equips professionals del Sistema Català de Serveis Socials.

Data de publicació: 13/9/2019