Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com LA PLATAFORMA PEL DRET A L´ATENCIÓ DE LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA REITEREM LA NOSTRA DEMANDA | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia Social

LA PLATAFORMA PEL DRET A L'ATENCIÓ DE LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA REITEREM LA NOSTRA DEMANDA


Des de la Plataforma en Defensa dels Drets de les Persones amb Dependència de la qual en som membres, reiterem la necessitat de més recursos i més places per a la dependència i per això fem publica aquesta nota de premsa: 


A Barcelona, a 3 de març 2020

 • ·Actualment a Catalunya falten 8.000 places per arribar al 5% recomanat pels organismes internacionals i hi ha un alt nombre de sol·licituds en tràmit: 22.065 inicials i 20.624 de revisió de graus 
 • ·La plataforma que agrupa sindicats majoritaris, col·legis professionals i entitats de gent gran i de diversitat funcional ha mantingut dues reunions de treball amb Treball, Afers Socials i Famílies en què s’ha reclamat acabar amb les llistes d'espera, més agilitat i menys burocràcia, entre altres mesures

Les retallades al sistema d’atenció a les persones amb dependència fetes pel Govern del Partit Popular el 2012 han tingut efectes molt negatius en l’aplicació de la Llei de Dependència i el seu desplegament com a dret. Actualment a Catalunya falten 8.000 places per arribar al 5% recomanat pels organismes internacionals (5 places per cada 100 persones majors de 65 anys), i alhora es constata un alt nombre de sol·licituds en tràmits, tant inicials (22.065) com de revisió de graus (20.624). 

La Plataforma en Defensa dels Drets de les Persones amb Dependència, que agrupa sindicats majoritaris, col·legis professionals i entitats de gent gran i de diversitat funcional, ha mantingut dues reunions amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que valora positivament i en les quals s’han plantejat, entre altres:

  • ·mesures per acabar amb les llistes d’espera i les sol·licituds en tràmit
  • ·reformulació dels recursos existents que s’adaptin més a les persones, i no a la inversa
  • ·creació de més places públiques i increment de les prestacions
  • ·més agilitat i menys burocràcia
  • ·millora de la qualitat de l’atenció a les persones i de les condicions laborals de les treballadores i els treballadors del sector
  • ·acabar amb l’endarreriment dels pagaments per canvis de grau
  • ·acabar amb el període suspensiu de 18 mesos per fer efectiva la prestació econòmica per a les cuidadores no professionals
  • ·la necessitat de crear un Consell de la Dependència amb la representació de tots els actors
  • ·incloure recursos a la infància amb malalties cròniques dins del sistema de dependència

A la darrera reunió amb la Generalitat es va informar la Plataforma d’un increment de 141 milions d’euros en els pressupostos 2020 per a la dependència i la diversitat funcional (destinat a tarifa de ràtios, atenció domiciliària, prestacions i places). La Plataforma considera positiu aquest increment, si bé insuficient sobretot perquè no es té cap informació de com afectarà a les llistes d’espera, la creació de places públiques, la qualitat de l’atenció i l'objectiu de posar fi a la suspensió i l'endarreriment d’alguns pagaments.

La Plataforma en Defensa dels Drets de les Persones amb Dependència considera que la nova conjuntura política a nivell estatal pot representar una oportunitat per avançar en un finançament del 50% per part de l’Estat i un 50% per part de les Comunitats Autònomes, tal com està previst en la Llei de Dependència del 2006. 

La Plataforma manté les seves demandes i inicia una roda de reunions amb els partits polítics per fer-se escoltar tant a Catalunya com en l'àmbit estatal. El dret de les persones amb dependència ha de ser una prioritat de qualsevol govern, no només per cobrir els dèficits actuals en l'atenció a aquest col·lectiu, sinó pensant en el benestar futur de la nostra societat, que experimentarà un increment de persones majors de 65 anys i de persones amb diversitat funcional que requereixen una atenció de qualitat per assegurar la seva autonomia personal i la seva dignitat.


Entitats de la Plataforma: Col·legi Educadors i Educadores Socials, CCOO, Col·legi oficial de Treball Socal, UGT, CONFAVC, Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya, FiraGran, Fundació Aroa, Ass. De Discapacitat Visual de Catalunya B1+B2+B3, Col·legi de Pedagogs de Catalunya, ACIC, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Catalunya, Comissió de Jubilats i Pensionistes de l’Hospitalet de Llobregat, Ass. Catalana Síndroma X Fràgil, Col·legi Fisioterapeutes de Catalunya, Centre de Dia per a la Gent Gran, Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya, Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Ass. De Cuidadores Familiars, Associació Catalana d'Infermeria i Salut escolar.

 

Més informació: dret.dependencia@gmail.com 

@dretdependencia
EL COPEC EN LA PLATAFORMA PEL DRET A L'ATENCIÓ DE LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA


El passat 24 de maig es va presentar la Plataforma en Defensa del Dret a l'Atenció a les Persones amb Dependència, promoguda pels sindicats UGTCCOO i els col·legis professionals de Treball Social i d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. (Manifest fundacional)

El Col·legi de Pedagogs s'hi ha adherit, compartint l'objectiu principal de la Plataforma: vetllar pel compliment a la Llei 39/2006 d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència i a la Llei de Serveis Socials, millorant les condicions laborals de les persones que treballen en aquest sector i assegurant l’atenció de qualitat a les persones que estan en situació de dependència.

S'ha generat un espai on es treballen les reivindicacions més concretes i on participem les entitats promotores i les adherides, aquestes reivindicacions són concretament:
 • Una inversió real del Govern en recursos humans i materials per acabar amb la llista d’espera i sol·licituds pendents de valoració i millorar la qualitat d'atenció a les persones amb dependència.
 • La constitució d'una taula de negociació amb l'administració per donar solucions a la situació actual i debatre el futur de la dependència a Catalunya.

Manifest fundacional de la Plataforma en Defensa del Dret a l'Atenció a les Persones amb Dependència
* Per adherir-se enviar correu a dret.dependencia@gmail.com
 
Data publicació 20/12/2019 Data de publicació: 6/3/2020