Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com LA IMPORTÀNCIA DE LA PEDAGOGIA DE LA PREGUNTA A TRAVÉS DEL COACHING I LA SEVA APLICACIÓ A LA TUTORIA | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Generació coneixement > Parlem de Pedagogia

LA IMPORTÀNCIA DE LA PEDAGOGIA DE LA PREGUNTA A TRAVÉS DEL COACHING I LA SEVA APLICACIÓ A LA TUTORIA

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Publicacions > LA IMPORTÀNCIA DE LA PEDAGOGIA DE LA PREGUNTA A TRAVÉS DEL COACHING I LA SEVA APLICACIÓ A LA TUTORIALA IMPORTÀNCIA DE LA PEDAGOGIA DE LA PREGUNTA A TRAVÉS DEL COACHING I LA SEVA APLICACIÓ A LA TUTORIA [i]

Anna Boada del Mazo
Pedagoga
Tarragona, desembre 2019

 

No hi ha bo o dolent, només el resultat de les nostres accions, el coaching és una zona lliure de crítiques i de judicis, perquè promou el desenvolupament. Quan parlem de coaching educatiu, el pedagog/a especialista en orientació i acompanyament, és un coach per excel·lència.


 

Com a pedagogs i pedagogues sabem que el procés de reflexió constitueix una part fonamental en totes les nostres tasques com a professionals. El meu interès notori envers el focus de la introspecció personal va ser quelcom que em va portar a decantar-me en l’elecció del tema del meu treball final de grau amb el repte de demostrar com el coaching esdevé un factor important en les accions tutorials i en el pla d'acció tutorial afavorint el desenvolupament integral de l'alumne. 

Quan parlem de coaching ens basem en una disciplina anomenada també entrenament personal o d’acompanyament que s’enfoca a propulsar la consecució d’objectius mitjançant un camí d’orientació i d’indagació personal que permeti a la persona obrir-se a noves perspectives en diferents situacions de la seva vida. Més concretament quan ens referim a coaching educatiu, pretenem donar un nou enfocament relacional al món de l’educació envers la persona que acompanya i articula processos d’aprenentatge en un marc d’actuacions (tutor/a, docent, pedagog/a, etc.) i la persona que ho rep construint així el seu propi procés d’aprenentatge (alumne). 

La investigació que vaig dur a terme en el meu treball final de grau consistia en demostrar i analitzar com les diferents estratègies que estableix un tutor en les seves accions tutorials (mitjançant el coaching) propicien el desenvolupament personal i social de l’alumnat, reflexionant sobre com aquesta concepció educativa implica un canvi en el rol i posicionament del docent/tutor deixant de banda un rol més aviat racionalista convertint-se en un rol més d’acompanyament i de guia deixant que l’alumne sigui l’agent actiu durant tot el procés.

Per demostrar la meva hipòtesi vaig voler centrar-ho en un context educatiu agafant com a objecte d’estudi, dues mestres que exerceixen com a tutores en un cicle de grau mitjà de formació professional, amb la finalitat de qüestionar-me i d’observar quins trets característics s’evidenciaven quan una d’elles, (A), utilitzava i incloïa praxis associades al coaching en el pla d’acció tutorial mentre l’altra professora (B) no les utilitzava.

L’enfocament educacional d’(A) tenia com a punt de referència l’holisme on els alumnes es contemplaven des d’una visió multidimensional i integral, això significava entendre que les diferents dimensions que conformen a un alumne estan en una constant espiral d’interrelació entre elles. Partint d’aquesta base sociològica, els continguts i activitats que figuraven en el pla d’acció tutorial tenien com a objectiu acabar portant a terme accions que generessin reflexió i responsabilitat en els alumnes sempre des d’un rol de guia i d’acompanyament.

Els resultats avalen que gràcies a les tècniques de coaching utilitzades, s’aconsegueix un major desenvolupament personal, social sobretot en matèria d’adquisició d’habilitats socials en els seus alumnes.

És interessant per a qualsevol pedagog/a plantejar-se que tenim un perfil idoni per a desenvolupar tasques de coaching i que aquest, pot ser un punt de partida a més d’una estratègia beneficiosa i de gran impacte amb els diferents agents que conformen una comunitat educativa.

Aquestes tècniques, pel que fa a les famílies, es poden utilitzar com a mètode que potencií un model de comunicació efectiva en relació amb els seus fills, en el cas dels docents pot ser una eina que els permeti millorar habilitats i competències així com en l’orientació d’accions orientades al canvi.

Pels  alumnes, també pot ser un recurs interessant en matèria d’autoconeixement, motivació personal entre d’altres.

Per aconseguir el domini del canvi on el fer, pensar i sentir seran protagonistes en tot moment i on precisament el nostre perfil professional, hi té una gran cabuda,  ja que som aquells que estem en un constant domini del canvi sobre nosaltres mateixos on reflexionar forma part del nostre tarannà pedagògic com a un dels objectius principals de la professió, perquè treballem sempre pel desenvolupament integral de les persones al llarg de la vida.

 

________________________

[i] Article basat en el Treball de Final de Grau de Pedagogia a la Universitat Rovira i Virgili.


Data de publicació: 30/12/2019