Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Projecte ´La sexualitat i afectivitat en l´etapa de primària: Guia per al professorat´ | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Recerca > GR Pedagogia i Salut

Projecte "La sexualitat i afectivitat en l'etapa de primària: Guia per al professorat"

La sexualitat i afectivitat en l'etapa de primàriaGuía per al professorat.

L'educació integral està fonamentada pel coneixement i el respecte a un mateix i als demés, es remarca la importància que té sobre la imatge dels nens la part afectiva que marcarà la seva persona i atoestima  su persona y su autoestima.

Per tan, l'educació afectiva, emocional i sexual ha d'abastar idees de l'àmbit biològic a processos de construcció de la identitat de gènere i les relacions afectives que podem desenvolupar en l'àmbit educatiu, social i cultural.

Sexualitat i salut s'interrelacionen per a un major benefici en la formació de la persona on el factor pedagògic es fa indispensable. Per aquest motiu i en relació a les propostes presentades per membres que han manifestat l'interès, hem optat per donar forma a una guia educativa que tingui com objectiu general els propis de l'etapa.

  1. Fa referència a que la finalitat bàsica de l'Educació Infantil és contribuir al desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu, social i moral dels nens i les nenes, en el qual com a objetiu marc seria establir relacions afectives que comportin el fomentar actituds d'autonomia i respecte vers la persona on el treball de les emocions ocupi un lloc rellevant en el tractament de la diversitat.
  2. Al treballar l'Educació Primària seria aconsellable situar la mirada en l'objectiu de conèixer i estimar el nostre cos de manera que ajudi a facilitar un desenvolupament armònic i emocional, adoptant bons hàbits on la salut i el benestar contribueixin en conductes facilitadores de la qualitat de vida. 

Amb la idea de crear un document/llibre/guia/lloc on donar indicacions, referències i activitats que puguin arribar al professorat apostant per una pedagogia activa, us convido a formar part d'aquest projecte que definirem entre tots .

Els col·legiats i les col·legiades interessats/des en aquesta proposta, seria aconsellable que mostressin el seu interès durant la darrera setmana de gener, ja que la intenció és realitzar un calendari de treball a inicis del mes de febrer.  Les reunions serien Online, a través de Hangouts, per facilitar la participació.

Toñy Castillo

Coordinadora del Grup de recerca de Pedagogia i Salut

Col·legi de Pedagogs de CatalunyaData de publicació: 27/1/2020