Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COMUNICAT COGCOPYP SOBRE LA LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LOE | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Consejo de Colegios de Pedagogía

COMUNICAT COGCOPYP SOBRE LA LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LOE

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Relacions Institucionals > COMUNICAT COGCOPYP SOBRE LA LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LOE
LOMLOE: Ley Orgánica de Modificación de la LOE


Davant la recent aprovació del Projecte de la llei LOMLOE en el Consell de Ministres, aquest Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España, comunica el següent a tota la societat:


  1. Lamentem que, de nou, s'hagi perdut l'oportunitat de formular un projecte de llei consensuat per tota la comunitat educativa.
  2. Els grans problemes que assolen el nostre sistema educatiu, entre d'altres, és d'un costat fracàs escolar, i de l'altre l'abandonament escolar. Aquests no troben mesures pedagògiques efectives per a la seva solució. 
  3. Haguéssim desitjat un projecte amb major fortalesa professional pedagògica que garantís la seva eficàcia. 
  4. És molt important assenyalar que, ni la pedagogia ni els seus professionals, han participat de cap manera en aquest projecte de Llei.
  5. Denunciem que, a Espanya no està garantida l'Orientació educativa, vocacional ni personal de l'alumnat, per l'escassetat dels mitjans professionals. 
  6. Venim reivindicant des de fa anys un cos específic d'orientació educativa per evitar la situació actual de desprofessionalització de l'orientació educativa a Espanya, amb els efectes devastadors ja visibles en el sistema educatiu i la societat.
  7. Denunciem que, a Espanya, no està garantida l'atenció específica de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, per la manca de recursos professionals destinats a tal fi.
  8. Sol·licitem que en la tramitació del Projecte de Llei, les qüestions ideològiques quedessin fora del procediment parlamentari i s'incorpori la necessària participació de pedagogs i psicopedagogs.
  9. Reiterem la nostra voluntat de col·laborar i participar amb el Ministeri en el disseny de la política educativa futura.
________________________________________

Data de publicació: 9/3/2020