Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE EL COVID 19 | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Consejo de Colegios de Pedagogía

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE EL COVID 19

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Relacions Institucionals > INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE EL COVID 19

Benvolguts Col·legis Oficials,

Com sabeu el Govern ha declarat mitjançant Real Decret 463/2020, de 14 de març, l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, per a tot el territori nacional i per un termini de quinze dies naturals.

En allò que es refereix a actuacions portades a terme pels nostres professionals, i davant els dubtes, hem parlat amb el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES).

I ens comuniquen que en virtut de l'Article 7 apartat e. del Real Decret 463/202, que regula la Limitació de la llibertat de circulació de les persones: (BOE 67 14/3/2020),

 1.- Durant la vigència de l'estat d'alarma les persones únicament podran circular per les vies d'ús públic per a la realització de les següents activitats:

e) Assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. 

Per suposat, respectant les mesures de protecció i higiene que les autoritats sanitàries ens exigeixen, els professionals que estiguin tractant a menors i que la suspensió de la teràpia pugui suposar un agreujament del seu quadre diagnòstic i únicament en cas d'extraordinària necessitat, podran assistir al domicili aquests casos, sempre que la normativa no es modifiqui i insisteixo, exclusivament en aquests casos.

Per tant, en el cas que algun professional degudament col·legiat estigui en aquest cas, haurà d'actuar respectant escrupolosament totes les mesures sanitàries i en la mesura del possible buscar les vies de comunicació online. En altres paraules, aquest Consejo General ha d'advertir que és una mesura de casos extraordinaris i urgents.

Recalquem que totes les mesures sanitàries, per exagerades que semblin, són poques. Tinguem i demostrem màxima responsabilitat professional i personal. 

Recordem les RECOMANACIONS generals: 

  1. Estar atents als consells de les autoritats sanitàries en tot moment.
  2. Evitar qualsevol aglomeració de gent en les sales d'espera.
  3. Extremar les mesures de neteja de les instal·lacions. 
  4. Extremar les mesures de neteja de material divers a l'abast de clients.
  5. Cada visita mantenir la nostra higiene rentant-nos les mans en cada visita. 
  6. Al menor símptoma o dubte cessar l'activitat i posar-se en contacte amb el 112 o el número assignat per la CCAA.
  7. Evitar qualsevol contacte de risc. 
  8. Evitar l'ús de transport públic i de fer-ho extremar la higiene posterior a cada viatge en dits transports. 
  9. En cas de mantenir la nostra activitat econòmica, en cap cas viatjar a focus importants de contagi. 

Estem vivint escenaris en els què cada moment es plantegen qüestions que hem de resoldre, i des de el Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España estem en constant comunicació amb les autoritats, i tenim el compromís de mantenir-vos informats de tot allò que pugui afectar a la nostra professió, confiant que aviat la situació torni a la normalitat. 

Transmetre-us esperança, ànim i fortalesa i desitjar-vos salut per a vosaltres i els vostres propers, una cordial salutació.

 

Enrique Castillejo

President Consejo General

Data de publicació: 18/3/2020