Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com DOCUMENT CONSENTIMENT TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL COPEC | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI

DOCUMENT CONSENTIMENT TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL COPEC

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, t’informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractades pel COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA, amb la finalitat de mantenir activa la comunicació entre el teu/nostre Col·legi i el col·lectiu col·legial, mitjançant l’enviament periòdic d’informació sobre activitats, formacions, reunions i esdeveniments en general del COPEC, que són d’interès per a la professió pedagògica i el seu desenvolupament i creixement.

Amb la sol·licitud de Col·legiació/Afiliació, estàs donant el teu consentiment a que el COPEC incorpori les teves DADES BÀSIQUES DE CARÀCTER PERSONAL al gestor de la Web del COPEC: Nom i Cognoms, DNI, Núm. Col·legiació, Titulació, Nivell Titulació, Municipi/Província/Comarca, Telèfon i Correu Electrònic, per:

  • ACCEDIR A L'ÀREA RESERVADA: apartats de la web accessible només a col·legiats i col·legiades i estudiants afiliats/des. A la que s'accedeix mitjançant el DNI y número de COL·LEGIACIÓ.
  • REGISTRE DE COL·LEGIATS/DES: per donar cumpliment a l'article 10 de la Llei 25/2009 (de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el Iliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici), la web disposa d'un REGISTRE DE COL·LEGIATS/DES d'accés obert a la ciutadania, on poden consultar els pedagogs/gues i psicopedagogs/gues col·legiats/des. Registre al que seran visible les teves dades següents: NOM I COGNOMS, NÚMERO DE COL·LEGIACIÓ, TITULACIÓ.
També estas donant el teu consentiment per a incorporar el teu correu electrònic al BUTLLETÍ ELECTRÒNIC del COPEC, canal de comunicació entre el COPEC i el Col·lectiu Col·legiat/Afiliat.

Així mateix t'informem que estàs donant el teu consentiment per a què el Col·legi de Pedagogs de Catalunya pugui consultar l'aplicació del Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales (Subdirección General de Títulos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), per verificar la validesa de la titulació amb la què has sol·licitat la col·legiació.

Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que no exerceixis cap dret dels que t’emparen. No es comunicaran a tercers -excepte per obligació legal- ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el teu consentiment previ. En el cas que et donis de baixa del col·legi les teves dades quedaran bloquejades amb les mesures de seguretat adequades i seguint la normativa vigent.

D'altra banda, t’informem que tens dret a:

  • Sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-te a Col·legi Pedagogs de Catalunya (Av. Mistral, 20 bis, entl. 2, 08015 Barcelona), o enviant un correu electrònic proteccio.dades@pedagogs.cat, amb una fotocòpia del DNI o document anàleg.
  • Retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La seva retirada no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans.
  • Exercir els teus drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, si consideres que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent.

Pots consultar la Política de Privacitat en aquest enllaç: https://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=3842&i=ca

Data de publicació: 31/3/2020