Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com REFLEXIONS I RECOMANACIONS PEDAGÒGIQUES PER A L´AVALUACIÓ DEL CURS 2019-2020 | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Consejo de Colegios de Pedagogía

REFLEXIONS I RECOMANACIONS PEDAGÒGIQUES PER A L'AVALUACIÓ DEL CURS 2019-2020

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Relacions Institucionals > REFLEXIONS I RECOMANACIONS PEDAGÒGIQUES PER A L´AVALUACIÓ DEL CURS 2019-2020

COMUNICAT COGCOPYP

Reflexions i recomanacions pedagògiques, davant la publicació de l'Ordre EFP/365/2020, de 22 d'abril, de directrius d'actuació del 3r trimestre del curs 2019-2020 i inici del 2020-2021

RECONEIXEMENT AL COS DOCENT I ALS PROFESSIONALS DE L'EDUCACIÓ

En primer lloc, és de justícia reconèixer (volem retre homenatge) l'enorme esforç del cos docent de totes les etapes educatives per la seva gran capacitat d'adaptació a la situació generada per la crisi del COVID-19, d'adaptar-se amb escassos mitjans i formació de pedagogia online, fent front al canvi metodològic que ha suposat passar de la classe presencial a la classe online

Així com als equips directius i els claustres que treballen frec a frec i de forma col·laborativa per oferir el millor acompanyament i suport possible a l'alumnat de totes les etapes, intentant compaginar les indicacions -a vegades contradictòries i lleugerament improvisades- que els hi arriben contínuament de les administracions educatives, amb la realitat de l'entorn sociofamiliar dels alumnes.

A tots, el nostre agraïment i reconeixement per l'esforç encomiable que han fet i que estan fent, en el seu dia a dia, per gestionar l'impacte que aquesta crisi sanitària, social i econòmica està tenint en el Sistema Educatiu. 

No volem oblidar-nos dels professionals de l'educació de l'entorn del Sistema Educatiu com l'acollida matinal, el mig dia educatiu, el menjador escolar, les extraescolars, afectats pel tancament dels Centres Educatius i que en la majoria de casos pateixen els efectes dels expedients de regularització del treball. 

Però una peça fonamental del sistema educatiu que mereix un recolzament especial son els gabinets psicopedagògics, que tants pocs mitjans reben del conjunt de les administracions públiques i que, en la majoria de casos, és la iniciativa personal del professional qui assumeix el risc empresarial i es veu afectat per aquesta situació.

REFLEXIONS PEDAGÒGIQUES

Aquesta crisi ha evidenciat les carències del sistema educatiu que des de el Consejo i els Col·legis Oficials, veníem sol·licitant al conjunt de les administracions públiques sobre la necessitat de digitalitzar l'educació.

Ser de la generació digital no significa ser competent digitalment en la tasca escolar. El nostre alumnat és competent en l'ús de les eines tecnològiques pensades per l'oci i per a la socialització, no obstant això, s'han evidenciat les limitacions en relació a la recerca crítica d'informació significativa, la gestió de la informació, l'organització del seu material digital, així com l'ús de programes o aplicacions educatives pensades per als processos d'ensenyament-aprenentatge. 


Vivim en l'era tecnològica i els nostres fills són els primers en experimentar i entrar en aquest món a través d'elements com el mòbil. Però els dispositius mòbils encara desperten recels per part de les famílies i professorat. Certament un mal ús pot portar complicacions, però són moltes les possibilitats didàctiques, d'estudi i aprenentatge que es perden si es prohibeixen o ignoren. A partir d'una anàlisi pedagògica de les seves possibilitats es poden veure múltiples exemples concrets de bons usos i bones pràctiques dels telèfons mòbils com a eines de treball per a l'escola. 

També s'han posat de manifest la falta d'equips tecnològics i connectivitat a les cases. Bé sigui perquè la irrupció de tauletes i smartphones ha fet disminuir els equips informàtics, cosa que ha limitat l'accés als dispositius per haver de compaginar-los amb els membres de la família o bé per la carència d'equips i connectivitat en famílies vulnerables que ha afectat als alumnes amb més risc. Les aportacions d'equips per part de les administracions educatives estan resultant insuficients, tant pel número com per la necessitat d'acompanyament en el seu ús.

RECOMANACIONS PEDAGÒGIQUES PER A UNA AVALUACIÓ COMPETENCIAL I EQUITATIVA

En relació a les directrius per a l'avaluació del curs 2019-2020, des del Consejo de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España, volem manifestar algunes recomanacions pedagògiques que considerem que no s'han tingut en compte en l'Ordre EFP/365/2020

  1. Davant la impossibilitat de seguir el tercer trimestre de forma presencial i garantir que tot l'alumnat tingui accés als mateixos continguts, és important potenciar l'avaluació per competències, donada la casuística diferencial de cada alumne, com: autonomia, iniciativa, comprensibilitat, organització, Creativitat, Expressió, Comunicació, col·laboració...
  2. Per evitar biaixos que puguin perjudicar al progrés de l'alumnat, és del tot recomanable que cadascuna de les avaluacions siguin presentades, analitzades i valorades de forma col·legiada per l'equip docent de cada etapa. En una avaluació atípica d'aquest curs atípic a causa de la COVID-19, és important que les decisions siguin col·lectives per evitar possibles desviaments en la valoració final. 
  3. Pedagògicament és recomanable apostar per les classes a través de vídeo conferències, permet socialitzar i mantenir el vincle entre companys i docents,  fins i tot quan la presencialitat no sigui possible, veure's, compartir, debatre, resoldre dubtes, presentar els continguts en directe, crea sensació de proximitat i empatia. A més, aquest tipus d'activitats permet treballar i avaluar importants i fonamentals competències de l'alumnat. 
  4. Resulta imprescindible l'abordatge emocional de l'alumnat, un dels aspectes crucials perquè afecta a l'estat anímic i aprenentatge, i en conseqüència en el seu rendiment escolar. Els nens, adolescents i joves estan exposats a una crisi sanitària que els impacta directament a causa del canvi de rutina, la seva exposició a tanta informació negativa a través de las notícies, efectes directes en familiars i amics: malaltia, pèrdua, treballs crítics, quedar-se sense feina, etc.
  5. És important que, en l'avaluació individual, es tinguin molt en compte les condicions personals i socioeconòmiques de cada unitat familiar. Si pedagògicament sabem que l'alumne és el centre del procés d'ensenyament-aprenentatge, ara més que mai s'ha de disposar a l'alumne en el centre del procés d'avaluació.

 A MODE DE CONCLUSIÓ...

Ja en l'evidència, el sistema educatiu no pot quedar-se a les portes de la Revolució Digital. És responsabilitat de les administracions públiques dotar al sistema educatiu de les eines necessàries per a això. Material adequat, formació específica de pedagogia on line són dos aspectes fonamentals. 

Aquesta experiència ha de servir-nos a tots, professionals, famílies, alumnat i les administracions, per millorar, per preparar tot un sistema educatiu amb criteris propis del S. XX cap a la necessària adaptació real del nostre entorn vital, de las competències necessàries per a la nostra vida professional i personal, és a dir, el XXI.

Data de publicació: 27/4/2020