Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COPEC: ´SITUACIÓ DELS PEDAGOGS/GUES I PSICOPEDAGOGS/GUES EN EL SISTEMA EDUCATIU´ | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > La veu del COPEC

COPEC: "SITUACIÓ DELS PEDAGOGS/GUES I PSICOPEDAGOGS/GUES EN EL SISTEMA EDUCATIU"

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > COPEC: "SITUACIÓ DELS PEDAGOGS/GUES I PSICOPEDAGOGS/GUES EN EL SISTEMA EDUCATIU"

SITUACIÓ DELS PEDAGOGS/GUES I PSICOPEDAGOGS/GUES EN EL SISTEMA EDUCATIU

Des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC), representant professional dels pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, professionals compromesos des de la pedagogia per una educació equitativa, inclusiva i de qualitat, interpel·lem als agents socials i polítics amb competències i/o implicats en educació, davant la situació d’invisibilitat i discriminació que pateix el col·lectiu de llicenciats en Psicopedagogia i els llicenciats i graduats en Pedagogia, dins del Sistema Educatiu.

La Junta de Govern del Col·legi de pedagogs de Catalunya, i en representació dels llicenciats i graduats en PEDAGOGIA i llicenciats en PSICOPEDAGOGIA, posem de manifest el nostre neguit, decepció i preocupació -i a voltes indignació- pels recents esdeveniments que detallem a continuació:

- L'omissió en el discurs polític i tècnic dels Pedagogs i Pedagogues (llicenciats i graduats) i Psicopedagogs i Psicopedagogues (llicenciats), per part dels representants del Departament d'Educació tant en els comunicats com en els mitjans de comunicació. Des del Departament es parla molt de PEDAGOGIA i s'omet parlar dels PEDAGOGS/GUES i PSICOPEDAGOGS/GUES, els més legitimats per parlar-ne com a experts que som de l'educació.

- Un exemple va ser el programa “L’Escola Contagiada” que va emetre TV3 dies enrere, on no havia representació del PEDAGOG/A ni PSICOPEDAGOG/A, com hauria sigut de rebut, però sí havia representació del Departament d’Educació i on es va nomenar als docents, als psicòlegs, als educadors... però no es va nomenar al PEDAGOG/A ni al PSICOPEDAGOG/A, ens sentim discriminats pel Departament.

- En aquest mateix programa, el Director General de Centres Educatius va comentar que per a les instruccions del proper curs parlaria amb la Comunitat Educativa, estem esperant que al Col·legi de Pedagogs se'ns demani parer, com a representants del col·lectiu de PEDAGOGS/GUES i PSICOPEDAGOGS/GUES i com a membres de la comunitat educativa.

- Estem a ORIENTACIÓ EDUCATIVA (EAPS i Departaments d'Orientació), igual que els companys de PSICOLOGIA, i volem tenir identitat pròpia com tots els professionals, no ens sentim identificats dins de les especialitats i sub-especialitats del Sistema. No només estem al sistema públic també estem al concertat. A més d'estar als gabinets psicopedagògics, fent suport als Centres Educatius. Som PEDAGOGS/GUES i PSICOPEDAGOGS/GUES -no som docents, tot i que també- i volem reconeixement.

- L'aprovació de les dues mocions al Parlament de Catalunya el passat 17 de juny, per a la inclusió dels Educadors/res Socials per al curs 2020-2021, ha estat una altra de les causes de la nostra indignació. Les funcions dels quals les veiem com una intromissió, al nostre entendre, i que aniran paral·leles, quan no sobreposades a les que estem duent a terme els PEDAGOGS/GUES i PSICOPEDAGOGS/GUES dins del sistema educatiu.

- L'emergència educativa anunciada pel Conseller d’Educació sobre el Retorn a l'Escola, està en línia amb el estem veient des del COPEC, tanmateix esperàvem que això suposés un augment de docents i un augment de PEDAGOGS/GUES i PSICOPEDAGOGS/GUES, no pas que s’incorporés un nou perfil professional, que a la llarga anirà en detriment dels Pedagogs/gues i Psicopedagogs/gues que tan llarga tradició tenim a l'escola, com va quedar palès al Parlament de Catalunya el 2002, amb l’aprovació de la Llei de creació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.

Els Pedagogs/gues i Psicopedagogs/gues, hem lluitat, ens hem reinventat, ens hem desdoblat..., durant l’estat d’alarma, conjuntament amb mestres i professorat, per donar la millor atenció, suport i acompanyament individualitzat als alumnes i llurs famílies, especialment els que han necessitat més atenció tant per manca de suport familiar com per l’anomenada bretxa digital i social. Ens mereixem el reconeixement, igual que s'ha fet a la resta dels professionals del sistema educatiu, i que no se'ns invisibilitzi d'aquesta forma.

En aquest COMUNICAT que fem públic avui, volem compartir la nostra preocupació per l'aprovació de les dues mocions per la inclusió de l’Educador/a Social en el proper curs 2020-2021 i per la invisibilitat de la que estem sent objecte. I el fem arribar al Conseller d’Educació, als deganes/degans de les Facultats d’Educació de les universitats catalanes que fan el grau de Pedagogia i als Grups Parlamentaris, per a fer arribar el malestar que té el col·lectiu de PEDAGOGS/GUES i PSICOPEDAGOGS/GUES.

Al llarg dels 18 anys d’existència del Col·legi de Pedagogs de Catalunya sempre hem estat a disposició de les administracions públiques, les institucions acadèmiques i les entitats educatives, per a treballar, des de la pedagogia, per a una educació equitativa, inclusiva i de qualitat, i sempre hi estarem al costat! Però lamentem el tracte que es dona als PEDAGOGS/GUES i als PSICOPEDAGOGS/GUES i hem volgut fer-ho públic.

Junta de Govern
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
26 de juny de 2020

Data de publicació: 26/6/2020