Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Manifest de suport per la Universalització de les Escoles Bressol a Catalunya | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI

Manifest de suport per la Universalització de les Escoles Bressol a Catalunya

Considerant que la pedagogia a Catalunya sempre ha anat al capdavant de les iniciatives i innovacions que han generat millores qualitatives en l’educació del nostre país, com ha quedat palès tant en el treball de grans pedagogs com  en el dinamisme dels moviments de renovació pedagògica d’ahir, d’avui i de demà.

 

Considerant que el món local, públic i privat és sensible a la necessitat social d’elevar a servei universal el dret a l’educació dels infants de 0 a 3 anys.

 

Considerant que el Col·legi de Pedagogs de Catalunya és sensible a les demandes socials, fent-se ressò de les iniciatives pedagògiques que tenen com a objectiu donar-hi resposta.

 

Tenint en compte la iniciativa popular al Parlament de Catalunya, endegada pel Sr, Primitiu Adell i Valmanya, col·legiat número 529, sobre la universalització de les Escoles Bressol a Catalunya (EBC).

 

Per unanimitat, la Junta de Govern, en sessió ordinària del dia 18 d’octubre de 2008, ha acordat adherir el Col·legi de Pedagogs de Catalunya a aquesta iniciativa, tal i com queda recollit en el “Llibre d’Honor”.

 

La Junta de Govern del Col·legi de Pedagogs de Catalunya en nom del col·lectiu al qual representa,

 

MANIFESTA,  

  • L’educació és un dret fonamental per a tothom. L’escolarització, també és un dret, segons la legislació vigent.
  • L’actual sistema educatiu es basa en dos eixos fonamentals que són la qualitat i l’equitat així com la igualtat d’oportunitats.
  • Com a pedagogs sabem de la plasticitat del cervell humà en les edats més primerenques i la necessitat d’estimulació de 0 a 3 anys i de creació d’hàbits.
  • La incorporació d’un infant a l’escola bressol ajuda a la seva socialització i enriquiment personal.
  • Un país és ric quan té infants i és obligació del govern promoure iniciatives que facilitin les decisions dels seus habitants.
  • Les escoles bressols han d’estar contemplades dins la Llei Catalana d’Educació, per tant és necessari que gaudeixin d’un reconeixement legal.
  • Les escoles bressol han d’estar dotades de professionals amb una formació i/o capacitació homologada, reglada i d’acord amb les seves funcions professionals, i per tant han de ser reconeguts com a agents importants dins la xarxa social, i han de gaudir del reconeixement professional adient.
  • Les escoles bressol com a necessitat social han de ser gratuïtes per garantir la llibertat d’elecció dels pares i mares.
  • Són necessàries i importants per facilitar la conciliació família-treball i per la promoció professional d’ambdós progenitors.

Data de publicació: 18/10/2008