Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com FINALITZEN AMB ÈXIT LES JORNADES DE DIÀLEG SOCIAL 2023 DE LA COELL I COPEC LLEIDA | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Vocalies territorials > COPEC-Lleida

FINALITZEN AMB ÈXIT LES JORNADES DE DIÀLEG SOCIAL 2023 DE LA COELL I COPEC LLEIDA

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > > FINALITZEN AMB ÈXIT LES JORNADES DE DIÀLEG SOCIAL 2023 DE LA COELL I COPEC LLEIDA


Un any més, la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida i Foment del Treball Nacional, amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya de la demarcació de Lleida, Han organitzat les Jornades de Diàleg Social amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament professional per avançar per l’estabilitat i la qualitat de l’ocupació. Aquestes jornades van oferir quatre destacades intervencions a càrrec d’Alicia Linares, d’Àngels Roger, vocal de Pedagogia Laboral i d’Empresa i Sílvia Vilasaló, vocal del COPEC a Lleida.


JORNADA PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE A LES EMPRESES
22 DE FEBRER DE 2023

El 22 de febrer, Alicia Linares, portà a terme el taller "Promoció de la igualtat de gènere en les organitzacions", abordant la importància que les organitzacions tinguin un lideratge en el tema de la igualtat de gènere, posant al centre les persones apostant pel seu benestar emocional el si de les seves organitzacions.

En l’exposició diferencia entre igualtat: "és un dret humà que implica el mateix tracte per a tothom sense importar el gènere, cultura, posició social o origen", diversitat "tots som diferents, cal prendre consciència de les diferències en positiu" i equitat "la capacitat de gestionar la igualtat tenint en compte les característiques de cadascú" i va destacar les barreres que es donen a l’hora de posar en pràctica l’equitat de gènere.

Clou la ponència incidint en el corrent de pensament Humano Centrisme, una tendència per a fer més humanes a les organitzacions, institucions, ciutats... que posen les persones al centre.

Es destaquen les frases:

 • "Les actituds apàtiques en el tema de la igualtat de gènere, especialment en els equips de direcció de les organitzacions, és la barrera principal per avançar cap a la igualtat de gènere"
 • "L’equitat de gènere dins les organitzacions no s’ha d’abordar com un tema de feminisme, sinó com un tema de lideratge"
 • "Cal conèixer els punts crítics de l’organització envers l’equitat de gènere, per implementar accions i adquirir compromisos reals envers"
 • "El repte és l’erradicació dels estereotips en els comportaments, en el llenguatge i en la presa de decisions a tots nivells, i que totes les persones comprenguin els beneficis de treballar en tot això a nivell personal i de l’organització"
 • "En un món on la tecnologia té més presència, estan en alça tot allò que és humà. En aquest sentit, l’humano centrisme aporta un aspecte competitiu en qualsevol organització que necessiti l’impuls de les persones"
JORNADA UNA MANERA DE CAPTAR I RETENIR EL TALENT EN LES ORGANITZACIONS
17 D’ABRIL DE 2023

El 17 d’abril, Àngels Roger, vocal de Pedagogia Laboral i Empresa del COPEC, portà a terme el taller "Una Manera de Captar i Retenir el Talent en les Organitzacions", plantejant la necessitat de captar, identificar i retenir el talent com a una tasca imprescindible per aconseguir les persones adequades i compromeses a les empreses.

Al llarg de l’exposició, ha parlat de la importància de l’acollida del/la professional en l’empresa, recordant que cal que se senti ben rebuda, presentant-la a la resta de companys, havent preparat prèviament el seu lloc de treball, explicant l’evolució de l’organització, la seva missió, visió i valors...

Es destaquen les frases següents:

 • "El clima de l’organització pot ser una font de conflictes, però també un espai de benestar, cal tenir cura que tothom s’hi senti be, escoltat i valorat. Un clima enrarit és un motiu de la fuga de talent."
 • "La comunicació en una organització és de cabdal importància, cal promoure i practicar l’escolta activa lliure de prejudici previs. L’assertivitat i l’empatia juguen un paper fonamental en les relacions entre l’equip i entre els que lideren i les persones de l’equip."
 • "Les activitats lúdiques fora de l’activitat pròpia de l’organització, ajuda millorar les relacions entre les persones de l’organització. A vegades organitzar o sumar-se a una activitat de suport a alguna causa és suficient"
 • "Quan la sortida de una persona de l’organització és voluntària, es important una entrevista per saber el perquè. És una oportunitat per avaluar la gestió de les persones en l’organització i millorar les relacions."
 • "La persona clau en la retenció del talent és la que lidera els equips o l’organització i ha de saber transmetre energia, entusiasme i donar sortida a les expectatives personals i d’equip".
JORNADA DE MINDFULNESS I REDUCCIÓ DE L’ESTRÉS
12 DE JUNY DE 2023

Avui 12 de juny, Sílvia Vilasaló, vocal del COPEC a Lleida, ha dut a terme el taller de "Mindfulness i Reducció de l’Estrés", donant a conèixer estratègies i diverses pràctiques per detectar i gestionar els cicles d’estrès a través del Mindfulness com a evidencia de millora en la comunicació i la relació amb els altres.

L’exposició ha començat posant l’enfasi en la importància de la salut física, mental i emocional i com abordar la seva gestió de forma integrada en les organitzacions.

Destaquem les frases següents de la seva intervenció:

 • "Cal apostar per organitzacions saludables, la reducció de l’estrès en l’àmbit laboral es pot treballar des de la prevenció."
 • "El Mindfulness ens permet connectar amb nosaltres mateixos en moments d’estrès".
 • "El mindfulness ens dona eines per a poder reconduir l’activitat dels nostres pensaments i re-dirigir el focus de la nostra atenció cap a la respiració, i prendre distància per a poder relativitzar les emocions negatives".
 • "El més important es prendre consciència del que ens està passant: les emocions fortes, les inseguretats, les preocupacions... a voltes ens arrosseguen. Cal fer una parada tècnica i centrar l’atenció en la respiració per prendre distància d’allò que ens està tensant".
 • "Un dels objectius és baixar el soroll que distorsiona els nostres pensaments, tenir la ment en calma i avaluar les situacions racionalment".
JORNADA FOMENTAR LA RSC A LES EMPRESES
19 D’OCTUBRE DE 2023

El passat 19 d’octubre, Sílvia Vilasaló, vocal del COPEC a Lleida, va oferir una visió completa sobre com les empreses poden adoptar polítiques de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i convertir-se en agents de canvi positius en la societat. Durant la seva presentació, va destacar que les organitzacions socialment responsables són les que comprenen i aborden l’impacte social, econòmic i ambiental que generen en el seu entorn, i que promouen la seva productivitat amb una base d’estàndards de qualitat ètica i moral.

Tal com va comentar l’experta, aquesta filosofia va sorgir arran del Pacte Mundial de les Nacions Unides l’any 1999 i es basa en el compromís de les empreses de comportar-se de manera ètica i responsable amb l’entorn en el qual es troben. 

Es destaquen les frases:
 • "La ISO 26000 guia les empreses cap a una Responsabilitat Social amb 7 criteris clau: el govern corporatiu, drets humans, pràctiques laborals, medi ambient, pràctiques justes de negoci, assumptes dels consumidors i desenvolupament de la comunitat"
 • "S’ha de perseguir la igualtat en el suport a tots els individus, tractant-los de manera justa i sense preferències."
 • "Hem d’eliminar les barreres que creen diferències perquè tothom tingui accés als mateixos recursos i oportunitats."
 • "És important fomentar un entorn accessible per a tothom, garantint que les diferències no siguin un obstacle per a l’accés universal als serveis i recursos."
 • "La Llei General de la Discapacitat exigeix que les empreses amb 50 o més treballadors reservin un 2% de la plantilla per a professionals amb discapacitat, amb l’objectiu de garantir la seva inclusió socio-laboral."

Data de publicació: 23/10/2023