Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Recerca i Comissions > GR Mediació

Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Àrea Professional de Mediació  > Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament<br>

 

La Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya va sol·licitar la compareixença del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, el passat 26 de febrer, en el marc de la tramitació del Projecte de Llei de Mediació en l’àmbit del dret privat.

 

 

Va assistir en representació del COPEC, na Maria Carme Boqué Torremorell, secretària del Consell Social i experta en Mediació, la seva exposició es va centrar en els següents punts:

 

 

- En l’EXPOSICIÓ DE MOTIUS s’hi troba a faltar un reconeixement explícit, o si més no una menció, a la mediació escolar. La labor feta als centres educatius de Catalunya en la difusió d’una cultura de mediació familiaritza els més joves en l’ús d’aproximacions al conflicte basades en la no confrontació. És, per tant, necessari que els ciutadans del present i del futur puguin recórrer a la mediació en la seva vida familiar, laboral, veïnal, etc. i que es tingui en compte que el sistema educatiu els hi ha preparat.  

 

- Pel que fa a la FORMACIÓ DE MEDIADORS s’exposa el model formatiu en què participen el COPEC, el CEESC i el COTS, juntament amb la FPCEE Blanquerna, i es fa incís en el fet que una capacitació professional hauria de ser de Postgrau o Màster.

 

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Àrea Professional de Mediació  > Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament<br>- El tercer punt que es remarca és el fet que per a la pràctica professional de la mediació s’exigeixi la COL·LEGIACIÓ. La labor mediadora té un component ètic incontestable i el mateix projecte recull de manera explícita en l’Article 31 la potestat sancionadora dels col·legis en cas d’infracció. Per tant, i essent que qualsevol titulat universitari pot habilitar-se com a mediador, cal garantir la col·legiació i el respecte a un codi deontològic.

 

- I per acabar, es fa un breu comentari sobre el desencert d’anomenar el nou organisme mediador CENTRE DE MEDIACIÓ DE DRET PRIVAT DE CATALUNYA, perquè dóna una idea judicialitzada de la mediació.

 


Es pot visionar la comparexeça a CANAL PARLAMENT >>>

Data de publicació: 24/3/2009