Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Aprovada la Llei de Mediació en l’Àmbit del Dret Privat<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Recerca i Comissions > GR Mediació

Aprovada la Llei de Mediació en l’Àmbit del Dret Privat

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Àrea Professional de Mediació  > Aprovada la Llei de Mediació en l’Àmbit del Dret Privat<br>

 

El 15 de juliol el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, representat pel vocal de mediació, Sr. Josep Armengol, va assistir al Parlament de Catalunya a la sessió de debat i aprovació de la Llei de Mediació en l'Àmbit del Dret Privat, convidat pel Centre de Mediació Familiar de Catalunya.

 

 

 

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Àrea Professional de Mediació  > Aprovada la Llei de Mediació en l’Àmbit del Dret Privat<br>

 

La llei va ser aprovada per unanimitat, una vegada retirades totes les esmenes.

 

La nova llei es pot descarregar aquí >>>  

 

Com a resum, podem dir que la llei anul·la l'anterior del 2001 i amplia els supòsits de la mediació, tant en referència a mediacions familiars com en temes de dret privat.

 

 

Es crearan 3 nous registres:

 

- Registre general de persones mediadores en l'àmbit familiar: la llei preveu que les persones que ja estiguin en el registre i compleixin els requisits de capacitació establerts per l'anterior llei, la 1/2001, continuaran en el registre.

 

- Registre general de persones mediadores en els àmbits del dret privat. Les persones que acreditin els requisits formatius i de capacitació podran accedir a aquest registre.

 

- Registre de Serveis de mediació ciutadana.

 

S'amplia a qualsevol estudi universitari la formació de base per accedir als registres  (en l'anterior llei, només hi podien accedir persones amb títols de dret, pedagogia, psicologia, educació social i treball social, amb una formació de master o postgrau específic en mediació, a més d'acreditar experiència professional en l'àmbit de formació de base).  Per tant, les persones amb titulació de Psicopedagogia també podran accedir al registre de persones mediadores, si cumpleixen els requisits que s'han d'acabar de concretar.

 

El Sr. Josep Armegol, per mitjà de la Vocalia de Mediació, organitzarà, al COPEC, una sessió informativa el mes de setembre. També proposarà, el mes de setembre, la creació d'un grup de treball de mediació per afavorir la creació d'opinió i d'intercanvi d'experiència entre les persones mediadores col·legiades, no només pels canvis que suposa la nova llei, sinó pel seguiment del procés de treball del Llibre blanc de la mediació de Catalunya que ha de portar a una futura llei de mediació al nostre país.

Data de publicació: 7/7/2009