Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COMUNICACIONS <BR>V Jornada del COPEC | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI

COMUNICACIONS
V Jornada del COPEC

V JORNADA DEL COPEC

 LA PROFESSIÓ DELA PEDAGOGIA EN UN MÓN GLOBALITZAT

Les competències, un element clau i una oportunitat per a la professió

 

COMUNICACIONS

Directrius comunicacions >>>

Abstract comunicacions >>>

 

Directrius Generals per a la Presentació de Comunicacions a la V Jornada del Col·legi de Pedagogs de Catalunya

 

El Comitè Científic del Col·legi de Pedagogs de Catalunya estableix les següents normes amb la finalitat de què els treballs presentats s’ajustin, en la mesura possible, a les temàtiques i objectius de les Jornades.

 

Les Comunicacions són un element programàtic essencial en la generació de debat i de noves idees i propostes que col·laborin a enriquir el corpus de coneixement de la pedagogia en el nostre país i, en aquesta edició, també a nivell internacional.

 

Tipus de treballs:

 

El format de presentació serà el de COMUNICACIÓ O PRESENTACIÓ ORAL.

Per presentar una Comunicació Oral caldrà enviar en primer lloc el document d’abstract, segons model.

 

Característiques

 

Es presentarà en dos moments:

 

1. Abstract: resum de 2  fulls al que s’afegirà un abstract de 10-15 línies per incloure en el programa que es facilitarà a tots els inscrits en la documentació de la V Jornada.  Abstract comunicacions >>>

2. Versió definitiva: de la Comunicació amb una extensió màxima de 10 pàgines i mínima de 3 pàgines.

 

Contingut

 

- Títol

- Nom i cognoms dels autor/es.

- Centre de treball (Institució, Empresa, Entitat, Departament, Universitat, etc.)

- Adreça postal del centre de treball.

- Correu electrònic i telèfon de contacte.

- Desenvolupament del treball presentat.

- Referències bibliogràfiques

- Annexes amb gràfics, taules, imatges

- Breu currículum per la presentació (extensió aproximada 20 línies)

- Material de suport requerit (recursos audiovisuals)

 

Es demana que el títol de la Comunicació sigui específic del tema i d’acord amb els continguts i objectius. Es pot completar amb un subtítol.

 

S’ha de concretar la Comunicació en els aspectes més innovadors i específics de l’estudi i no de temes molt generals.

 

Normes d’estil:

 

Les Comunicacions s’hauran de lliurar en format Word o RTF a 1 ½ espai interlineal, format A4 i la lletra Arial 12

 

Les normes de citació de la bibliografia han de ser respectades, segons els criteris de la normativa de l’APA. http://www.mistareas.com.ve/Tesis/guia-apa.pdf

 

Terminis:

 

Dia 30 d’octubre de 2009: data límit per a l'enviament de propostes (abstracts)

Dia 8 de novembre de 2009: es comunicarà als autors respectius l’acceptació o, no acceptació, de la comunicació

Dia 15 de novembre de 2009: lliurament de la versió final original de la Comunicació.

 

Criteris de selecció: 

Les Comunicacions de les V Jornades del Col·legi de Pedagogs de Catalunya seran valorades pel Comitè Científic.  

S’escolliran aquelles que tinguin una relació directa amb les temàtiques de la V Jornada:

1.      Amb el tema principal de la Jornada.

2.      Amb les temàtiques i els eixos transversals de la Jornada:

- Pedagogia i globalització

- Competències acadèmiques versus competències professionals

- Professió pedagògica 

 

L’organització comunicarà als interessats la seva acceptació, l’espai i temps estimat de presentació pública.

 

Presentació de la Comunicació:

 

1.      La presentació s’enviarà a la següent adreça electrònica: comunicacions@pedagogs.cat

2.      Per presentar una Comunicació serà condició indispensable estar inscrit en la V  Jornada. L’assistència a la mateixa és obligatòria per a què la comunicació sigui llegida.

3.      L’organització facilitarà als comunicants una plantilla en format PowerPoint estandarditzada per a la presentació.

4.      La presentació de la Comunicació es realitzarà, preferentment, en mitjà audiovisual (PowerPoint, versió arxiu “.ppt”) amb una durada màxima de 10’. El text complert de la Comunicació ha de ser presentat fins el dia 15 de novembre de 2009.

5.      En el cas d’estar preparant una Presentació en PowerPoint i la Comunicació en text escrit haurà d’integrar-se en un ÚNIC DOCUMENT DE WORD. No s’acceptaran com a Comunicacions les PRESENTACIONS DE POWER POINT, sense text acompanyant, per a ser presentades de forma oral.

6.      Cal evitar la utilització d’acrònims sense explicació, així com inicials, locucions o frases que el públic internacional no pugui entendre.

7.      S’aconsella proporcionar les traduccions a altres llengües sempre que sigui possible i facilitar la tasca i el temps de postproducció de les Jornades.

 

Exposició de la Comunicació:

 

1.      Els comunicants hauran de trobar-se 30 minuts abans, a la sala de ponents, amb el Sr. Jordi Puig i Voltes -moderador/a de les Comunicacions de la V Jornada-  per coordinar-se en l’ordre de les presentacions.

2.      Els autors han d'estar presents durant l’exposició i a les preguntes finals, per tal d’atendre qüestions i d’argumentar el seus treballs.

3.      Les exposicions col·lectives poden ser exposades per més d’una persona avisant a l’organització, amb el temps suficient, dels noms i cognoms de les persones que exposaran. Tots els participants han d’estar inscrits en el Congrés.

4.      L’exposició tindrà una durada màxima de 10 minuts i les preguntes es realitzaran una vegada s’hagin exposat tots els treballs programats en aquell espai o secció.

5.       Les Comunicacions poden ser presentades en català o castellà.

 

Altres

 

1.      El Col·legi de Pedagogs de Catalunya tindrà preferència en els drets de publicació de les Comunicacions presentades en la V Jornada. Així, els autors de les Comunicacions acceptaran la cessió dels drets de publicació en el document d’abstract.

2.       Les Comunicacions seleccionades, es publicaran posteriorment a la pàgina web i/o a la revista Eix, del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.

3.       Qualsevol aspecte que no estigui recollit específicament en aquestes directrius serà resolt pel Comitè Científic de la V Jornada.

4.      Totes les persones que presentin una Comunicació rebran un Certificat de la V Jornada del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, per certificar la seva aportació.

5.      La presentació de Comunicacions, suposa l'acceptació de les presents directrius.