Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Grup de Treball de Mediació | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Recerca i Comissions > GR Mediació

Grup de Treball de Mediació

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Grups de Recerca > Grup de Treball de Mediació  
 
 

 

 
Presentació

La nova llei 15/2009 de mediació en l’àmbit del dret privat de Catalunya tanca un període que es va obrir amb la llei 1/2001 de mediació familiar i n’enceta un de nou, en un context força diferent al de l’any 2001.

 

Aquest context (que s’està recollint en el llibre blanc de la mediació a Catalunya) és molt més ampli que al 2001, ja que l’aparició de serveis de mediació ciutadana i comunitària als ajuntaments en els últims anys està propiciant un desenvolupament de la cultura de la mediació i alhora d’una nova gestió alternativa dels conflictes en el dia a dia dels barris i les ciutats. Si hi afegim la mediació en l’àmbit escolar (amb molta expertesa dins del nostre col·legi), en l’àmbit penal (d’adults i juvenil), dins el món sanitari, en el sí de les empreses, etc., estem en un moment important, amb les seves incerteses i amenaces però alhora ple de reptes i possibilitats. També a nivell de dedicació professional.

 

La nova llei obra a totes les titulacions universitàries la possibilitat d’accedir a la mediació, després d’una formació específica (amb la llei anterior, només les persones titulades o diplomades en dret, educació social, pedagogia, psicologia i treball social hi podien accedir). Per tant, les persones del col·legi que han estudiat psicopedagogia a partir d’ara podran també formar part de registres oficials de persones mediadores, si acrediten la formació i compleixen els requisits que s’establiran per reglament.

 

Mentre s’està redactant el reglament que ha de concretar l’aplicació de la nova llei, s’està fent el llibre blanc de la mediació a Catalunya, està previst que es faci una llei general de mediació... s’estan consolidant determinats àmbits de la mediació i la gestió de conflictes i podrien anar sorgint noves possibilitats d’implementació professional de la mediació. Per tot això pensem que ara és un bon moment per parlar i debatre sobre mediació al col·legi.

 

Volem aportar no només el coneixement, sinó també l’expertesa del dia a dia en mediació de les persones col·legiades, per afavorir una diagnosi i un treball transdisciplinar que faciliti la coconstrucció del marc i la implementació de la mediació a Catalunya, ja que tenim clar que el que ha de ser la mediació ha de sorgir de la comunitat mediadora, no només des del que puguin dir els col·legis professionals, els  estudis científics més acurats ni les administracions.

 

Per tant, proposem la creació d’un grup de treball en mediació dins del col·legi de Pedagogs de Catalunya, propiciant un lloc físic i virtual alhora en el qual cadascú pugui trobar els seu àmbit d’interès, on es pugui aportar i debatre entre persones de diferents nivells de coneixements i expertesa en mediació, per recolzar la mediació i les persones mediadores tot fent pedagogia de la mediació en tots els àmbits professionals i socials, i sumant per coconstruir el present i el futur de la mediació a Catalunya.

 

Josep Armengol Medina

1 de novembre de 2009