INICI

Abstract II Jornades

Els passats 30 i 31 d’octubre al voltant de 150 persones, es van trobar per parlar d’Altes Capacitats i Superdotació, amb l’objectiu comú de reflexionar conjuntament per avançar, en la teoria i en la pràctica, en la inclusió de l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals dintre del sistema educatiu.

 

Eren les II Jornades d’Altes Capacitats Intel·lectuals, dedicades en aquesta ocasió, a l’escola inclusiva, i organitzades pels Grups de Treball d’Altes Capacitats i Superdotació dels Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC) i del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC).

 

Van obrir les Jornades les dues coordinadores dels Grups de Treball, Sra, Milagros Valera del COPEC i Sra. Sandra Tarragó del COPC, acompanyades del Sr. Josep Maria Elias, president del Col·legi de Pedagogs, Sr. Joaquim Serrabona, president de la Secció d’Educació del Col·legi de Psicòlegs, Sra. Mercè Martínez de la Universtitat de Barcelona, i Sra. Ester Castejón, Cap del Servei d'Educació Inclusiva i de Coordinació de Programes Transversals del  Departament d'Educació.

 

Dels parlaments que es feren en la taula d’inauguració de les jornades, es destaca al de la Sra. Castejón, on va fer esment a la recent aprovada Llei d’Educació de Catalunya (10 de juliol de 2009), destacant dels seus principis rectors “(...) la qualitat de l’educació que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució de l’excel·lència en un context d’equitat” , fent esment que en ‘article 83 de la LEC, s’indica que “(...) contempla els criteris d’organització dels centres per atendre l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals, tot introduint els elements metodològics i organitzatius necessaris per atendre aquest alumnat. Es refereix a l’atenció de l’alumnat a l’aula, a l’organització del Centre i a la flexibilització dels aspectes curriculars”   La Sra. Castejón, també va fer palesa a la necessitat de la implicació de tota la comunitat educativa (professorat, professionals de serveis educatius i famílies) que han de treballar per aconseguir que tots els alumnes assoleixin un dels seus drets fonamentals: “(...) rebre una educació integral i de qualitat (...)”   En la línia del que s’expressava en la LEC en relació a les necessitats dels alumnes amb altes capacitats Intel·lectuals, la representant d’Educació, va anunciar les actuacions que el Departament estava impulsant: “(...) Nova oferta formativa específica en l’àmbit de les altes capacitats, adreçada tant al professorat com a assessors psicopedagògics, que es començarà aquest curs. Una guia adreçada a famílies d’infants i joves amb altes capacitats intel·lectuals, que es publicarà properament. I, la promoció d’estratègies metodològiques afavoridores de la inclusió. D’entre altres actuacions.”   

 

Un altre dels parlaments de la inauguració destacable és la del president del Col·legi de Pedagogs de Catalunua, Josep M. Elias i Costa, una intervenció crítica amb l’Administració Educativa, en tant que preconitza l’equitat i l’excel·lència educativa sense arribar al veritable fons del què significa actuar amb equitat i excel·lència. A continuació es transcriu la seva intervenció:

 

“En primer lloc agraïments a COSMO CAIXA per haver-nos obert les portes de casa seva, als assistents, i especialment als Grups de Treball dels Col·legis Professionals i a la FANJACC i AFINS.

 

A Catalunya anem avançant, però no a la velocitat que els experts, els pares i els alumnes dels sectors a debat desitjaríem.

 

La Llei d’Educació Catalana aprovada pel nostre Parlament el passat 10 de juliol, parla d’equitat i excel·lència. Difícil ho tindran/tindrem els gestors per a seguir fent-ho tan malament si en alguna mesura pretenem complir i fer complir la Llei.

 

Equitat no significa “cafè per a tothom”, equitat suposa que tots tinguin les mateixes oportunitats per a desenvolupar les seves aptituds al màxim.

 

La inclusió pretén contemplar la diferència per a explotar al màxim les capacitats. Capacitats a un nivell extraordinari –per fora del que és ordinari- en la població escolar que aquests dos dies serà la protagonista.

 

L’excel·lència com millora de la qualitat educativa, oferida als nostres alumnes, ha de comportar una mirada específica per a cadascú d’ells.

 

L’autonomia en el marge de gestió de cada currículum, de marge de decisió con la que es pretén dotar la institució escolar, ha de facilitar la llibertat d’acció dels centres per a perfilar la seva identitat, per a forjar els fonaments d’aquesta excel·lència segellada per llei, en els nostres àmbits de treball.

 

Què dolents gestors haurem de ser per a seguir fent-lo tan malament com fins ara amb aquest marc legislatiu actual, que hipoacúsia ha d’estar l’Administració pública si segueix sense escoltar els clamors –ni histèrics ni infundats- dels pares, mestres, psicòlegs i pedagogs que alerten sobre la pèrdua diària de talent per no saber detectar-lo, tractar-lo i explotar-lo al màxim del seu potencial rendiment.

 

Nosaltres seguirem ‘al peu del canó'i juraria que això està a punt de canviar, canviar per a millor, és clar.

 

Ànims per aquests dos dies, discutiu, enfadeu-vos si fa falta, però fer-vos, finalment, escoltar per a què els que tenen que decidir, tinguin dades, elements suficients per no seguir equivocant-se com fins ara. Els Col·legis Professionals, com a mínim el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, us prestarem els amplificadors i els audiòfons

 

Moltes Gràcies!

Data de publicació: 9/11/2009