Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Col·legis Professionals i Mediacio <I>Una experiència de 10 anys</I><br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Recerca > GR Mediació

Col·legis Professionals i Mediacio Una experiència de 10 anys

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Àrea Professional de Mediació  > Col·legis Professionals i Mediacio <I>Una experiència de 10 anys</I><br>

 

El passat 28 d’abril de 2010, a la seu del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, es va celebrar la taula rodona sobre mediació Una experiència de 10 anys, amb l’objectiu de compartir les experiències dels col·legis professionals que, sobre mediació, han suposat aquests 10 anys de la Llei del 2001 a la del 2009.

 

A la taula rodona van participar, com a ponents, representants de 5 col·legis professionals; el Col·legi d’Advocats, el Col·legi d’Educadors i Educadores Socials, el Col·legi de Psicòlegs, el Col·legi de Diplomats en Treball Social i el Col·legi de Pedagogs de Catalunya

 

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Àrea Professional de Mediació  > Col·legis Professionals i Mediacio <I>Una experiència de 10 anys</I><br>L’acte va ser inaugurat pel Sr. Pompeu Casanovas qui va donar pas als ponents que van presentar la seva experiència en l’àmbit de la mediació, exposant les seves inquietuds, i plantejant diferents temes de debat per al futur de la mediació. La taula rodona va estar moderada per la Sra.Elena Lauroba, Directora General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

 

Els representants dels Col·legis professionals, van insistir en la necessitat d’una capacitació específica per ser mediador o mediadora i que aquesta capacitació no recaigués únicament en una formació concreta, si no que per exercir la professió de mediador/a calen aptituds i competències que capacitin per al seu exerci. A més van posar de manifest la importància de regular l’exercici professional de la mediació privada, ja que actualment només està regulada la mediació des de l’àmbit públic. Així com la possibilitat d’un Col·legi professional de mediadors, o bé que als estatuts de cada Col·legi professional estiguin dotats per poder regular la professió.

 

 

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Àrea Professional de Mediació  > Col·legis Professionals i Mediacio <I>Una experiència de 10 anys</I><br>En representació del Col·legi de Pedagogs va assistir el Sr. Josep A. Armengol, vocal de la junta de govern i coordinador del Grup de Treball de Mediació del COPEC, qui va destacar la importància dels equips transdisciplinars en matèria de mediació, el quals han demostrat, amb l’experiència, que són els equips més rics. També va fer esment a què el Grup de treball de Mediació del COPEC, acull a diferents professionals que treballen en l’àmbit de la mediació, i que les experiències i opinions aportades des dels diferents professionals permet enriquir el debat i, en conseqüència, la mediació.

El Sr. Armengol, posà èmfasi en què és necessària una bona connexió entre els diferents professionals i serveis de mediació. A l’actualitat són diversos els col·lectius que exerceixen la professió de mediador, i són múltiples els espais que ofereixen aquest servei, per garantir la qualitat de la professió i el bon funcionament del servei és important que existeixi una bona interacció i coordinació entre ells. 

 

La valoració de la taula rodona per part dels representats dels Col·legis assistents va ser positiva, l’opinió generalitzada va ser que tot i que s’ha fet un gran avenç en l’àmbit de la mediació des de la primera llei l’any 2001, encara queda molt per fer. Aquests espais de debat i reflexió són importants per continuar treballant per la millora continua i l’evolució en matèria de mediació.

 

Per finalitzar, és important destacar la voluntat expressada de treballar de forma intercol·legial per tractar temes com el Codi Deontològic de les persones mediadores, i la importància de comptar amb els Col·legis professionals a l'hora de parlar sobre cultura de mediació, la formació de les persones mediadores i la difusió de la mediació al país. Així com la necessitat de treballar per la implementació de la mediació a nivell local, com a clau pel seu desenvolupament.

 

Fitxa Tècnica:

 

Taula rodona: Col·legis professionals "Una experiència de 10 anys"

 

Objectiu: Compartir les experiències dels col·legis professionals en matèria de mediació.

 

Participen: Col·legi de Pedagogs de Catalunya, Col·legi d'Educadores i educadors Socials, Col·legi de Psicòlegs, Col·legi de Diplomats en Treball Social i Col·legi d'Advocats de Barcelona

 

Data: 28 d'abril

Horari: 18 h.

Lloc: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Ausiàs March, 40, de Barcelona)

Data de publicació: 30/4/2010