Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COGCOPYP amb el MEC | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Consejo de Colegios de Pedagogía

COGCOPYP amb el MEC

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Relacions Institucionals > COGCOPYP amb el  MEC

Els representants del COGECOPYP, Enrique Castillejo, Josep Maria Elias i Josep Quetglas, varen mantenir una interessant reunió amb el Ministerio de Educación  rebuts pel Sr. Eduardo Coba, Director del Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa i Sr. Francisco Javier García-Velasco García, Subdirector General de Coordinación Académica y Régimen Jurídico, en la que es van tractar els següents temes:

 

 

1. Màster del Professorat de Secundària. Com se sap, el Máster del Professorat de Secundària és un fet inamovible definit i determinat pel Ministerio de Educación. La circular del Ministerio, on s’informava que en quedaven exempts els llicenciats/des en pedagogia i psicopedagogia que haguessin acabat abans de l’1/10/2009, va provocar mobilitzacions a nivell estatal d’universitats, estudiants, associacions i col·legis professionals, a les que es va sumar el COPEC, i que va donat com a resultat una Propuesta de l’Asemblea Estatal de Estudiantes de Pedagogía, al Ministerio, en la direcció en què els estudiants de pedagogia i psicopedagogia que en aquesta data haguessin assolit els 180 crèdits, també quedin exempts de cursar el Màster. Tanmateix el COGECOPYP segueix reivindicant l’exempció total als llicenciats/des en pedagogia i psicopedagogia, sigui quina sigui la seva data d’acabament. Així ho han manifestat els representants dels 3 Col·legis Professionals en la reunió.

 

En relació al Grau de Pedagogia, el COGECOPYP, ha defensat  i ha aconseguit, mitjançant la seva intermediació, que el Ministerio de Educación accepti la petició de reconèixer les competències adquirides al Grau de Pedagogia. Així els pedagogs/gues i psicopedagogs/gues veuran reconeguda la seva formació acadèmica. Seguirem treballant aquest aspecte fins a una resolució favorable als interessos professionals dels pedagogs/gues i psicopedagogs/gues i per una pedagogia i psicopedagogia responsable i professionalitzadora.

 

2. Sol·licitut del Reconeixement de la Professió d’Orientador. Com a segon punt de l’ordre del dia es va comentar un altre tema preocupant per als pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, preocupació manifestada pel COPEC en diverses ocasions a la Conselleria d’Educació, ja que es demana en primer lloc el reconeixement per part del Ministerio de la Professió d’Orientador/a i en segon lloc definir la preferència dels pedagogs/gues i psicopedagogs/gues en el desenvolupament d’aquesta professió donada la seva formació i competència, adquirida en el seu currículum acadèmic, per tal d’evitar que l’Administració Educativa, o els propis Centres Educatius, deleguin aquesta funció a altres professionals anteposant criteris economicistes per damunt dels psicopepdagògics.

 

3. Reconeixement per part del Ministerio de la idoneïtat de la pedagogia i psicopedagogia com les titulacions més adients per impartir l’assignatura FOL. Un altre tema recurrent en el desenvolupament de pedagogs/gues i psicopedagogs/gues és la necessitat de reconeixement de la seva idoneïtat per impartir l’assignatura Formació i Orientació Laboral (FOL), a cicles formatius. S’ha denunciat que en algunes Comunitats Autònomes hi ha problemes al respecte i es demana una solució immediata i un posicionament del Ministerio a favor de les titulacions de Pedagogia i Psicopedagogia i que així sigui reconegut en la convocatòria de places d’oposició a l’Administració de l’Estat. El Ministerio ha reconegut aquest fet i treballarà al respecte. Aquesta és una altra de les reivindicacions del COPEC elevada a la Conselleria d’Educació, sense obtenir resposta.

 

4. El COGECOPYP ha sol·licitat en el Ministerio d’Educación la seva inclusió en l’agenda política del propi Ministerio per tal de ser considerats interlocutors qualificats. Com a darrer punt de l’ordre del dia el COGECOPYP va instar al representant del Ministerio a tenir en compte en l’agenda política del país aquesta iniciativa per convertir-nos en interlocutors directes, permanents i de referència. El Ministerio accepta aquesta proposta argumentant que el Gobierno de Espanya es de todos

 

Després d’aquesta important reunió amb el Ministerio d’Educación, la sinergia i suma de forces dels tres Col·legis fundadors de la  Asociación Pro-Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos (COGECOPYP): Col·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears, Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana i Col·legi de Pedagogs de Catalunya,  permet pensar en un futur esperançador i obert de la pedagogia que segueix cercant el seu posicionament professionalitzador en la definició de l’educació del país.  Amb aquesta iniciativa, acomplim també, els objectius que s’ha marcat el COPEC a Catalunya, reivindicant i defensant la importància de la pedagogia i la psicopedagogia.

Data de publicació: 6/5/2010