Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Consellera i mètodes ensenyament<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > > >

Consellera i mètodes ensenyament

POSICIONAMENT DEL COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA  DAVANT LA CRÍTICA DE LA CONSELLERA RIGAU ALS MÈTODES SUAUS D’ENSENYAMENT

 

Davant la notícia apareguda el passat dissabte 19 de Febrer de 2011, a la premsa escrita, en què es comentava que el discurs de la Consellera Rigau, dividia els pedagogs, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya vol aclarir que no s’ha manifestat en cap moment ni a favor ni en contra de les declaracions esmentades.

 

Ara bé, davant el malestar que hi ha en relació a certs temes d’educació i veient que certes associacions i sindicats es manifesten mitjançant recollides de signatures i notes de premsa, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC), considera que és necessari fer una revisió general del sistema educatiu actual, perquè és cert que aquest no garanteix les demandes socials ni intel·lectuals que la societat del coneixement reclamen, però aquesta revisió no es pot fer lleugerament. Estem d’acord en què determinats elements del sistema han de canviar, però els canvis s’han de valorar i implementar amb temps i tractar-los adequadament. El COPEC sempre s’ha mostrat obert a oferir la seva col·laboració en aquest procés de millora del Sistema Educatiu.

 

Per prendre decisions, s'ha de tenir en compte el moment en què ens trobem. Hi ha problemes greus a afrontar, com per exemple, la formació dels professors/es en competències bàsiques, la dependència dels llibres de text, ja siguin virtuals, digitals o en paper, el fracàs escolar... 

 

La política educativa ha de ser clara, seriosa i estable. No es tracta només de si volem avaluació contínua o exàmens al setembre, hem de buscar les arrels de l’actual fracàs escolar. Necessitem polítiques de promoció a la investigació i innovació educativa des de diferents vessants: currículums, metodologies, didàctica...

 

Són moltes les innovacions a les quals s’ha sotmès el sistema educatiu en els darrers anys, les quals no han estat implantades des d’allò tant nostre com és “el seny”. En moltes ocasions s’han implementat, sense tenir en compte el context de les diferents escoles, sense que aquestes hagin tingut l’oportunitat de reflexionar i decidir de forma racional, aspectes tan claus com el decret d’autonomia de centre o un bon projecte de direcció.

 

Aquestes innovacions en molts casos s’han portat a terme sense una formació permanent acurada que formés els docents en habilitats i competències que l’educació del segle XXI reclama. La formació permanent és necessària, però ha de ser una formació de qualitat i adaptada a les necessitats educatives de cada moment, generant espais per donar a conèixer els canvis normatius i curriculars que es van produint.

 

Cada cop són més les responsabilitats que recauen sobre les escoles o els instituts, oblidant quina és la seva tasca principal: la d’educar. Per aquest motiu i d’altres que es desprenen d’aquests eixos bàsics, encoratgem la Consellera a fer una revisió del sistema educatiu i a aplicar veritables mesures significatives, que elevin el nivell cultural i educatiu del país, empresa en la que pot comptar amb l’expertesa del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.

 

Junta de Govern
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
28 de febrer de 2011 

 

Descarregar Comunicat >>>

Data de publicació: 28/2/2011