Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Pèrits/tes Judicials 2011: Renovació i actualització llistes | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Serveis col·legials > Peritatge judicial

Pèrits/tes Judicials 2011: Renovació i actualització llistes

Des del Departament de Justícia han iniciat del procés d’actualització de llistes de perits i perites per actuar davant els òrgans judicials, en cas de ser requerits, segons l’opció escollida:

 

LLISTA LEC prevista en la Llei d’Enjudiciament Civil (arts. 341 i ss.)

 

LLISTA JUS/419/2009 prevista segons l'Ordre JUS/419/2009, relativa al pagament de peritatges del Departament de Justícia

 

Com a novetat important està la possibilitat, en l’àmbit de la LLISTA JUS/419/2009, d’escollir àmbit territorial concret d’entre les Gerències i Serveis Territorials del Departament (Barcelona ciutat, Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona nord, Barcelona sud, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre); mentre que en l’àmbit de la LLISTA LEC es continuarà com fins ara, trian el partit o partits judicials on es vol actuar (veure apartats 4 i 5 més endavant).

 

Recordem que la inclusió, o no, en les llistes és voluntària, i que des del moment en què el col·legiat/col·legiada accedeix a aquestes llistes pot ser requerit per un òrgan jurisdiccional de l’àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar. La Llei d’Enjudiciament Civil únicament preveu que el pèrit/a pugui excusar-se d’acceptar l’encàrrec, si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l’admet.

 

Per formar part de les llistes de pèrit/a judicial cal enviar un correu a copec@pedagogs.cat, omplit els següents apartats:

 

1. Dades:

Núm. col·legiat/da

Nom i Cognoms

DNI

Adreça

Codi Postal

Població

Telèfon; Mòbil

Fax

E-mail

 

2. Titulació: És imprescindible.

 

3. Confirmar: si voleu figurar en a la LLISTA LEC o al LLISTA JUS/419/2009, o les dos.

 

4. Àmbit Territorial: en el cas que us vulgueu apuntar a la LLISTA JUS/419/2009, cal que feu constar l’àmbit territorial concret a escollir entre les Gerències i els Serveis Territorials del Departament (columna de l’esquerra).

Consultar àmbits territorials >>>

 

5. Partit Judicial: en el cas que us vulgueu apuntar a la LLISTA LEC. Cal que feu constar únicament els partits judicials on estareu disponibles (columna de la dreta) per tal d’evitar les possibles renúncies al·legant impossibilitat de desplaçament.  

Consultar partits judicials >>> 

 

TERMINI MÀXIM PER COMUNICAR LES DADES A copec@pedagogs.cat: 30 de novembre de 2010

 

Més informació >>>