INICI

QUOTA ATUR

Poden acollir-se a la QUOTA REDUÏDA D'ATUR els col·legiats i col·legiades que es trobin en situació d'atur i/o les persones que sol·licitin col·legiar-se i es trobin en situació d'atur.


QUOTA REDUÏDA D'ATUR:
 • Alta nova col·legiació: 150€ (un sol pagament a l'inici)
 • Quota semestral de 25€

LIMITACIONS: LIMITACIÓ TEMPORALMENT SUSPESA PER LA CRISI DEL COVID-19

 • La QUOTA D'ATUR, està limitada a 2 quotas semestrals de forma consecutiva
 • Per a tornar a acollir-se, el col·legiat/col·legiada, haurà d'estar com a mínim un semestre amb quota ordinària.

REQUISITS:

 • Omplir el formulari de SOL·LICITUD de QUOTA REDUÏDA D'ATUR.
 • Enviar al mail copec@pedagogs.cat el document acreditatiu, en vigor, de la situació d'atur, emés per les Oficines de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)*.

TERMINIS PRESENTACIÓ DOCUMENTS:

  • Quotes del 1r Semestre: documents amb data del 10 al 15 de desembre
  • Quotes del 2n Semestre: documents amb data del 10 al 15 de juny
  • Noves col·legiacions: documents amb data del mes en curs de la sol·licitud de col·legiació

En el cas de no rebre la documentació en els terminis esmentats, s'entendrà que la situació d'atur ha canviat i per tant s'emetrà la QUOTA SEMESTRAL ORDINÀRIA.

_____________________

(*) DOCUMENTS DEL SOC:

Entrar a OFICINES DE TREBALL introduir el teu NIF i el PIN del SOC i anar a "Obtenció d'Informes". Tenint en compte els terminis que s'indiquen a continuació.

Veure Oficines de Treball del SOC

Data de publicació: 1/1/2019