Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com AJUTS QUOTES SEMESTRALS | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Col·legiació > Col·legia´t > Com col·legiar-se?

AJUTS QUOTES SEMESTRALS


SOL·LICITUDS AJUTS A LA QUOTA COL·LEGIAL - TERMINI  TANCAT
Les sol·licituds estan subjectes a valoració de la Comissió Delegada (Junta Govern)

El COPEC, com a corporació professional que defensa i promociona als professionals de la pedagogia, i que se sustenta de les quotes col·legials, sensible a les diferents circumstàncies personals i professionals del col·lectiu col·legial, preveu AJUTS A LES QUOTES SEMESTRALS, amb quotes reduïdes per als col·legiats i col·legiades que es puguin trobar en situacions específiques. 

En aquest sentit, el 17/12/2022, la Junta de Govern, va revisar, actualitzar i aprovar NOUS AJUTS que se sumen als que ja estaven en marxa, quedant d’aquesta forma:

  • SITUACIÓ D’ATUR: ajut del 50% en la quota ordinària semestral. Acreditació Document del SOC (**)
  • SITUACIÓ ESPECIAL: ajut 50% en la quota ordinària semestral (valorat per la Comissió Delegada de la Junta Govern).
  • SITUACIÓ D’INVALIDESA 33% o més: ajut 20% en la quota ordinària semestral. Acreditació Grau d’invalidesa.
  • SITUACIÓ DE JUBILACIÓ: ajut del 65% en la quota ordinària, sent de caràcter anual abonant-se al gener. Acreditació Resolució/Certificació INSS.

PROCEDIMENT

  • A l’inici de cada semestre s’enviarà un correu als col·legiats/des per informar de les Quotes Reduïdes i el termini per sol·licitar-les.
  • Per a acollir-s’hi, cal fer la SOL·LICITUD indicant TIPUS D’AJUT i MOTIU de la sol·licitud, a través del formulari: https://www.pedagogs.cat/quota-reduida.asp?i=ca
  • La documentació acreditativa de la SITUACIÓ, s’ha d’enviar a copec.secretaria@pedagogs.cat 
  • Les sol·licituds estan subjectes a valoració de la Comissió Delegada (Junta Govern)

IMPORTANT 

D’acord amb els ESTATUTS Article 2.2.1 g) Drets dels col·legiats/des no excercents: "Els drets dels col·legiats no exercents són els mateixos que els dels col·legiats exercents, a excepció feta d’aquells que van lligats a l’exercici i d’aquelles diferències que resultin d’aquests Estatuts o dels reglaments que els vagin desenvolupant. Els pedagogs i psicopedagogs jubilats i els pedagogs i psicopedagogs aturats tindran la consideració de col·legiats no exercents." 

 

Per la condició de NO EXCERCENT que comporta la QUOTA de JUBILACIÓ i la QUOTA D’ATUR, els col·legiats/des acollits a aquests tipus de quota NO TINDRAN COBERTURA de l’Assegurança Col·lectiva de Responsablitat Civil del COPEC.(**) DOCUMENTS DEL SOC:

Entrar a OFICINES DE TREBALL introduir el teu NIF i el PIN del SOC i anar a "Obtenció d'Informes" i escollir la primera opció.

Veure Oficines de Treball del SOC

Data de publicació: 1/1/2023