Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Característiques publicació | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Generació coneixement > Parlem de Pedagogia

Característiques publicació

PROTOCOL DE PARTICIPACIÓ

 

Col·laboradors/col·laboradores: espai obert a tots els col·legiats i col·legiades, a pedagogs/gues i psicopedagogs/gues i estudiants de pedagogia i psicopedagogia.

Temes: qualsevol tema vinculat amb la Pedagogia i la Psicopedagogia en qualsevol de les seves branques, que sigui objecte de debat social. 

 

Tractament de l'article: ha d'estar redactat de manera que resulti comprensible per a qualsevol persones no experta en el camp de la  Pedagogia i la Psicopedagogia.


Dret de Reserva:  Es reserva el dret de no publicar aquells articles que per raons ètiques, professionals, entrin en contracdicció amb els principis del Col·legi.

 

Característiques formals per a l'edició

- TÍTOL: màxim 50 caràcters

- RESUM: a l’inici de l’article, màxim 240 caràcters.

- COS DE L'ARTICLE: mínim 3000 caràcters, màxim 6000. Si és més extens, se sol·licitarà una versió reduïda per a la web, i l'article complet es reservaria per EIX.

- PROFESSIÓ: en l’article s’ha de relacionar els conceptes de PEDAGOGIA i de PEDAGOG/A

- BIBLIOGRAFIA I CITACIONS: seguir els criteris normatius APA

- CORRECCIÓ I ESTIL: cal que sigui redactat amb criteris de correcció lingüística.


Data de publicació: 5/6/2011