Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com MANIFEST COPEC: LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I L’ACCIÓ PEDAGÒGICA | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > La veu del COPEC

MANIFEST COPEC: LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I L’ACCIÓ PEDAGÒGICA

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > > MANIFEST COPEC: LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I L’ACCIÓ PEDAGÒGICA

MANIFEST

COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA DE CATALUNYA

 LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I L’ACCIÓ PEDAGÒGICA

 

En un moment en què la INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL ha irromput en la societat generant una gran preocupació ètica sobre la seva evolució i els límits de la seva aplicació en els àmbits de la vida de la persona, el Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya vol contribuir al debat, analitzant i reflexionant sobre el seu impacte pedagògic -en l’educació d’infants i joves- i proposar principis ètics i pedagògics fonamentals que guiïn l’acció educativa dins i fora de les aules.

 INTRODUCCIÓ 

En l’era digital actual, la intel·ligència artificial (IA) està començant a transformar ràpidament la pedagogia i l’educació, oferint noves oportunitats i plantejant nous reptes en entorns i contextos socioeducatius. Com a Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya reconeixem la importància de promoure un ús ètic, responsable, crític, creatiu i saludable de la IA en l’educació, que mantingui sempre una perspectiva humanista, que posi l’ésser humà al centre de la tecnologia i on la tecnologia serveixi per garantir i complementar l’experiència humana en l’educació. 

Tanmateix sabem que la IA només ha fet que començar amb el CHATGPT, i que el seguiran molts d’altres així com també sabem que en molts altres sectors fa temps que ja treballen amb IA per tal de fer créixer el coneixement. 

Aquest Manifest s’ha elaborat per proposar un conjunt de principis pedagògics fonamentals i dimensions educatives que guiaran la nostra pràctica professional i la implementació de la IA en entorns socioeducatius. Aquests principis pedagògics i dimensions educatives tenen com a objectiu assegurar que la tecnologia sigui utilitzada per enriquir i potenciar l’aprenentatge dels individus, respectant alhora els valors ètics, la diversitat i les necessitats individuals. 

Els 20 principis que conformen aquest Manifest han estat agrupats en 4 dimensions clau: Benestar i desenvolupament integral, Ètica i responsabilitat, Equitat i inclusió i Formació i aprenentatge. Aquestes dimensions proporcionen un marc coherent i integral per abordar els desafiaments i oportunitats que la IA presenta en entorns i contextos socioeducatius. 

Com a pedagogs/gues i  psicopedagogs/gues, ens comprometem a difondre i aplicar aquests principis i dimensions, en la nostra pràctica diària, amb l’objectiu de fomentar i promoure el benestar així com una educació de qualitat, inclusiva i centrada en la persona. Convidem a tots els membres del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya a adoptar aquest Manifest i treballar junts per aconseguir una integració ètica, crítica, responsable i saludable de la intel·ligència artificial en els nostres entorns socioeducatius.


PRINCIPIS PEDAGÒGICS FONAMENTALS

1.- Benestar i desenvolupament integral:  

 • Prioritzar el benestar dels estudiants: La intel·ligència artificial (IA) ha de ser utilitzada, des d’una perspectiva pedagògica, per promoure el benestar físic, emocional i psicològic dels estudiants, tenint en compte les seves necessitats i diversitat.

 • Adaptabilitat: La IA ha de ser adaptable a les necessitats específiques de cada estudiant, permetent una educació personalitzada i flexible.
 • Innovació responsable: S’han de promoure la investigació i el desenvolupament d’IA en l’educació, amb un enfocament responsable i orientat al benefici social.
 • Suport emocional: Les eines d’IA, han de ser capaces de reconèixer i respondre adequadament a les emocions dels estudiants per afavorir un aprenentatge saludable i el seu desenvolupament integral. Això inclou fomentar la intel·ligència emocional, les habilitats de comunicació i la resiliència, i proporcionar suport emocional en situacions d’aprenentatge, garantint que els estudiants se sentin escoltats, valorats i respectats en el seu procés educatiu.
 • Diàleg obert: Cal fomentar el diàleg obert i inclusiu entre les diferents parts interessades (estudiants, docents, famílies, administració, investigadors i desenvolupadors) per reflexionar sobre l’ús i l’impacte de la IA en l’educació: riscos, beneficis, reptes,... 

2.-Ètica i responsabilitat: 

 • Protecció de dades i privadesa: S’han de complir rigorosament les lleis i normatives de protecció de dades, assegurant la privadesa i la confidencialitat de la informació dels estudiants i la comunitat educativa.
 • Transparència: Les eines i sistemes basats en IA han de ser transparents en les seves funcions, mètodes i processos, permetent als usuaris comprendre com es prenen les decisions i com s’obtenen els resultats. Això suposa proporcionar explicacions accessibles i comprensibles sobre els algoritmes i les seves implicacions, assegurant que docents, estudiants i la comunitat educativa puguin valorar críticament l’ús i l’impacte de la IA en l’entorn socioeducatiu.
 • Consentiment informat: S’ha de proporcionar informació clara i accessible sobre les eines basades en IA, assegurant que els estudiants i la comunitat educativa puguin donar un consentiment informat.
 • Col·laboració humana: La IA ha de complementar i potenciar la interacció humana en l’entorn educatiu, no reemplaçar-la.
 • Ètica i responsabilitat: Les eines d’IA han de ser dissenyades i utilitzades d’acord amb principis ètics i responsables.
 • Sostenibilitat: Les aplicacions d’IA han de ser desenvolupades i utilitzades de manera sostenible, tenint en compte els impactes ambientals i socials. 

3.- Formació i aprenentatge:

 • Formació del professorat: Cal proporcionar formació pedagògica als docents perquè puguin comprendre, aplicar i avaluar les eines d’IA de manera crítica i efectiva.
 • Participació activa: Els estudiants han de ser actors actius en la utilització de la IA, desenvolupant les seves habilitats crítiques, creatives i reflexives.
 • Interdisciplinarietat, transdisciplinarietat i multidisciplinarietat: Cal promoure la col·laboració, la cooperació i la interacció entre disciplines per aconseguir una aplicació efectiva i innovadora de la IA en l’educació.
 • Avaluació continuada: Cal establir mecanismes d’avaluació de les eines d’IA per garantir la seva eficàcia i adequació en l’entorn educatiu.
 • Flexibilitat i aprenentatge continu: La IA ha de ser utilitzada com a eina pedagògica per fomentar l’aprenentatge continu i la formació al llarg de la vida, adaptant-se als canvis i necessitats de l’individu i la societat. 

4.-Equitat i inclusió: 

 • Equitat i inclusió: La IA ha de fomentar la igualtat d’oportunitats, evitant la discriminació i la creació de biaixos algorítmics, i potenciant la diversitat cultural, lingüística i social.
 • Accessibilitat: Les tecnologies basades en IA han de ser accessibles per a totes les persones, independentment de les seves capacitats o recursos.
 • Alfabetització digital: Cal fomentar i promocionar l’alfabetització digital de la comunitat educativa per assegurar-se que tots els usuaris comprenen i utilitzen de manera efectiva les eines basades en IA..

 

CONCLUSIONS 

Des de la pedagogia volem deixar palès que l’ús de la IA en l’educació ha d’estar sempre orientat al desenvolupament integral de la persona, considerant les seves dimensions cognitives, emocionals, socials i ètiques, i fomentant la construcció d’un món més just i solidari. Per als professionals de l’educació comportarà  la necessitat de ser més creatius, de desenvolupar encara més el pensament crític i de sortir de la “zona de confort” amb mentalitat oberta, crítica i reflexiva a l’hora.  

En conseqüència, en un món de màquines intel·ligents, l’educació s’enfronta a nous reptes educatius que ens conviden a tenir en compte noves  oportunitats i possibilitats  socioeducatives: personalització de l’aprenentatge; organització dels entorns d’aprenentatge, col·laboració entre educands i tutors en els processos d’acció tutorial i orientació; compromís en la creació d’experiències d’ensenyament i aprenentatge que abracin el benestar de l’ésser humà; flexibilitat i facilitat a l’accés de la formació de les persones. 

En aquest sentit, convé subratllar que ens trobem davant d’unes oportunitats socioeducatives que ens animen a superar grans desafiaments i a acollir nous marcs educatius previstos en aquest conjunt de principis pedagògics fonamentals i dimensions educatives que proposem des del COPEC vers les passes d’una pràctica professional que inclou la IA des del profund respecte a la Intel·ligència natural de l’ésser humà i les possibilitats cognitives i socials i emocionals que el caracteritzen.  

 

Comissió de Pedagogia i Escola
Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya
30 d’abril de 2023 

________________________________________

Document elaborat pels membres de la Comissió de Pedagogia i Escola:

 • Miguel Angel Prats (Coordinador del Manifest), doctor en pedagogia, professor de Tecnologia Educativa i Investigador responsable eduTIC-PSiTIC de Blanquerna
 • Joan Gamero, pedagog, director Centre Concertat, vocal Pedagogia i Escola i coordinador de la Comissió
 • Carles Sánchez, pedagog, mestre d’escola pública de Sant Boi de Llobregat
 • M. Victòria Gómez, doctora en pedagogia, docent de llarga experiència en Centre Concertat a Lleida. Presidenta COPEC
 • Maria Montserrat Oliveras, psicopedagoga a BINOMI, assessorament i consultoria psicopedagògica.

Validat per la Junta de Govern 30/04/2023

Data de publicació: 2/5/2023