Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Perits/tes Judicials 2016: Renovació i actualització llistes | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Serveis col·legials > Peritatge judicial

Perits/tes Judicials 2016: Renovació i actualització llistes

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya inicia el procés d’actualització de llistes de pèrits i pèrites per actuar davant els òrgans judicials pel 2016, que es pot fer per una o les dues llistes següents:

En l’àmbit de la LLISTA JUS/419/2009, s'ha d'escollir àmbit o àmbits territorials d’entre les Gerències i Serveis Territorials del Departament (Barcelona ciutat, Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona nord, Barcelona sud, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre).

En l’àmbit de la LLISTA LEC es triarà el partit o partits judicials on estareu disponibles i es vol actuar.

Recordem que la inclusió, o no, en qualsevol d'aquestes llistes és voluntària, i que des del moment en què el col·legiat/col·legiada accedeix a aquestes llistes pot ser requerit per un òrgan jurisdiccional de l’àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar.

La Llei d’Enjudiciament Civil únicament preveu que el pèrit/pèrita pugui excusar-se d’acceptar l’encàrrec, si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l'admet. Tanmateix, pel que fa a la llista de l’Ordre JUS/419/2009, si un pèrit/a que hi estigui adscrit és cridat per un òrgan jurisdiccional i aquest comunica que el pèrit/a no ha atès degudament l'encàrrec judicial, en pot ser exclòs.

LLISTA JUS/419/2009

Àmbit Territorial: per a inscriure't a la LLISTA JUS/419/2009, és necessari fer constar l’àmbit o els àmbits territorials concrets a escollir entre les Gerències i els Serveis Territorials del Departament (escollir de la columna de l’esquerra del document que trobareu a continuació). Consultar àmbits territorials

LLISTA LEC

Partit Judicial: per a inscriure't a la LLISTA LEC, és necessari fer constar únicament els partits judicials on estareu disponibles (escollir de la columna de la dreta del document que trobareu a continuació) per tal d’evitar les possibles renúncies al·legant impossibilitat de desplaçament. Consultar partits judicials

Per formar part de les llistes de pèrit/a judicial, per primer cop, o per continuar formant-ne part, cal omplir i enviar el següent formulari:

FORMULARI LLISTES PÈRITS/PÈRITES JUDICIALS

TERMINI MÀXIM PER COMUNICAR LES DADES: 16 de desembre de 2015

> Ampliar informació

> Contactar amb COPEC


Data de publicació: 9/12/2015