Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Perits/tes Judicials 2017: Renovació i actualització llistes | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Serveis col·legials > Peritatge judicial

Perits/tes Judicials 2017: Renovació i actualització llistes

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya inicia el procés d’actualització de llistes de pèrits i pèrites per actuar davant els òrgans judicials per a l'any 2017, que es pot fer per una o les dues llistes següents:

Aquesta actualització es farà tenint en compte el que es disposa en els articles indicats de la LEC, i el que estableix la Instrucció 5/2001, de 10 de desembre de 2001, del Ple del Consell General del Poder Judicial.

LLISTA JUS/419/2009

Per accedir a aquesta llista s'ha d'escollir l'àmbit o àmbits territorials d’entre les Gerències i Serveis Territorials del Departament: Barcelona ciutat, Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona nord, Barcelona sud, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre (escollir de la columna de l’esquerra del document que trobareu a continuació). Consultar àmbits territorials.

LLISTA LEC

Per accedir a aquesta llista es triarà el partit o partits judicials on es vol actuar i on estareu disponibles per tal d'evitar les possibles renúncies al·legant impossibilitat de desplaçament (escollir de la columna de la dreta del document que trobareu a continuació). Consultar partits judicials.

Recordem que la inclusió, o no, en qualsevol d'aquestes llistes és voluntària, i que des del moment en què el col·legiat/col·legiada accedeix a aquestes llistes pot ser requerit per un òrgan jurisdiccional de l’àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar.

La Llei d’Enjudiciament Civil únicament preveu que el pèrit/pèrita pugui excusar-se d’acceptar l’encàrrec, si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l'admet. Tanmateix, pel que fa a la llista de l’Ordre JUS/419/2009, si un pèrit/a que hi estigui adscrit és cridat per un òrgan jurisdiccional i aquest comunica que el pèrit/a no ha atès degudament l'encàrrec judicial, en pot ser exclòs.


Per formar part de les llistes de pèrit/a judicial, per primer cop, o per continuar formant-ne part, cal omplir i enviar el següent formulari:

FORMULARI LLISTES PÈRITS/PÈRITES JUDICIALS

TERMINI MÀXIM PER COMUNICAR LES DADES: 16 de gener de 2017

> Ampliar informació

> Contactar amb COPEC (tria l'opció "Pèrit/a judicial" en fer la teva consulta)


Data de publicació: 4/1/2017