Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com PERITS/ES JUDICIALS 2019: RENOVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LLISTES | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Serveis col·legials > Peritatge judicial

PERITS/ES JUDICIALS 2019: RENOVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LLISTES

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya inicia el procés d’actualització de llistes de pèrits i pèrites per actuar davant els òrgans judicials per a l'any 2019, que es pot fer per una o les dues llistes següents:

Aquesta actualització es farà tenint en compte el que es disposa en els articles indicats de la LEC, i el que estableix la Instrucció 5/2001, de 10 de desembre de 2001, del Ple del Consell General del Poder Judicial.

LLISTA JUS/419/2009

Per accedir a aquesta llista s'ha d'escollir l'àmbit o àmbits territorials d’entre les Gerències i Serveis Territorials del Departament: Gerència Territorial de Barcelona ciutat i L’Hospitalet, Gerència Territorial de Barcelona Comarques, Serveis Territorials a Girona, Serveis Territorials a Lleida, Serveis Territorials a Tarragona i Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre. Consultar àmbits territorials.

LLISTA LEC

Per accedir a aquesta llista es triarà el partit o partits judicials on es vol actuar i on estareu disponibles per tal d'evitar les possibles renúncies al·legant impossibilitat de desplaçament. Consultar partits judicials.


Recordem que la inclusió a les llistes de perits és voluntària i per tant cal garantir que, si decideixes inscriure't, coneixes les CONDICIONS que regulen cadascuna de les llistes, tant la de la LEC com la de l’Ordre JUS/419/2009. En aquest sentit, has de conèixer els drets i les obligacions que comporta estar-hi inscrit/a i acceptar que només per causes legalment establertes pots excusar el teu nomenament i que, en cas de reiteració, pot ser-ne exclòs, sens perjudici de les mesures que pugui prendre el jutjat (multes de fins a 600€ i, en cas de reiteració, el jutge o magistrat podria deduir testimoni a Fiscalia per desobediència a l'autoritat judicial).

La LEC únicament preveu que el pèrit/pèrita pugui excusar-se d’acceptar l’encàrrec, si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l'admet. Tanmateix, pel que fa a la llista de l’Ordre JUS/419/2009, si un pèrit/a que hi estigui adscrit és cridat per un òrgan jurisdiccional i aquest comunica que el pèrit/a no ha atès degudament l'encàrrec judicial, en pot ser exclòs.


Per formar part de les llistes de pèrit/a judicial, per primer cop, o per continuar formant-ne part, cal omplir i enviar el següent formulari:

FORMULARI LLISTES PÈRITS/PÈRITES JUDICIALS

TERMINI MÀXIM PER COMUNICAR LES DADES: 28/12/2018

> Ampliar informació

> Contactar amb COPEC (tria l'opció "Pèrit/a judicial" en fer la teva consulta)


Data de publicació: 10/12/2018