Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com QUOTA REDUÏDA ESPECIAL | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Col·legiació > Col·legia´t > Quotes

QUOTA REDUÏDA ESPECIALSubjecta a la valoració de la Comissió Delegada de la Junta de Govern.

Quota reduïda que poden sol·licitar els col·legiats i col·legiades, la situació personal i/o professional dels quals és especial i no poden acollir-se a les altres quotes reduïdes que té estipulades el Col·legi de Pedagogs de Catalunya. Estarà subjecta a la valoració de la Comissió Delegada de la Junta de Govern.

PROCEDIMIENT

  • Emplenar la SOL·L ICITUD (de l '1 al 10 de gener i de l'1 al 10 de juliol), explicant els motius pels quals sol·licita la QUOTA REDUÏDA ESPECIAL
  • Es passarà a valoració de la Comissió Delegada de la Junta de Govern.
  • Està limitada a un semestre, amb possibilitat d'una pròrroga.
  • Per tornar a acollir-se, el col·legiat/col·legiada, haurà d'haver estat -com a mínim- un semestre amb quota ordinària.
QUOTA SEMESTRAL REDUÏDA ESPECIAL
  • Quota semestral 25€ (semestral temporal especial, màxim dos semestres consecutius)

Data de publicació: 1/1/2021