Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com PERITS/PERITES JUDICIALS: SESSIONS INFORMATIVES PEL TRÀMIT DE PAGAMENT | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Serveis col·legials > Peritatge judicial

PERITS/PERITES JUDICIALS: SESSIONS INFORMATIVES PEL TRÀMIT DE PAGAMENT

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > PERITS/PERITES JUDICIALS: SESSIONS INFORMATIVES PEL TRÀMIT DE PAGAMENT

Benvolgut Sr./Sra. ,

Em plau informar-vos  que a partir de l’1 de setembre de 2020 el Departament de Justícia  posarà en funcionament un nou tràmit electrònic per a la  gestió de les sol·licituds de pagament dels peritatges judicials que van a càrrec del Departament de Justícia.

Aquest nou tràmit, totalment telemàtic, serà regulat per la Instrucció núm. 4/2020, de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia,  i  permetrà una gestió integrada del procediment tant al professional que ha estat nomenat judicialment per realitzar el dictamen pericial, que veurà simplificada la gestió que ha de fer davant l’Administració,  com la tramitació d’aquestes  sol·licituds per  les unitats gestores responsables del departament de Justícia.

La posada en marxa del tràmit portarà implícita l’obligació de perit/a de relacionar-se amb l’Administració  a través de mitjans electrònics, d’acord amb el que preveu  l’art. 14.2 de la llei 39/2015, d’1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, per la qual cosa les  sol·licituds pel pagament dels peritatges regulats a l’Ordre JUS/419/2009, de 17 de setembre, s’hauran d’efectuar i trametre a través del canal electrònic específic del portal de la Seu judicial electrònica de Catalunya, on trobaran els formularis electrònics necessaris per fer-ho, i del qual es farà l’oportuna difusió.

Per tal de facilitar el canvi s’han organitzat algunes sessions informatives destinades als  perits que en algun moment d’aquests dos últims any han realitzat algun peritatge judicial, d’acord amb els criteris de l’ordre abans esmentada, i per tant han presentat alguna sol·licitud de pagament al nostre Departament,  ja que tot i ser un tràmit molt intuïtiu suposa un canvi important respecte el sistema que s’ha utilitzat fins ara. Durant els propers dies ens posarem en contacte amb els perits destinataris d’aquestes sessions.

El format de les sessions i degut a  la situació actual derivada de les mesures de prevenció contra el coronavirus, serà en   Webinars (adobbe connect),  a través del Centre d’Estudi jurídics i de Formació especialitzada, i per tant permetrà  disposar d’aquesta formació en vídeo en la web del Departament de Justícia  amb l’objectiu que totes les persones interessades, com poden ser els/les professionals del vostre àmbit, hi puguin accedir quan ho necessitin.

Us agrairem feu extensiva  aquesta informació als  vostres col·legiats/col·legiades.

Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica
Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia

Data de publicació: 21/6/2020