Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Perits/tes Judicials 2009: Incorporació llistes | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Serveis col·legials > Peritatge judicial

Perits/tes Judicials 2009: Incorporació llistes

El Departament de Justícia, mitjançant la Subdirecció Generalde Suport Judicial, coordina i facilita l’accés per part dels òrgans judicials a les llistes elaborades pels col·legis professionals i altres entitats a través d’una aplicació informàtica a la Intranet de l’Administració de Justícia, que permet a cada òrgan judicial la identificació del perit adequat mitjançant la cerca per especialitat i per partit judicial. Aquesta actuació dóna compliment al que disposa el punt segon de la Instrucció 5/2001, de 10 de desembre de 2001, del Ple del Consell General del Poder Judicial, sobre remissió anual als òrgans jurisdiccionals de llistats de professionals per a la seva designació com a pèrits.

 

Ara el Departament de Justícia obra la possibilitat que el col·lectiu professional del Col·legi de Pedagogs de Catalunya formi part d’aquests llistats consultables per part de tots els òrgans judicials.

 

La inclusió a les llistes de perit judicial és totalment voluntària per part dels col·legiats i col·legiades; i des del moment en què un professional forma part de les llistes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional del partit judicial on ha declarat la seva voluntat de treballar.

 

La Llei d’Enjudiciament Civil únicament preveu que el perit pugui excusar-se d’acceptar el càrrec si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l’admet. És per això que us demanem que tingueu en compte que els professionals que s’hi incloguin en aquest llistat tinguin la disponibilitat necessària i els coneixements adequats per tal que, si són cridats per un òrgan judicial, a l’objecte del dictamen, puguin acceptar-ne l’encàrrec.

 

Per formar part de les llistes de pèrit judicial cal enviar un correu a copec@pedagogs.cat, indicant les següents dades :

 

Dades:

Núm. col·legiat/ada

Nom i Cognoms

DNI

Adreça

Codi Postal

Població

Telèfon; Mòbil

Fax

e-mail

 

Titulació: És imprescindible.

 

Partit Judicial: Cal que feu constar únicament els partits judicials on estareu disponibles per tal d’evitar les possibles renúncies al·legant impossibilitat de desplaçament.  

Consultar partits judicials >>>

 

Observacions: Podreu fer constar els anys d’experiència com a perit judicial. 

 

TERMINI PER COMUNICAR LES DADES AL COPEC: 15 de febrer de 2009

Data de publicació: 11/2/2009