Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Documentació relacionada | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Serveis col·legials > Peritatge judicial

Documentació relacionada

Peritatges judicials


El Departament de Justícia, dins de les competències que té en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de justícia, actua, pel que fa als peritatges judicials, en els àmbits següents:

 • Gestiona els llistats de pèrits/ites
 • Efectua el pagament dels peritatges en els supòsits que preveu la llei

 • Més informació >>>


  Normativa

   

  Informe en relació amb els peritatges judicials 2009 Dades Estadístiques 2009

  Ordre JUS/419/2009, de 17 de setembre, relativa al pagament de peritatges judicials a càrrec del Departament de Justícia
   
  La circular 2/2003, relativa al pagament dels peritatges judicials, regula els supòsits en què el Departament de Justícia ha d'assumir el pagament d'aquests peritatges
   
  Llei d'Enjudiciament Civil  Articles 341 i següents relatius a peritatges judicials
   
  Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta. Article 6 referent a l'assistència pericial
   

  Data de publicació: 2/12/2009