Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Borsa Treball / Borsa Voluntariat | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Borsa de Voluntariat / Borsa de Treball > Serveis per a empreses/entitats

Identificació d'empresa/organització

usuari:
clau:BORSA TREBALL COPEC: PROTOCOL ORGANITZACIONS COL·LABORADORES

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC) posa a disposició de les organitzacions en general: empreses, institucions, centres, entitats, etc., la BORSA DE TREBALL del COPEC, formada per pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, llicenciats/des o estudiants, de diferents especialitats.

Les organitzacions interessades en formar part de la Borsa de Treball del COPEC hauran de:

  • Donar-se d’alta com a organització col·laboradora del COPEC a: http://www.pedagogs.cat/bt_o_alta.asp?i=ca&tb=bt .
  • Acceptar el present Protocol de la Borsa de Treball del COPEC.
  • Respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels candidats/tes, d’acord amb la legislació vigent.

El COPEC difondrà les ofertes dels perfils de pedagog/a i psicopedagog/a, que s´ajustin als següents paràmetres:

  • Relació contractual règim general Seguretat Social: remuneració bruta anual, igual o superior a 18.000 € per jornada sencera (o l´equivalent a les hores o jornada parcial ofertada).
  • Els contractes en pràctiques estaran subjectes al % que indica la llei.
  • Pels perfils d’estudiants, la remuneracióno no pot ser inferior al SMI vigent.
  • Relació contractual règim de professional lliure (autònom, free-lance, mercantil, col·laboració, o equivalents): la remuneració bruta per hora ha de ser igual o superior a 30€.

El COPEC farà la difusió de l’oferta entre els col·legiats/des i els estudiants afiliats/des.

Els/les CANDIDATS/CANDIDATES interessats/des contactaran directament amb l´ORGANITZACIÓ, i/o enviaran el CV, segons indicacions que l´ORGANITZACIÓ hagi especificat en l´OFERTA.

El COPEC aplica el principi d’igualtat en la difusió d´ofertes sense discriminar per motius de gènere, edat o cultura. Pel que no difondrà les ofertes que no respectin aquest principi.

El COPEC no farà difusió d´ofertes que consideri inadequades pel perfil professional del pedagog/a i psicopedagog/a o que atemptin contra la dignitat del professional de la pedagogia i/o psicopedagogia.

Aquest és un servei gratuït i no suposa cap cost per a l’organització col·laboradora.

Per qualsevol consulta o suggeriment: borsa.treball@pedagogs.cat

LLISTAT D´OFERTES I CONVOCATÒRIES