Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Borsa Treball / Borsa Voluntariat | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Borsa de Voluntariat > Serveis per a empreses/entitats

Identificació d'empresa/organització

usuari:
clau:ENL I ONG demandants de voluntariat

COPEC SOLIDARI, per mitjà de Grup de Treball Pedagogs Sense Fronteres (GTPSF), posa a disposició de les entitats sene afany de lucre (ENL) i organitzacions no governamentals (ONG), la Borsa de Voluntariat, formada per titulats/des i/o estudiants de pedagogia i psicopedagogia, de diferents especialitats.

Les organitzacions (ENL i/o ONG) interessades en formar part de la Borsa de Voluntariat hauran de:
 • Donar-se d’alta en aquesta Borsa de Voluntariat, com a entitats col·laboradores de COPEC SOLIDARI
 • Acceptar el present PROTOCOL de la Borsa de Voluntariat
 • Enviar signat i segellat el document de compromís de col·laboració al COPEC, per fax, per correu postal o escanejat per correu electrònic.

Les organitzacions (ENL i/o ONG), amb l´acceptació del PROTOCOL es comprometen a:

 • Que les dades consignades en el document de compromís són certes i declara que és entitat degudament registrada [1]
 • Que les demandes de voluntariat i/o de cooperació que promoguin, són sense finalitats polítiques, religioses i/o econòmiques.
 • Que es garanteix, com a mínim, l’allotjament i manutenció dels voluntaris i/o cooperants que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència.
 • Que disposen d’una assegurança d’Accident i de Responsabilitat Civil, que cobreix al voluntari/a i/o cooperant i les accions que porti a terme.
 • Que tractaran les dades de caràcter personal del voluntari/voluntària i/o cooperant, només per la finalitat de la demanda de voluntariat i/o cooperació que s’ha publicitat, segons la normativa vigent.[2]
 • Que el voluntari/voluntària i/o cooperant, se li lliurarà un Certificat de la seva col·laboració on hi consti la tasca desenvolupada i el període de la col·laboració.
 • Indicaran el resultat del procés de selecció dels candidats, de la Borsa de Voluntariat, inscrits en l’oferta de voluntariat.

Les sol·licituds de les ENL i ONG seran acceptades COPEC SOLIDARI, a partir de la qual les ENL i ONG podran incorporar les seves DEMANDES de VOLUNTARIAT i/o COOPERACIÓ que, un cop validades, seran difoses a tots els col·legiats/des i estudiants associats/des que formen part de la BORSA COMUNA DE BV (Borsa de Voluntariat) i BT (Borsa de Treball).


El Col·legi de Pedagogs de Catalunya, mitjançant COPEC SOLIDARI de GTPSF:

 • Aplica el principi d’igualtat en la difusió de les demandes de voluntariat i no fa discriminació per motius de gènere, edat o cultura.
 • Es reserva el dret d’acceptar les sol·licituds d’aquelles ENL o ONG que no ofereixin les mínimes garanties de rigurositat, legalitat i ètica.
 • Es reserva el dret de no fer difusió d’aquelles demandes de voluntariat que consideri inadequades pel perfil professional del pedagog/a i psicopedagog/a.

És un servei gratuït i no suposa cap cost per a l’organització col·laboradora.

Per qualsevol consulta o suggeriment poseu-vos en contacte amb COPEC SOLIDARI[1] Segons la normativa vigent i al  registre d’entitats sense afany de lucre de l Departament de Justícia.

[2] De conformitat amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal