Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Trobada amb la Consellera d’Ensenyament | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Administració pública

Trobada amb la Consellera d’Ensenyament

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya, avui 13 de gener, ha tornat al Departament d’Ensenyament, en el marc de les visites institucionals per presentar la Junta de Govern i per parlar de la importància dels professionals de la pedagogia en aquest context tan propi com és el Sistema Educatiu.


En la primera part de la trobada, Rosa Rodríguez presidenta del Col·legi de Pedagogs, acompanyada de la vicepresidenta M. Victòria Gómez i el Vocal d’Educació Àngel Casajús, han estat  rebuts per la Consellera Irene Rigau, una rebuda molt cordial que s’ha d’agrair per l’esforç que ha fet la Consellera, encara convalescent.


El tronc central de la trobada s’ha desenvolupat entre els representants del Col·legi de Pedagogs i Joan Mateo, Secretari de Polítiques Educatives i president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, en un clima afable que ha permès parlar de forma distesa dels temes que ocupa i preocupa al Col·legi de Pedagogs.


Dels temes tractats es destaca el de la participació als òrgans consultius que té previst el Departament com són el Consell Escolar de Catalunya amb qui el COPEC es va reunir el 22/12/2014, el Consell Català de Formació Professional amb qui té previst reunir-se properament i el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya del que n’és president en Joan Mateo lliurant-li el document COPEC UN VALOR AFEGIT AL CONSELL SUPERIOR D’AVALUACIÓ, on s’argumenta el valor que pot portar la pedagogia en aquest òrgan consultiu. Respecte al Consell Superior d’Avaluació, en Joan Mateo, ha fet una síntesi de les funcions i competències així com la composició prenen nota de la nostra voluntat de formar-hi part per a una possible incorporació a curt termini. 

Es comencen a veure avenços, tant des de la Subdirecció General d’Innovació, Formació i Orientació com des de la Subdirecció Gral. d’Ordenació i Atenció a la Diversitat, que compten amb l’expertesa del Col·legi de Pedagogs en els debats que es generen en els grups de treball d’experts. 

Un altra tema que preocupa d’ençà de la implementació dels Graus universitaris és que amb la institució del Màster en Formació del Professorat els titulats en pedagogia i/o psicopedagogia que volen incorporar-se al sistema educatiu no universitari, han de repetir continguts pedagògics que ja han fet en els estudis de grau o llicenciatura.  És una demanda a tractar amb la Secretaria d’Universitats i Recerca i amb les Universitats, tanmateix es demana col·laboració i implicació interdepartamental al Departament d’Ensenyament perquè el Col·legi de Pedagogs entén que els pedagogs (graduats i llicenciats) i els psicopedagogs (llicenciats) haurien de tenir convalidades les assignatures del Màster de Secundària i cursar només les pràctiques curriculars i el treball de fi de màster. En relació a aquesta qüestió el Secretari de Polítiques Educatives ha dit que era un tema que estava en mans de les Universitats i que entenia el que plantejàvem i que traslladaria aquesta reflexió en la trobada que tindria amb els Degans d’Educació.


La conversa ha evolucionat cap a la controvertida LOMCE i les incongruències que presenta així com els currículums que s’estan desplegant. En aquest punt en Joan Mateo ha comentat que des del Departament d’Ensenyament se seguia lluitant per demorar el seu desplegament. Quant als Currículums, el Departament ha elaborat el de Primària intentant preservar al màxim els preceptes de la LEC -sense sortir-se’n del marc de la LOMCE- i ara farà el mateix amb el de Secundària. Ha hagut coincidència quant al caràcter recentralitzador i segregador de la LOMCE i en què és de difícil aplicació, pel que s’espera que hagin modificacions a mig termini. El vocal d’Educació, Àngel Casajus, professor i orientador d'un Institut de Secundària, ha manifestat el cansament del cos docent davant tants canvis de llei i decrets que dificulta la tasca pedagògica dels docents i impossibilita que es puguin avaluar els canvis des d’una perspectiva pedagògica.


Coincidència ha hagut també quant a l’abordatge del rol del pedagog/a i psicopedagog/a com a orientador als Centres Educatius, un camp d’actuació en què, segons Joan Mateo, cal tenir una formació molt sòlida per afrontar la problemàtica del fracàs en l’etapa de Secundària i l’abandonament en la Formació Professional. En aquest sentit, Victòria Gómez, vicepresidenta i cap d’estudis d'un Centre concertat a Lleida, emfatitza que l’orientació hauria de començar a Primària, adaptada a l’etapa, especialment com a Orientació Familiar, perquè molts dels problemes sociofamiliars a Secundària s'han de tractar preventivament a Primària.


La presidenta del COPEC, Rosa Rodríguez, ha lliurat una carpeta amb informació sobre el Col·legi de Pedagogs i una carta adreçada a la Consellera Rigau amb les principals preocupacions del COPEC envers la presència de la pedagogia en el sistema educatiu.


Tot i que han quedat molt temes per tractar com la Direcció de Centres i la Coordinació Pedagògica, d’entre altres, que segur, el COPEC abordarà en properes ocasions, la trobadaes ha estat satisfactòria així com l’empatia rebuda per part del Secretari de Polítiques envers les inquietuds del Col·legi de Pedagogs.


El COPEC segueix amatent envers les decisions polítiques i tècniques que afecten als pedagogs/gues i al futur de la pedagogia.


Data de publicació: 13/1/2015