Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com DE GRUPS DE TREBALL A GRUPS DE RECERCA<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Recerca i Comissions > Grups de recerca del COPEC

DE GRUPS DE TREBALL A GRUPS DE RECERCA

 Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Grups de Recerca > DE GRUPS DE TREBALL A GRUPS DE RECERCA<br>

El passat 4 de febrer, a la seu COPEC a Barcelona, es portà a terme la 6a jornada de treball dels coordinadors/es dels Grups de Treball del COPEC, que es caracteritzà per l'evolució dels "Grups de Treball" a "Grups de Recerca" del COPEC.

La trajectòria dels Grups de Treball del COPEC ha evolucionat, amb el temps, cap a una tasca d’investigació i recerca, com queda palesa en els projectes que han impulsat els grups de treball darrerament, com el Grup de Treball de:


PEDAGOGIA SOCIAL: que porta a terme una tasca d’estudi i anàlisi dels perfils professionals del pedagog/a i psicopedagog/a en la Cartera de Serveis Socials, per a posar-los en valor i reivindicar-ne la seva inclusió en els equips de professionals, amb l’elaboració de tres documents publicats el 2015 i lliurats al llavors Departament de Benestar Social i Família[1]

ALTES CAPACITATS: que ha dut a terme un estudi longitudinal sobre els resultats de l’acceleració dels alumnes amb Altes Capacitats, estudi presentat en les IV Jornades d’Altes Capacitats el 2015, organitzades pel COPC i COPEC, estudi publicat a la revista EIX 10[2]

JOC I JOGUINA: l’estudi sobre les Sèries Infantils i els valors que se’n desprenen, elaborat al llarg de dos anys i que es presenta avui, 16/12/2016, després de la Junta de Govern i publicarà en l’estrenat segell editorial del COPEC[3]

MEDIACIÓ: un estudi sobre les competències que es difonen en els plans de formació del mediador/a, elaborat també al llarg de 2 anys, presentat en el dia Mundial de Mediació a COPEC-TARRAGONA el 21/01/2017[4]

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Grups de Recerca > DE GRUPS DE TREBALL A GRUPS DE RECERCA<br>

Des del COPEC es vol posar en valor aquesta trajectòria i evolució cap la recerca pedagògica dels grups de treball, els resultats de les quals esdevenen referents pedagògics en el tema específic abordat com correspon a una investigació. És per això que per acord de la Junta de Govern del 16/12/2016, els Grups de Treball passaran a denominar-se GRUPS DE RECERCA DEL COPEC.

L’objectiu continuarà essent la creació de coneixement per part dels col·legiats i col·legiades, organitzats pels Coordinadors/coordinadores, en forma d’articles, estudis i projectes. Un salt qualitatiu que s’adequa al que estan fent actualment els Grups de Treball que, amb la direcció de M. Victòria Gómez vicepresidenta del COPEC, s’adaptaran processos i protocols per a treballar amb el rigor i criteris científics propis dels equips d’investigació.

Els projectes i estudis elaborats s’editaran com a publicacions pròpies del COPEC, en el marc del recentment estrenat segell editorial del Col·legi amb la Col·lecció “Parlem de Pedagogia”. 


[2]“Estudio sobre la acelecarión de curso com0 medida de intervención educativa para alumnos con altas capacidades” EIX 10, juliol 2016 - http://www.pedagogs.cat/doc/Eix_10_web.pdf

[3] “SÈRIES INFANTILS. Una aproximació d’anàlisi pedagògica” http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=3243&i=ca

[4] “Explicitació de les competències de les persones mediadores en els plans de formació” http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=3267&i=ca


Data de publicació: 20/2/2017