Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com VIII EDICIÓ PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC FREDERIC COMPANY I FRANQUESA<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Generació coneixement > Premis COPEC

VIII EDICIÓ PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC FREDERIC COMPANY I FRANQUESA

BASES VIII PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC FREDERIC COMPANY I FRANQUESA

 

“PROJECCIÓ DE LA PEDAGOGIA EN LA SOCIETAT DEL SEGLE XXI”

 

OBJECTE DEL PREMI:

 

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya convoca enguany una nova edició del Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, amb el tema: “Projecció de la Pedagogia en la societat del segle XXI”.

 

Des de la V edició, el PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC DEL COPEC, porta el nom de: Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, en homenatge i memòria del que fou un pedagog referent, amb visió europeista i gran dedicació i implicació en pro de la pedagogia.

 

La finalitat del Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, és el foment i la difusió de treballs de caràcter pedagògic que contribueixin a donar a conèixer, difondre, potenciar i aprofundir en la reflexió i anàlisi al voltant de l’exercici professional de la Pedagogia i la Psicopedagogia i les seves àrees de coneixement.

 

En aquesta VIII edició, el Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa vol indagar al voltant de la projecció de la pedagogia i el seu valor en aquest mil·lenni, amb l’objectiu de copsar les realitats pedagògiques actuals i projectar-ne de futures en la societat del segle XXI.

 

PARTICIPANTS:

 

És una convocatòria oberta a la participació de tots/es els/les pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, titulats, col·legiats i no col·legiats, tant de Catalunya, com de l’Estat Espanyol, i de les entitats membres de la Federació Europea de Professionals de la Pedagogia.

 

CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS: 

 • Els treballs que es presentin seran en la modalitat d’Assaig Pedagògic.
 • L’extensió màxima de 10 fulls i mínima de 5 fulls.
 • Format DIN A4 a doble espai. Lletra Arial 12.
 • Ha de constar d’una reflexió aprofundida sobre alguna temàtica específica relacionada amb l’objecte de la convocatòria i d’actualitat per a la Pedagogia i/o Psicopedagogia i alguns dels seus escenaris i/o àmbits d’actuació.
 • Els treballs han de ser absolutament originals, inèdits i escrits en llengua catalana o en llengua castellana.
 • No es podrà repetir la presentació de cap treball o assaig ja presentat anteriorment.
 • El/la guanyador/a de darreres edicions, no es podrà presentar en les 2 convocatòries immediatament posteriors a la que s’ha obtingut el guardó.

 

PRESENTACIÓ TREBALLS:

 

Els treballs es lliuraran per correu electrònic a la següent adreça: premi@pedagogs.cat, indicant:

 • En l’assumpte: el Pseudònim i el Títol del Treball
 • En l’interior del missatge:
  • Nom i cognoms, adreça postal, correu electrònic i el telèfon del de/la autor/a o autors/res.
  • Si s’és col·legiat/da, indicar el teu Col·legi i les dades de contacte. Així com el número de col·legiat/da.
  • Si no s’és col·legiat/da, adjuntar escanejada la titulació acreditativa.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

 

15 de maig de 2017


DOTACIÓ DEL PREMI:

 

El premi consistirà en una Placa distintiva i 1.500 € de dotació econòmica[1].

Es preveu una Menció Especial del COPEC per al segon classificat, sense dotació econòmica.

 

CRITERIS DE VALORACIÓ[2]: 

 • Adequació al tema objecte de la convocatòria
 • Contribució al corpus de coneixement pedagògic
 • Originalitat i innovació en el tema desenvolupat
 • Consolidació de l’espai professional
 • Coherència en el desenvolupament del treball
 • Claredat i correcció en l’exposició i presentació

 

JURAT I RESOLUCIÓ: 

 • El Jurat estarà format per membres de la Junta de Govern i del Consell Social, del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
 • El Jurat podrà declarar desert el Premi.
 • El Jurat podrà atorgar el premi de manera compartida a més d’un treball.
 • La decisió del jurat serà inapel·lable.

 

PUBLICACIÓ DELS TREBALLS:

 

La participació en aquesta convocatòria comporta la cessió dels drets dels treballs al Col·legi de Pedagogs de Catalunya, qui es reservarà el dret de publicar-los.

 

El/els treball/s premiat/s, seran publicats a la Revista Eix del Col·legi de Pedagogs de Catalunya i a la pàgina web www.pedagogs.cat.

 

CONTACTE:

 

Virgínia Sanuy

Col·legi de Pedagogs de Catalunya

Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa

premi@pedagogs.cat -  Tel. 932177799

 

La participació en el Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, comporta l’acceptació d’aquestes Bases.Junta de Govern, 18 de març de 2017


[1] S’aplicarà la retenció corresponent segons la normativa vigent. 

[2] Només passaran a valoració els treballs que compleixin aquestes bases.Data de publicació: 22/3/2017