Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ D’INFANTS | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Recerca i Comissions > Comissió Pedagogia Social

AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ D’INFANTS

El GRUP DE RECERCA DE PEDAGOGIA SOCIAL, el 28 de juliol ha tancat un altre document d'anàlisi d'un dels Serveis de la Cartera de Serveis Socials: FUNCIONS DIFERENCIALS DEL PEDAGOG/A EN ELS SERVEIS D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ D’INFANTS, que posa en valor al PEDAGOG/A en els Equips d'Avaluació i Seguiment el Maltractament Infantil i Adolescent amb Mesura d'Acolliment o Adopció.

La finalitat d’aquest document és descriure i conèixer els Equips que conformen els Serveis d’intervenció en el maltractament infantil i adolescent, els quals tenen una composició interdisciplinària diferent. Referits, d’una banda, als Equips formats pel Psicòleg/a, Treballador/a Social, Pedagog/a i Educador/a Social, com en els EAIA: Equips d’Atenció a l’Infant i l’Adolescent, en els equips tècnics dels Centres d’Acollida, o l’antic Equip Ambulatori de Barcelona. I, d’altra banda, als Equips EVAMI: Equips de Valoració de Maltractament Infantil (detectats sobretot en àmbit sanitari). UDEPMI: Unitat de Detecció i Prevenció de Maltractament Infantil (detectat a través del telèfon de la Infància Respon). ECEIA: Equip Central Especial d’Infància i Adolescència (a Barcelona). SIFE: Servei d’Integració en Famílies Extenses. ICIF: Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar (Aliena). ECAI: Entitats Col·laboradores d’Adopció Internacional. formats per un Psicòleg/a i Treballador/a Social i/o Educador/a Social,  en els quals no s’inclou la figura del Pedagog/a, com són els EVAMI, UDEPMI, ECEIA, SIFE, ICIF i ECAI.

El document, un cop validat per la Junta de Govern, s'ha lliurat a la Consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Família i, també, al Secretari d'Afers Socials, com a una aportació en ferm als EQUIPS D'AVALUACIÓ (EVAMI, UDEPMI, ECEIA) I DE SEGUIMENT I INTERVENCIÓ (SIFE, ICIF, ECAI, SAP) DEL MALTRACTAMENT INFANTIL I ADOLESCENT AMB MESURA D'ACOLLIMENT O ADOPCIÓ, per a la incorporació del pedagog/a, en llurs equips professionals, com queda argumentat al llarg del dossier. Amb el desig que arribi a bon port i sigui tingut en compte en la tan anunciada i esperada revisió de la Cartera de Serveis.


Data de publicació: 31/7/2017