Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com IV Premi d´Assaig Pedagògic del COPEC | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Generació coneixement > Premis COPEC

IV Premi d'Assaig Pedagògic del COPEC

CONVOCATÒRIA
IV PREMI D'ASSAIG PEDAGÒGIC DEL COPEC
 
El Col·legi de Pedagogs de Catalunya, convoca el IV Premi d'Assaig Pedagògic amb el tema "El pedagog en contacte amb altres professionals, vers una pedagogia interprofessional", amb la finalitat de donar difusió a treballs, de caràcter pedagògic, que contribueixin a difondre, fomentar i aprofundir en la reflexió i anàlisi al voltant del/ de la pedagog/a i la seva relació amb altres professionals, quant a la presa de decisions compartides en els escenaris educatius en què participa.

 

És una convocatòria oberta a la participació de tots/totes els/les pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, tant titulats com estudiants, col·legiats i no col·legiats.

 

Objecte del Premi:

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya amb motiu de la celebració de la IV Jornada del Col·legi de Pedagogs Catalunya, enguany organitzada amb la col·laboració de La Salle Catalunya, convoca el IV Premi de Pedagogia COPEC sota el títol: "El pedagog en contacte amb altres professionals, vers una pedagogia interprofessional".

 

La finalitat d'aquest Premi és el foment i la difusió de treballs de caràcter pedagògic que contribueixin a donar a conèixer, potenciar i aprofundir l'exercici professional de la Pedagogia a l'hora de plantejar-se els possibles escenaris i àmbits de treball.

 

Participants:

Tots els pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, tan estudiants com titulats i doctorats en pedagogia, tan col·legiats com no col·legiats.

Els participants que no siguin col·legiats, hauran d'aportar fotocòpia del títol acreditatiu, en cas d'estudiants, fotocòpia expedient acadèmic, en el sobre tancat que se cita en el termini i lloc de lliurament.


Característiques dels treballs:

  • Els treballs que es presentin ho hauran de fer en la modalitat d'Assaig Pedagògic.
  • L'extensió màxima: cinc fulls din-A4 a doble espai. Lletra Arial 12.
  • Ha de constar d'una reflexió aprofundida sobre alguna temàtica específica relacionada amb l'objecte de la convocatòria i d'actualitat per a la Pedagogia i alguns dels seus àmbits d'intervenció. Es valorarà l'experiència professional en un àmbit pedagògic.
  • Els treballs han de ser absolutament originals, inèdits i escrits preferentment en llengua catalana.

Termini i lloc de lliurament:

Els treballs s'hauran de presentar a la seu del Col·legi de Pedagogs de Catalunya situada al carrer de Vallirana, núm. 69, baixos 2a., 08006 Barcelona, en suport paper i en suport CD/DVD, fins a l'hora de tancament, del COPEC, del 16 de novembre de 2007, signat amb un pseudònim. En un sobre tancat a part s'indicarà el nom, l'adreça i el telèfon de l'autor o autors.

Dotació del Premi:

Es concedirà un premi que consistirà en una Menció Especial del Col·legi i 600 € de dotació econòmica.

Jurat i resolució:

  • El Jurat estarà format per membres de la Junta de Govern i del Consell Social, del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
  • El Jurat podrà declarar desert el Premi. També podrà atorgar-lo de manera compartida a més d'un treball.
  • La decisió del treball serà inapel·lable.
  • La participació en el Premi comporta l'acceptació d'aquestes Bases.

Publicació del treball premiat:

El COPEC es compromet a publicar el treball premiat en qualsevol suport físic (revista) o tecnològic (pàgina web).

 Barcelona, octubre de 2007


Data de publicació: 10/11/2007