Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com IX PREMI D´ASSAIG PEDAGÒGIC F.COMPANY<br>TERMINI FINS 20/05/2019 | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Generació coneixement > Premis COPEC

IX PREMI D'ASSAIG PEDAGÒGIC F.COMPANY
TERMINI FINS 20/05/2019

BASES IX PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC FREDERIC COMPANY I FRANQUESA

 “INCLUSIÓ VS. SEGREGACIÓ. ABORDATGES DES DE LA PEDAGOGIA”

 

OBJECTE DEL PREMI:

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya convoca enguany la IX edició del Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, amb el tema:  “INCLUSIÓ VS. SEGREGACIÓ. ABORDATGES DES DE LA PEDAGOGIA”

Des de la V edició, el PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC DEL COPEC, porta el nom de: Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, en homenatge i memòria del que fou un pedagog referent, amb visió europeista i gran dedicació i implicació en pro de la pedagogia.

La finalitat del Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, és el foment i la difusió de treballs de caràcter pedagògic que contribueixin a donar a conèixer, difondre, potenciar i aprofundir en la reflexió i anàlisi al voltant de l’exercici professional de la Pedagogia i la Psicopedagogia i les seves àrees de coneixement.

Aquesta IX edició, el Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, té com a objectiu indagar sobre com s’està abordant –o com hauria d’abordar- des de la pedagogia el foment de la INCLUSIÓ i la lluita envers la SEGREGACIÓ.

PARTICIPANTS:

És una convocatòria oberta a la participació de tots/es els/les pedagogs/gues i psicopedagogs/gues titulats/des (doctorat, llicenciatura o grau), col·legiats/des i no col·legiats/des, tant de Catalunya, com de l'Estat Espanyol, i de les entitats membres de la Federació Europea de Professionals de la Pedagogia.

CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS:

 • Els treballs que es presentin seran en la modalitat d’Assaig Pedagògic.
 • L’extensió màxima de 8 fulls i mínima de 5 fulls.
 • Format (Word o similar) A4 a doble espai. Lletra Arial 12.
 • Ha de constar d’una reflexió aprofundida sobre alguna temàtica relacionada amb l’objecte de la convocatòria i d’actualitat per a la Pedagogia i/o Psicopedagogia.
 • Els treballs han de ser originals, inèdits i escrits en llengua catalana o en llengua castellana.
 • No es podrà repetir la presentació de cap treball o assaig ja presentat anteriorment.
 • El/la guanyador/a de darreres edicions, no es podrà presentar en les 2 convocatòries immediatament posteriors a la que s’ha obtingut el guardó.

PRESENTACIÓ TREBALLS:

Els treballs es lliuraran per correu electrònic a la següent adreça: premi@pedagogs.cat, indicant:

 • En l’assumpte: el Pseudònim i el Títol del Treball
 • En l’interior del missatge:
  • Nom i cognoms, adreça postal, correu electrònic i el telèfon del de/la autor/a o autors/res.
  • Si s’és col·legiat/da, indicar el teu Col·legi i les dades de contacte. Així com el número de col·legiat/da.
  • Si no s’és col·legiat/da, adjuntar escanejada la titulació acreditativa.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:  20 de maig de 2019

DOTACIÓ DEL PREMI:

 • El premi consistirà en una Distinció del COPEC al 1er Premi i 1.500 € de dotació econòmica[1].
 • Es preveu una Menció Especial del COPEC per al segon classificat, sense dotació econòmica.

 CRITERIS DE VALORACIÓ[2]:

 • Adequació al tema objecte de la convocatòria
 • Contribució al corpus de coneixement pedagògic
 • Originalitat i innovació en el tema desenvolupat
 • Consolidació de l’espai professional
 • Coherència en el desenvolupament del treball
 • Claredat i correcció en l’exposició i presentació

JURAT I RESOLUCIÓ:

 • El Jurat estarà format per la Junta de Govern i pel Consell Social, del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
 • La presidència del Jurat recaurà en la presidència del COPEC o en qui delegui del jurat
 • El Jurat podrà declarar desert el Premi o la Menció.
 • El Jurat podrà atorgar el premi de manera compartida a més d’un treball.
 • La decisió del jurat serà inapel·lable.

PUBLICACIÓ DELS TREBALLS:

La participació en aquesta convocatòria comporta la cessió dels drets dels treballs al Col·legi de Pedagogs de Catalunya, qui es reservarà el dret de publicar-los.

El/els treball/s premiat/s, seran publicats a la Revista Eix del Col·legi de Pedagogs de Catalunya i podran ser publicats, també, a la pàgina web www.pedagogs.cat

CONTACTE:

Virgínia Sanuy
Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa
premi@pedagogs.cat -  Tel. 932177799 

La participació en el Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, comporta l’acceptació d’aquestes Bases.


Junta de Govern

Col·legi de Pedagogs de Catalunya
1 d’abril de 2019


[1] S’aplicarà la retenció corresponent segons la normativa vigent.
[2] Només passaran a valoració els treballs que compleixin aquestes bases.


Data de publicació: 5/4/2019