Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com TEMPS D´INCERTESES EN LA RECTA FINAL DEL CURS 2019-2020 | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > La veu del COPEC

TEMPS D'INCERTESES EN LA RECTA FINAL DEL CURS 2019-2020

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > TEMPS D´INCERTESES EN LA RECTA FINAL DEL CURS 2019-2020


Des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC), que aplega a pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, professionals compromesos amb l'educació, volem aportar reflexió pedagògica al debat sobre el retorn a l’escola en l’etapa de desconfinament actual.

TORNADA A L’ESCOLA...

L’actual situació de confinament, ha fet que la totalitat d’escoles del nostre país s’hagi adaptat a una realitat nova i diferent. En un parell de mesos s’han canviat metodologies, temaris i prioritats. L’ensenyament online, és una realitat pels nostres infants i adolescents. Ha estat un canvi radical, al que poc a poc, ens hem habituat. La Comunitat Educativa  ha establert  nous vincles de comunicació i relació, que justament ara, estan donant els seus primers fruits.

És l’inici d’un camí que potser haurem d’implementar i perfeccionar el proper curs acadèmic. Realment és imprescindible canviar, el que just ha començat, per tornar a l’escola de forma presencial durant uns dies?. Val la pena?. Tenen els alumnes i cos docent garantides les mínimes condicions de seguretat i protecció per a la salut?.

En definitiva, estaran les escoles preparades i adaptades per acollir al mes juny als nens i nenes, garantint la prevenció del contagi, comptant que hi ha tant poc temps de preparació i planificació?

A DATA D’AVUI...

1.    Les aules no estan preparades per acollir un nombre reduït d’alumnes, i es necessiten molts espais per garantir la seguretat sanitària. El nombre de docents per atendre les necessitats que es puguin crear en aquesta hipotètica situació de final de curs és totalment insuficient, ja que també s’hauria d’atendre l’ensenyament on-line pels alumnes que no estiguin físicament al centre.

2.    Cal una nova organització d’espais comuns

3.    Es fa necessari un canvi i adequació d’horaris. Què es prioritzarà, l’acompanyament emocional o el merament acadèmic?

4.    Material per a la seguretat. Estaran disponibles al mes de juny?

5.    Servei de menjador. S’adaptarà a les necessitats per uns quants dies, fins l’acabament de curs?.

6.    Espais d’esbarjo. Com serà l’organització per garantir la seguretat de tothom?    

Des del Col·legi de Pedagogs, estem convençuts de la necessitat d’uns criteris clars d’actuació, unes mínimes mesures que tots els Centres Escolars haurien de complir i, sobretot, abans de posar-se en marxa, des de la responsabilitat del Departament d’Educació, la verificació que la instal·lació escolar compleix les recomanacions i reglamentacions sanitàries establertes.

En aquest sentit els i les professionals de la pedagogia,  tenint present que la salut és la prioritat màxima a garantir, constatem  la necessitat de repensar i fer canvis a la nostra realitat educativa. Realment es poden garantir aquests canvis, per donar una imatge de normalitat relativa?.

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya considerem prematura la tornada a l’escola si no es fa de manera molt selectiva, amb grups reduïts d’alumnes i només per fer acompanyament, sempre començant pels alumnes més vulnerables i/o amb condicions de desprotecció.

Tanmateix, considerem positiu facilitar una transició adequada per a aquell alumnat que canvia de cicle, etapa i / o centre. Tot plegat enfocat des de la vessant pedagògica socialitzadora, afectiva i emocional.

S’ha de tenir en compte que el fet de tornar a l’escola al juny, no assegura una millora curricular, i que és molt complex garantir les condicions sanitàries, sobre tot, en els alumnes més petits d’Educació Infantil.                                              

ACTIVITATS D’ESTIU...

Tot depenent de la fase de desconfinament del territori, és aconsellable la realització de casals d’estiu, sempre i quan s’adaptin a les noves circumstàncies, i garanteixin les condicions  específiques sanitàries, per evitar tot tipus de contagi del Covid-19.

Es fa necessari una reformulació de les activitats, per a què siguin engrescadores i adaptades a les noves circumstàncies, amb grups reduïts d’infants evitant les aglomeracions i excursions massificades. Sempre des d’una perspectiva pedagògica, atès que les activitats de lleure (colònies, acampades, casals...), tenen una funció educativa molt important, perquè com sabem el fet educatiu es dona en tots el àmbits: social, comunitari, escolar, familiar, cultural, lleure...

En aquest sentit, des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, considerem que els Casals d’Estiu, molt importants quan s’acaba l’escola, han de ser pedagògicament un espai educatiu, per infants i adolescents, on mitjançant activitats lúdiques, es promogui la socialització, la col·laboració, la vinculació, el descobriment, l’experimentació, els valors, la companyonia... Però en cap cas ha de suplir el paper curricular de l’escola.

Des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya valorem el lleure educatiu, amb tanta tradició a casa nostra, en especial els Casals d’Estiu, com un espai pedagògic molt valuós, tant per l’oportunitat que tenen infants i adolescents de compartir un espai lúdicoeducatiu, com perquè col·labora a fer possible la conciliació familiar.

A TALL DE CONCLUSIÓ...  

L’objecte de valoració pedagògica en qualsevol cas, ha de garantir l’atenció adequada als infants i adolescents, tant en la vesant socioafectiva i emocional com en la relacional i tant en l’espai escolar com en l’espai de lleure.

Des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, entenem la necessitat de donar resposta a la conciliació familiar condicionada pel sistema productiu. Tanmateix l’obertura de les escoles al juny no ha de quedar subordinada a aquesta necessitat, sinó que ha de tenir la finalitat pedagògica d’educar.

Tanmateix, per a prendre qualsevol decisió primer de tot s’ha de garantir les mesures de seguretat per infants, adolescents i professionals de l’educació, d’acord amb les autoritats sanitàries i en segon lloc s’ha de buscar l’equilibri entre els objectius pedagògics i les necessitats i realitats de les famílies.

Com a conclusió final, des del Col·legi de Pedagogia de Catalunya volem recordar que el cos docent ha fet un gran esforç per a què els alumnes poguessin seguir amb el curs escolar i l’obertura per 3 setmanes al juny comportarà una readaptació important per al mateix col·lectiu docent. Pensem que, si finalment es tira endavant, caldria o bé disminuir la càrrega a mestres i professorat, o bé reforçar incorporant professionals de l’educació de suport per l’atenció presencial.

RECONEIXEMENT AL COS DOCENT...

Per finalitzar, des del Col·legi de Pedagogia de Catalunya volem reconèixer el gran esforç del cos docent i capacitat d'adaptació per fer front al canvi metodològic que ha suposat passar de la classe presencial a la classe online. 

 

Així com al treball dels equips directius i claustres per oferir el millor acompanyament i suport possible a l'alumnat de totes les etapes, intentant compaginar les indicacions -a voltes contradictòries i improvisades- que els arriben de les administracions educatives, amb diversitat i realitat de l'entorn sociofamiliar dels alumnes.

 

A totes i tots, el nostre agraïment i reconeixement per l'esforç i compromís per gestionar l'impacte que aquesta crisi sanitària, social i econòmica està tenint en el Sistema Educatiu. 


Junta de Govern [i]
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
18 de maig de 2020

ECO EN LOS MMCC:

CatalunyaPress - 19-05-2020: Los pedagogos lo tienen claro: volver a las aulas en junio es "prematuro"


[i] Document elaborat amb el lideratge de la VOCALIA DE PEDAGOGIA I ESCOLA, amb la participació de: Joan Gamero, M. Victòria Gómez, Marta Fabregat, Xavier Ureta, Ignasi Bau, Maria de M. Oliveras, Laia Pinilla, Núria Pedrós . Validat per la Junta de Govern el 18 de maig de 2020

Data de publicació: 18/5/2020