Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com IMPORTANT:<BR> ACTUALITZACIÓ MESURES COVID I GABINETS PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Serveis col·legials > Emprenedoria

IMPORTANT:
ACTUALITZACIÓ MESURES COVID I GABINETS PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > > IMPORTANT:<BR> ACTUALITZACIÓ MESURES COVID I GABINETS PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS


El PROCICAT ha publicat les mesures fins el 28/02/2021, com ve sent habitual des del DEPARTAMENT DE SALUT, setmanalment revisen les mesures en funció de l’estat i evolució de la pandèmia. Segons la RESOLUCIÓ SLT/436/2021, de 19 de febrer  es flexibilitzen les mesures de les activitats extraescolars i les de lleure, amb les següents condicions:

-15 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).

 1. Les activitats docents i les activitats d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació a persones amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s’han de dur a terme d’acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.
 2. (...)
 3. (...)
 4. Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d’esport escolar, organitzades dins o fora d’un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada i dirigides a infants escolaritzats en les etapes d’educació infantil i d’educació primària, es poden realitzar amb fins a un màxim de sis alumnes per aula o d’acord amb el que estableix l’apartat 12.4. (...)
 5. (...)
 6. Les activitats de l’àmbit del lleure educatiu dirigides a infants d’educació infantil i d’educació primària es poden dur a terme tant en espais interiors com a l’aire lliure, en grups màxims de sis persones i seguint, en tot cas, el pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
D’acord amb aquestes indicaciones de l’apartat 15 de la RESOLUCIÓ SLT/436/2021 els Gabinets i Centres pedagògics i psicopedagògis i Depatxos professionals:

- Poden seguir atenent a infants, adolescents i joves amb necessitats educatives especials
- S’amplia poder fer activitats educatives i formatives no reglades (reforç escolar, activitats de lleure...) atenent a infants fins a 12 anys (etapes d’infantil i primària) fins a un màxim de 6 per grup.

IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:

 • Les limitacions d'aforament de les instal·lacions
 • Prendre les mesures higiènic-sanitàries que indica SALUT
 • Complir les restriccions de mobilitat que s'indiquen en la RESOLUCIÓ SLT/436/2021
#TreballemAmbLesPersones #TreballemXLesPersones

CERTIFICATS DE MOBILITAT:

Publicació: 20/02/2021

___________________________________________________A partir del 8 de febrer de 2021, s'ajornen les mesures de contenció de la pandèmia i es felxibilitzen algunes, segons la Roda de Premsa del 4 de febrer "El PROCICAT aprova la mobilitat comarcal a partir del proper dilluns"  segons la RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer.

S'ha comprovat que en la RESOLUCIÓ SLT/275/2021es mantenen els mateixos criteris en relació a l'apartat:
"-15 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts). 1. Les activitats docents i les activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut."

Apartat en el que el COPEC s'acull per interpretar que els GABINETS I CENTRES PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS i DESPATXOS PROFESSIONALS poden romandre oberts perquè atenen a "atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat", mentre l'autoritat competent no digui altra cosa.

Tnmateix insistim en què:
 • L'atenció ha de ser individual dels infants/adolescents/adults
 • S'ha de tenir en compte les limitacions d'aforament de les instal·lacions
 • S'han de prendre les mesures higiènic-sanitàries que indica SALUT
 • S'han de complir les restriccions de mobilitat que s'indiquen en la RESOLUCIÓ SLT/275/2021
Seguim donant atenció als infants, adolescents i joves amb necessitats especials, des dels nostres Centres/Gabinets/Despatxos professionals, tot contribuïnt a la contenció de la pandèmia per responsabiitat i solidaritat col·lectiva.

#TreballemAmbLesPersones #TreballemXLesPersones


Publicació 7/02/2021
_____________________________________________________S'ha prorrogat fins el 7 de febrer de 2021, les mesures de restriccions per fer front a la pandèmia. "El PROCICAT allarga 14 dies les mesures per frenar la situació epidemiològica" mitjançant la RESOLUCIÓ SLT/133/2021, de 22 de gener.

S'ha comprovat que no hi han canvis en relació a l'apartat. "-15 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts)." de la RESOLUCIÓ SLT/133/2021 de pròrroga. Apartat en el que el COPEC s'acull i interpretar que els GABINETS I CENTRES PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS i DESPATXOS PROFESSIONALS poden romandre oberts, mentre l'autoritat competent no digui altra cosa.

IMPORTAT TENIR EN COMPTE:
 • Atenció individual dels infants/adolescents/adults
 • Limitacions d'aforament de les instal·lacions
 • Prendre les mesures higiènic-sanitàries que indica SALUT
 • Complir les restriccions de mobilitat perimetral, nocturnes i de tancament els caps de setmana
Hem de poder seguir atenent als infants, adolescents i joves amb necessitats especials, des dels nostres Centres/Gabinets/Despatxos professionals, però hem de contribuir a les meures de contenció de la pandèmia per responsabiitat i solidaritat col·lectiva.

#TreballemAmbLesPersones #TreballemXLesPersones

Publicació 25/01/2021
___________________________________________


En la Roda de Premsa:"El Govern prorroga les mesures anti-Covid 7 dies més"  el Govern de la Generalitat ha anunciat la prórroga fins el 24 de gener de 2021, de les mesures que van entrar en vigor el 7 de gener passat.

Avui s'ha publicat al DOGC 8318, la Resolució SLT/67/2021 en la que s'indica el següent:

"Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes indicats en els apartats següents d'aquesta Resolució." (...)
"Les mesures que conté aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial."

S'ha comprovat que l'apartat 15 de la resolució, que és que el pot afectar als GABINETS PEDAGÒGICS i PSICOPEDAGÒGICS o DESPATXOS PROFESSIONALS, NO TE CANVIS respecte a l'anterior resolució del 4 de gener:
"-15 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts). 1. Les activitats docents i les activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut."

Atès que els GABINETS PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS i DESPATXOS PROFESSIONALS, atenen a infants, adolescents i joves amb necessitats educatives especials, interpretem que queden inclosos dins de les "activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat" que s'indica i per tant poden romandre oberts.

Cap tenir en compte les restriccions de mobilitat perimetral de la Resolució SLT/67/2021, les nocturnes i les de cap de setmana. Molt important, també, és seguir les mesures higiènic-sanitàries de les instal·lacions, dels professionals i dels infants, joves i adolescents atesos i llurs families. Tenint en compte que han de ser individuals excepte en casos de germans (grup de convivència).

Aquestes són recomanacions i consideracions del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya en l'àmbit territorial de Catalunya, sempre i quan les autoritats competents no determinin altra cosa.

Publicació 17/01/2021
________________________________________________


S'han fet públiques noves mesures per contenir l'expansió de la pandèmia que tindràn una durada de 10 dies: del 7 al 17 de gener de 2021, amb possibilitats de pròrroga depenent de l'evolució del Covid.

La Resolució SLT/1/2021, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, indica en el seu articulat els sectors afectats per les mesures aíxi com les seves excepcions.

Igual que es va fer l'octubre i novembre passat, s'ha consultat els serveis jurídics per veure l'afectació als GABINETS PEDAGÒGICS I/O PSICOPEDAGÒGICS i DESPATXOS PROFESSIONALS, i fa les consideracions i recomanacions en el següent:  COMUNICAT MESURES GABINETS PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS

Publicació 07/01/2021

__________________________________

La Resolució SLT/2983/2020 i Resolució SLT/2983/2020, de 21/11/2020, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

En aquestes resolucions del Pla de Reobertura no es varia l'atenció dels Gabinets i Centres Pedagògics i Psicopedagògics del COMUNICAT MESURES GABINETS PEDAGÒGICS/PSICOPEDAGÒGICS

Si que permet les activitats extraescolars i lúdiques en grups màxim de 6 persones: (apartat 14 de la Resolució SLT/2983/2020)

MESURES I RESTRICCIONS A TOT CATALUNYA

Publicació 21/11/2020

__________________________________

La Resolució SLT/2875/2020, de 12/11/2020, del Govern de la Generalitat, d'actualització de les restriccions a fins el 22/11/2020, no modifica el COMUNICAT SOBRE ELS GABINETS PEDAGÒGICS/PSICOPEDAGÒGICS que des del COPEC es va fer el passat 30/10/2020.

RESUM DE LES MESURES COVID FINS EL 22/11/2020

Publicació 16/11/2020

_____________________________________

En relació a les noves mesures de contenció de la pandèmia que ha aprovat el Govern de la Generalitat i que ha entrat en vigor avui (RES SLT/2700/2020, DOGC 8259 - 30.10.2020), un cop consultat els serveis assesors i jurídics, el COPEC fa les següents consideracions i recomanacions:

QUANT ALS CENTRES, GABINETS PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS I DESPATXOS PROFESSIONALS

"-12 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).

Les activitats docents, i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut. (...)"

"14 Equipaments cívics

En els equipaments cívics no es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que impliqui la presencialitat dels participants. Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia."

Vistos els dos apartats que poden afectar l'activitat professional dels pedagogs/gues i psicopedagogs/gues que treballen per compte pròpia, des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, interpretem que:

Els Centres i Gabinets Psicopedagògics/Pedagògics i Despatxos Professionals que atenguin individualment -o en grup d'una mateixa família- en les intervencions pedagògiques/psicopedagògiques, podràen mantenir els seus serveis oberts, sempre i quan les autoritats competents no determinin el contrari.

PER A FAMILIES QUE HAN DE CANVIAR DE MUNICIPI DURANT EL CONFINAMIENT PERIMETRAL MUNICIPAL:

Aquests documents que justifiquen el desplaçament de la família i del fill/filla, tindran la validesa que li atorgui l'autoritat competent.

Des del COPEC es recorda que cal ser molt estricte en totes les mesures higiènic-sanitàries per a col·laborar en la reducció de l'expansió de la pandèmia, mesures que podeu consultar en la RES SLT/2700/2020 i en la GUIA publicada pel Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos.


Publicació 30/10/2020

_________________________________________

El Govern de la Generalitat ha posat en marxa, a partir d'avui, noves mesures de contenció de l’activitat laboral i social per aturar la transmissió del virus de la COVID-19, d'aplicació en tot el territori català, publicat en la RES. SLT/2546/2020 (15/10/2020), durant 15 dies amb possibilitat de pròrrga de 15 dies més.

El Departament d'Interior, fa un resum per sectors on es pot consultar, què ens afecta als pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, depenen del nostre àmbit professional.


Pels que treballem per COMPTE ALIENA, les organitzacions (públiques o privades), tindran pautes d'actuació segons el sector.
Pels que treballem per COMPTE PRÒPIA:
 • Si ho fem en els lloc de treball dels nostres "clients" seran ells que ens donaran les pautes d'actuació
 • Si ho fem en el nostre Centre/Despatx/Gabinet...  tinguem en compte especialment els apartats:
  • "Activitats laborals i professionals"
  • "Activitat educativa"
En general, cal extremar les precaucions:
 • EVITEM GRUPS SUPERIORS A 6 PERSONES
 • PRIORITZEM EL TELETREBALL I LA CITA PRÈVIA
 • RENTAR-NOS LES MANS
 • UTILITZEM LA MASCARETA
 • MANTINGUEM LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT
Publicació 16/10/2020
_____________________________________________

Amb el DECRET 63/2020  del 18/06/2020, es finalitza la fase 3 a tot Catalunya  i s'inicia l'etapa de represa al territori català en el marc de la crisi sanitària vigent provocada per la COVID-19, i s'aixequen les mesures restrictives derivades de l'Estat d'Alarma del govern espanyol, entre elles les mesures de mobilitat a Catalunya. La Generalitat de Catalunya recupera les competències i elabora els protocols de mesures de protecció, per a la ciutadania i per a cada sector, per a preveninr, contenir i evitar el contagi amb motiu del COVID-19.

Al COPEC per prudència i protecció seguim amb la SECRETARIA TELEMÀTICA, recuperant la gestió presencial gradualment, seguim estant al vostre servei al copec@pedagogs.cat i al 609403879.

Recomanem en aquesta nova etapa estar alerta de les indicacions de les indicaciones que mitjançant del DEPARTAMENT D'INTERIOR i el DEPARTAMENT DE SALUT, s'aniran donant.

Tot i l'aixequem de les restriccions, és important no baixar la guàrdia i, per SOLIDARITAT I SEGURETAT COL·LECTIVA, seguir les indicacions de:

 • RENTAR-NOS DE MANS
 • UTILITZEM LA MASCARETA
 • MANTINGUEM LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT

CONSULTEU ELS CANALS DE DIFUSIÓ DEL COPECData de publicació: 20/2/2021