Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com MESURES COVID I GABINETS PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Serveis col·legials > Emprenedoria

MESURES COVID I GABINETS PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > > MESURES COVID I GABINETS PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS

RESOLUCIÓ SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció de la pandèmia a Catalunya.

El punt 15 és que que afecta les activitats de PEDAGOGS/GUES i PSICOPEDAGOGS/GUES:

-15 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).

1. Les activitats docents i les activitats d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació a persones amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s’han de dur a terme d’acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.

2. Els centres educatius han d’aplicar les mesures d’ensenyament previstes als seus plans d’organització del curs 2020-2021 per tal de reduir l’assistència presencial d’alumnat d’estudis postobligatoris, això és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior.

Els centres que imparteixen formació professional per a l’ocupació dependents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o autoritzats per aquest també han d’aplicar unes mesures organitzatives amb l’objectiu de reduir la presència dels seus alumnes als centres.

3. Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d’esport escolar, organitzades dins o fora d’un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada, es poden realitzar amb fins a un màxim de sis alumnes per aula en les etapes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional d’acord amb el document Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars o d’acord amb el que estableix l’apartat 12.4. Només els centres que organitzen activitats extraescolars mantenint els grups estables escolars o part d’aquests poden desenvolupar les activitats amb més de sis alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d’altres grups estables.

4. L’esport federat es pot dur a terme d’acord amb la seva normativa sectorial.

5. Les activitats de l’àmbit del lleure educatiu dirigides a alumnat en les etapes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional, així com les activitats en l’àmbit del lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, es poden dur a terme tant en espais interiors com a l’aire lliure, en grups màxims de sis persones i seguint, en tot cas, el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

6. Els centres de formació d’adults, les escoles oficials d’idiomes, els ensenyaments de règim especial reglats i les escoles de música i de dansa autoritzades pel Departament d’Educació d’acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, han d’adoptar mesures per reduir l’assistència presencial dels seus alumnes.

IMPORTANT A TENIR EN COMPTE: Les limitacions d'aforament de les instal·lacions i prendre les mesures higiènic-sanitàries que indica SALUT

Publicació 12/03/2021

_______________________________________________________


El PROCICAT ha publicat les mesures fins el 28/02/2021, com ve sent habitual des del DEPARTAMENT DE SALUT, setmanalment revisen les mesures en funció de l’estat i evolució de la pandèmia. Segons la RESOLUCIÓ SLT/436/2021, de 19 de febrer  es flexibilitzen les mesures de les activitats extraescolars i les de lleure, amb les següents condicions:

-15 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).

 1. Les activitats docents i les activitats d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació a persones amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s’han de dur a terme d’acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.
 2. (...)
 3. (...)
 4. Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d’esport escolar, organitzades dins o fora d’un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada i dirigides a infants escolaritzats en les etapes d’educació infantil i d’educació primària, es poden realitzar amb fins a un màxim de sis alumnes per aula o d’acord amb el que estableix l’apartat 12.4. (...)
 5. (...)
 6. Les activitats de l’àmbit del lleure educatiu dirigides a infants d’educació infantil i d’educació primària es poden dur a terme tant en espais interiors com a l’aire lliure, en grups màxims de sis persones i seguint, en tot cas, el pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
D’acord amb aquestes indicaciones de l’apartat 15 de la RESOLUCIÓ SLT/436/2021 els Gabinets i Centres pedagògics i psicopedagògis i Depatxos professionals:

- Poden seguir atenent a infants, adolescents i joves amb necessitats educatives especials
- S’amplia poder fer activitats educatives i formatives no reglades (reforç escolar, activitats de lleure...) atenent a infants fins a 12 anys (etapes d’infantil i primària) fins a un màxim de 6 per grup.

IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:

 • Les limitacions d'aforament de les instal·lacions
 • Prendre les mesures higiènic-sanitàries que indica SALUT
 • Complir les restriccions de mobilitat que s'indiquen en la RESOLUCIÓ SLT/436/2021
#TreballemAmbLesPersones #TreballemXLesPersones

CERTIFICATS DE MOBILITAT:

Publicació: 20/02/2021
___________________________________________________A partir del 8 de febrer de 2021, s'ajornen les mesures de contenció de la pandèmia i es felxibilitzen algunes, segons la Roda de Premsa del 4 de febrer "El PROCICAT aprova la mobilitat comarcal a partir del proper dilluns"  segons la RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer.

S'ha comprovat que en la RESOLUCIÓ SLT/275/2021es mantenen els mateixos criteris en relació a l'apartat:
"-15 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts). 1. Les activitats docents i les activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut."

Apartat en el que el COPEC s'acull per interpretar que els GABINETS I CENTRES PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS i DESPATXOS PROFESSIONALS poden romandre oberts perquè atenen a "atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat", mentre l'autoritat competent no digui altra cosa.

Tnmateix insistim en què:
 • L'atenció ha de ser individual dels infants/adolescents/adults
 • S'ha de tenir en compte les limitacions d'aforament de les instal·lacions
 • S'han de prendre les mesures higiènic-sanitàries que indica SALUT
 • S'han de complir les restriccions de mobilitat que s'indiquen en la RESOLUCIÓ SLT/275/2021
Seguim donant atenció als infants, adolescents i joves amb necessitats especials, des dels nostres Centres/Gabinets/Despatxos professionals, tot contribuïnt a la contenció de la pandèmia per responsabiitat i solidaritat col·lectiva.

#TreballemAmbLesPersones #TreballemXLesPersones


Publicació 7/02/2021
_____________________________________________________S'ha prorrogat fins el 7 de febrer de 2021, les mesures de restriccions per fer front a la pandèmia. "El PROCICAT allarga 14 dies les mesures per frenar la situació epidemiològica" mitjançant la RESOLUCIÓ SLT/133/2021, de 22 de gener.

S'ha comprovat que no hi han canvis en relació a l'apartat. "-15 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts)." de la RESOLUCIÓ SLT/133/2021 de pròrroga. Apartat en el que el COPEC s'acull i interpretar que els GABINETS I CENTRES PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS i DESPATXOS PROFESSIONALS poden romandre oberts, mentre l'autoritat competent no digui altra cosa.

IMPORTAT TENIR EN COMPTE:
 • Atenció individual dels infants/adolescents/adults
 • Limitacions d'aforament de les instal·lacions
 • Prendre les mesures higiènic-sanitàries que indica SALUT
 • Complir les restriccions de mobilitat perimetral, nocturnes i de tancament els caps de setmana
Hem de poder seguir atenent als infants, adolescents i joves amb necessitats especials, des dels nostres Centres/Gabinets/Despatxos professionals, però hem de contribuir a les meures de contenció de la pandèmia per responsabiitat i solidaritat col·lectiva.

#TreballemAmbLesPersones #TreballemXLesPersones

Publicació 25/01/2021
___________________________________________


En la Roda de Premsa:"El Govern prorroga les mesures anti-Covid 7 dies més"  el Govern de la Generalitat ha anunciat la prórroga fins el 24 de gener de 2021, de les mesures que van entrar en vigor el 7 de gener passat.

Avui s'ha publicat al DOGC 8318, la Resolució SLT/67/2021 en la que s'indica el següent:

"Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes indicats en els apartats següents d'aquesta Resolució." (...)
"Les mesures que conté aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial."

S'ha comprovat que l'apartat 15 de la resolució, que és que el pot afectar als GABINETS PEDAGÒGICS i PSICOPEDAGÒGICS o DESPATXOS PROFESSIONALS, NO TE CANVIS respecte a l'anterior resolució del 4 de gener:
"-15 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts). 1. Les activitats docents i les activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut."

Atès que els GABINETS PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS i DESPATXOS PROFESSIONALS, atenen a infants, adolescents i joves amb necessitats educatives especials, interpretem que queden inclosos dins de les "activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat" que s'indica i per tant poden romandre oberts.

Cap tenir en compte les restriccions de mobilitat perimetral de la Resolució SLT/67/2021, les nocturnes i les de cap de setmana. Molt important, també, és seguir les mesures higiènic-sanitàries de les instal·lacions, dels professionals i dels infants, joves i adolescents atesos i llurs families. Tenint en compte que han de ser individuals excepte en casos de germans (grup de convivència).

Aquestes són recomanacions i consideracions del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya en l'àmbit territorial de Catalunya, sempre i quan les autoritats competents no determinin altra cosa.

Publicació 17/01/2021
________________________________________________


S'han fet públiques noves mesures per contenir l'expansió de la pandèmia que tindràn una durada de 10 dies: del 7 al 17 de gener de 2021, amb possibilitats de pròrroga depenent de l'evolució del Covid.

La Resolució SLT/1/2021, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, indica en el seu articulat els sectors afectats per les mesures aíxi com les seves excepcions.

Igual que es va fer l'octubre i novembre passat, s'ha consultat els serveis jurídics per veure l'afectació als GABINETS PEDAGÒGICS I/O PSICOPEDAGÒGICS i DESPATXOS PROFESSIONALS, i fa les consideracions i recomanacions en el següent:  COMUNICAT MESURES GABINETS PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS

Publicació 07/01/2021

__________________________________

La Resolució SLT/2983/2020 i Resolució SLT/2983/2020, de 21/11/2020, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

En aquestes resolucions del Pla de Reobertura no es varia l'atenció dels Gabinets i Centres Pedagògics i Psicopedagògics del COMUNICAT MESURES GABINETS PEDAGÒGICS/PSICOPEDAGÒGICS

Si que permet les activitats extraescolars i lúdiques en grups màxim de 6 persones: (apartat 14 de la Resolució SLT/2983/2020)

MESURES I RESTRICCIONS A TOT CATALUNYA

Publicació 21/11/2020

__________________________________

La Resolució SLT/2875/2020, de 12/11/2020, del Govern de la Generalitat, d'actualització de les restriccions a fins el 22/11/2020, no modifica el COMUNICAT SOBRE ELS GABINETS PEDAGÒGICS/PSICOPEDAGÒGICS que des del COPEC es va fer el passat 30/10/2020.

RESUM DE LES MESURES COVID FINS EL 22/11/2020

Publicació 16/11/2020

_____________________________________

En relació a les noves mesures de contenció de la pandèmia que ha aprovat el Govern de la Generalitat i que ha entrat en vigor avui (RES SLT/2700/2020, DOGC 8259 - 30.10.2020), un cop consultat els serveis assesors i jurídics, el COPEC fa les següents consideracions i recomanacions:

QUANT ALS CENTRES, GABINETS PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS I DESPATXOS PROFESSIONALS

"-12 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).

Les activitats docents, i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut. (...)"

"14 Equipaments cívics

En els equipaments cívics no es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que impliqui la presencialitat dels participants. Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia."

Vistos els dos apartats que poden afectar l'activitat professional dels pedagogs/gues i psicopedagogs/gues que treballen per compte pròpia, des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, interpretem que:

Els Centres i Gabinets Psicopedagògics/Pedagògics i Despatxos Professionals que atenguin individualment -o en grup d'una mateixa família- en les intervencions pedagògiques/psicopedagògiques, podràen mantenir els seus serveis oberts, sempre i quan les autoritats competents no determinin el contrari.

PER A FAMILIES QUE HAN DE CANVIAR DE MUNICIPI DURANT EL CONFINAMIENT PERIMETRAL MUNICIPAL:

Aquests documents que justifiquen el desplaçament de la família i del fill/filla, tindran la validesa que li atorgui l'autoritat competent.

Des del COPEC es recorda que cal ser molt estricte en totes les mesures higiènic-sanitàries per a col·laborar en la reducció de l'expansió de la pandèmia, mesures que podeu consultar en la RES SLT/2700/2020 i en la GUIA publicada pel Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos.


Publicació 30/10/2020

_________________________________________

El Govern de la Generalitat ha posat en marxa, a partir d'avui, noves mesures de contenció de l’activitat laboral i social per aturar la transmissió del virus de la COVID-19, d'aplicació en tot el territori català, publicat en la RES. SLT/2546/2020 (15/10/2020), durant 15 dies amb possibilitat de pròrrga de 15 dies més.

El Departament d'Interior, fa un resum per sectors on es pot consultar, què ens afecta als pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, depenen del nostre àmbit professional.


Pels que treballem per COMPTE ALIENA, les organitzacions (públiques o privades), tindran pautes d'actuació segons el sector.
Pels que treballem per COMPTE PRÒPIA:
 • Si ho fem en els lloc de treball dels nostres "clients" seran ells que ens donaran les pautes d'actuació
 • Si ho fem en el nostre Centre/Despatx/Gabinet...  tinguem en compte especialment els apartats:
  • "Activitats laborals i professionals"
  • "Activitat educativa"
En general, cal extremar les precaucions:
 • EVITEM GRUPS SUPERIORS A 6 PERSONES
 • PRIORITZEM EL TELETREBALL I LA CITA PRÈVIA
 • RENTAR-NOS LES MANS
 • UTILITZEM LA MASCARETA
 • MANTINGUEM LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT
Publicació 16/10/2020
_____________________________________________

Amb el DECRET 63/2020  del 18/06/2020, es finalitza la fase 3 a tot Catalunya  i s'inicia l'etapa de represa al territori català en el marc de la crisi sanitària vigent provocada per la COVID-19, i s'aixequen les mesures restrictives derivades de l'Estat d'Alarma del govern espanyol, entre elles les mesures de mobilitat a Catalunya. La Generalitat de Catalunya recupera les competències i elabora els protocols de mesures de protecció, per a la ciutadania i per a cada sector, per a preveninr, contenir i evitar el contagi amb motiu del COVID-19.

Al COPEC per prudència i protecció seguim amb la SECRETARIA TELEMÀTICA, recuperant la gestió presencial gradualment, seguim estant al vostre servei al copec@pedagogs.cat i al 609403879.

Recomanem en aquesta nova etapa estar alerta de les indicacions de les indicaciones que mitjançant del DEPARTAMENT D'INTERIOR i el DEPARTAMENT DE SALUT, s'aniran donant.

Tot i l'aixequem de les restriccions, és important no baixar la guàrdia i, per SOLIDARITAT I SEGURETAT COL·LECTIVA, seguir les indicacions de:

 • RENTAR-NOS DE MANS
 • UTILITZEM LA MASCARETA
 • MANTINGUEM LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT

CONSULTEU ELS CANALS DE DIFUSIÓ DEL COPECData de publicació: 12/3/2021